GOD STEMNING: – Det er god stemning blant de ansatte i Fremtind etter at fusjonsplanene med Eika Forsikring ble offentliggjort, sier hovedtillitsvalgt Anne Marit Benjamin. (Foto: Aud Karlsen) 

Felles fremtid for Eika og Fremtind

Ingen av de 1350 ansatte mister jobben når Fremtind og Eika Forsikring fusjonerer. -Den planlagte fusjonen er en spennende mulighet både for våre 1 350 ansatte og våre eiere, sier hovedtillitsvalgt i Fremtind, Anne Marit Benjamin. 

Tekst: Sjur Anda og Svein Åge Eriksen 

Fremtind Forsikring AS og Eika Forsikring AS, og deres respektive eiere SpareBank 1 Gruppen AS, DNB Bank ASA og Eika Gruppen AS, inngikk 12. desember en intensjonsavtale om å slå sammen de to selskapene. Det sammenslåtte selskapet vil hete Fremtind Forsikring. 

Fusjonsplanene kom ikke som noen stor overraskelse for de ansatte. Forsikringsbransjen er i stor endring og det er en naturlig utvikling at selskaper finner sammen for å skape sterkere, større og mer konkurransedyktige enheter. Det er også tilfelle i denne saken. 

-Vi vil med denne fusjonen rigge oss for morgendagen. Sammen med Eika Forsikring bygger vi videre på våre gode og robuste kompetansemiljøer. Samtidig styrker vi distribusjonskraften med forsikring i bank. Stemningen blant de ansatte i Fremtind er god, skriver hovedtillitsvalgt Anne Marit Benjamin i en epost til Finansfokus. 

BEHOLDER JOBBENE 

-Hva har vært viktigst for de tillitsvalgte i prosessen?  

– For oss er og blir det viktig at ingen skal miste jobben sin som en følge av fusjonen. Ledelsen har tydelig kommunisert at det ikke blir nedbemanning som følge av fusjonen. Vi mener at kompetanseutvikling for de ansatte blir viktig fremover for å møte de endringene vi står ovenfor. Åpen og transparent kommunikasjon fra ledelsen og HR blir veldig viktig.   

Ingen skal miste jobben sin som følge av fusjonen. 

Anne Marit Benjamin, Fremtind.

Hovedtillitsvalgt skriver videre at prosessen frem til nå har vært god. De tillitsvalgte og ledelsen er enige om å opprettholde god dialog og involvering i det som kommer fremover. Det er laget en foreløpig og overordnet plan i Fremtind. Denne skal nå samkjøres med ledelse og tillitsvalgte i Eika Forsikring. Det er ikke bestemt en eksakt dato for fusjon, men det blir en intens vinter og vår i begge selskap.  

Foreløpig har hun som hovedtillitsvalgt ikke møtt noen direkte utfordringer i prosessen, men det har naturlig nok vært taushetsbelagt informasjon frem til i dag. Derfor synes hun det er fint å kunne snakke mer åpent med flere nå.  

-Hva vil denne fusjonen bety for de ansatte? 

– Vi er egentlig bare i startfasen med å forme fremtiden, men jeg tenker at sterke kompetansemiljøer og ikke minst kapitalsterke eiere som virkelig vil satse på oss skal også gagne de ansatte. Derfor ser vi frem mot et givende samarbeid med de tillitsvalgte i Eika Forsikring. Vi vil jobbe sammen om å gjøre det mest mulig attraktivt å være medlem i Finansforbundet, dersom fusjonen blir virkelighet, avslutter hovedtillitsvalgt Anne Marit Benjamin i Fremtind. 

STOR ENDRING 

-I hovedsak er de fleste positive til en fusjon mellom Fremtind og Eika Forsikring. Vi har forståelse for at det er en stor endring for de ansatte, og vi har stor respekt for at dette oppleves forskjellig blant de enkelte, skriver hovedtillitsvalgt Anita Tomter i Eika Forsikring i en epost til Finansfokus. 

HTV Anita Tomter, Eika Forsikring.

Tillitsvalgte fra Eika Forsikring og Eika Gruppen har vært involvert i prosessene og de vil fortsette å være tett på prosessen også videre. De tillitsvalgte forutsetter at de ansattes representanter er involvert i hele prosessen, for å sikre at de ansattes rettigheter og muligheter ivaretas. 

-Vi ser positivt på forslaget om sammenslåingen. Det skjer store endringer i finansnæringen om dagen, og vi har grunn til å tro at nye Fremtind Forsikring vil skape muligheter også for de ansatte, skriver Tomter. 

Lokasjonene som selskapene har idag skal bestå i overskuelig fremtid og de tillitsvalgte er tilfredse med at det ikke skal være nedbemanninger som følge av denne prosessen. De er glade for at dette nevntes spesielt i pressemeldingen. 

FORBUNDET ER POSITIVE 

– Vi ser positivt på forslaget om sammenslåingen. Det skjer store endringer i finansnæringen om dagen, og vi har grunn til å tro at nye Fremtind Forsikring vil skape muligheter også for de ansatte, sier nestleder Arne Fredrik Håstein i Finansforbundet.