GODE NYHETER: – Dette er gode nyheter for små og mellomstore banker, sier sjefsøkonom Sven Eide i Finansforbundet. (Foto: Morten Brakestad)

Bedre rammevilkår for små og mellomstore banker

Finansdepartementet legger i dag frem en pakke med tiltak som vil bedre rammevilkårene for små og mellomstore banker i hele landet. – Dette er gode nyheter, sier sjefsøkonom Sven Eide i Finansforbundet.

Det viktigste tiltaket er at Finansdepartementet i dag har bedt Finanstilsynet utrede endringer i bankenes kapitalkrav, blant annet innføring av en ny og mer risikofølsom standardmetode for beregning av kapitalkrav for kredittrisiko. Standardmetoden brukes av de mindre bankene, og målet er at den nye metoden skal gjelde i Norge fra 1. januar 2025, heter det i en pressemelding. 

-Dette er gode nyheter for små og mellomstore banker som nå får bedre konkurransevilkår i markedet. Det vil styrke bankene i møte med de store aktørene og trygge arbeidsplasser i distriktene. De foreslåtte endringene gjør at små og store banker nå for en større forutsigbarhet i rammebetingelsene fremover, sier sjefsøkonom Sven Eide i Finansforbundet.  

BANKKUNDENE VINNER

− Bankkundene er vinneren når små og mellomstore banker nå skal få bedre rammevilkår. De fleste banker i Norge er små eller mellomstore, og bruker den såkalte standardmetoden til å beregne sine kapitalkrav. Det at vi nå vil få på plass den nye og langt bedre standardmetoden allerede 1. januar 2025, vil gi små og mellomstore banker bedre og mer rettferdige rammevilkår opp mot større banker. Dette kan også bidra til mer effektiv konkurranse i bankmarkedet, noe alle bankkunder er tjent med, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). 

Små og mellomstore banker får bedre og mer rettferdige rammevilkår opp mot større banker.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp), finansminister

− Fra kommende årsskifte innfører vi dessuten en lettelse i bankenes individuelle pilar 2-krav, og departementet vil ha lavere kapitalkrav for landbrukseiendomslån og ber Finanstilsynet om å gjøre analyser for å få til dette. Samtidig vil rammeverket for øvrig bidra til at den gode soliditeten i det norske banksystemet opprettholdes i en usikker tid. 

STØRRE FORUTSIGBARHET

Finansdepartementet ga i fjor de minste bankene ett års utsettelse på det såkalte systemrisikobufferkravet. Noen av bankene har vært bekymret for konkurransevilkårene sine når dette kravet fra nyttår også vil gjelde dem. 

MANGFOLD VIKTIG: – For regjeringen er det viktig med et mangfold av banker, for å sikre konkurranse og konkurransedyktige banktjenester, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum. (Foto: NTB Kommunikasjon)

− Med de grepene vi tar nå, gir vi de små og mellomstore bankene forutsigbarhet for gode rammebetingelser fremover. For regjeringen er det viktig med et mangfold av banker, for å sikre konkurranse og konkurransedyktige banktjenester for folk og næringsliv i hele landet, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum. 

− I dagens situasjon med høye renter er det enda viktigere enn tidligere at det er god konkurranse i bankmarkedet, som sikrer den enkelte kunde best mulig vilkår, sier Vedum. 

NYE PILAR 2-KRAV

Finansdepartementet vil dessuten innføre nye krav til kapitalsammensetning for såkalte pilar 2-krav på en måte som gir lavere krav til ren kjernekapital, særlig for de mindre bankene. Dette innføres allerede 31. desember 2023. 

I tillegg har Finansdepartementet i dag gjennom brev bedt Finanstilsynet utarbeide det nødvendige tallgrunnlaget for at risikovektene for landbrukseiendomslån kan reduseres fra 100 til 50 prosent. Dersom det er grunnlag for det, slik foreløpige undersøkelser tilsier, vil en slik endring kunne gjennomføres raskt og gi lettelser hos flere banker.