NY REKORD: Flere enn noen gang før opplevde å få store vannskader på boligene sine i august i år. Erstatningene for august 2023 er rekordhøye for forsikringsmeldte vær- og vannskader. (Illustrasjonsfoto: Gjensidige)

20 000 vannskader i august

20 000 forsikringstakere fikk vannskader for 2,8 milliarder kroner i august som følge av ekstremvær. Det er ny rekord og forsikringsselskapene omprioriterte ressurser for å bistå de skadelidte.

Flere enn noen gang før opplevde å få store vannskader på boligene sine i august i år. Erstatningene for august 2023 er rekordhøye for forsikringsmeldte vær- og vannskader.

Rundt 20 000 forsikringstakere ble rammet av slike skader i august. Erstatningstallene gjelder boliger, hytter og næringsbygg. Forsikringsselskapene omprioriterte ressurser for å bistå de skadelidte.

Til sammen førte kraftig nedbør, flom og uvær til skader for nesten 2,8 milliarder kroner på bygninger og innbo, viser tall fra Norsk Naturskadepool og Finans Norge. Tallene er foreløpige og kan fortsatt endre seg.

GIR 1,7 MILLIARDER

I tillegg til kostnadene som dekkes av forsikringsordningene, kommer kostnader staten og kommunene fikk for skader på veier og annen infrastruktur. Torsdag ble det kjent at Regjeringen nå foreslår en tilleggsbevilgning på 1,7 milliarder kroner i kompensasjon til kommuner og fylkeskommuner som skal dekke kostnader til håndtering av den akutte krisesituasjonen, opprydning og reparasjoner.

Vannskader tar ofte lang tid å tørke opp.

Stine Neverdal, Finans Norge.

­– Vannskader tar ofte lang tid å tørke opp. Skikkelig tørking er viktig for å unngå følgeskader etter vannets herjinger, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge Forsikringsdrift.

«HANS» TRAFF HARDT

Ekstremværet Hans er hovedårsaken til at så mange ble rammet særlig i de tidligere fylkene Oppland og Buskerud, mens nedbøren i slutten av august gikk mest utover Østfold og Akershus, samt Oslo.

– Kommunesektoren skal ikke stå aleine når store naturkatastrofer rammer. Derfor er riktig at storsamfunnet stiller opp og hjelper til. Skjønsmiddelordningen er en god og forutsigbar ordning. Nå utvider vi også ordningen midlertidig for å hjelpe de lokalsamfunnene som er rammet på best mulig måte, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande.

STILLER OPP: – Fellesskapet skal stille opp og hjelpe til, sier digitaliserings- og forvaltningsminisiter Karianne Tung. (Foto: Arbeiderpartiet)

Fellesskapet skal stille opp og hjelpe til. Derfor legger vi opp til minst en utbetaling i år, og resten så snart som mulig på nyåret. Til syvende og sist handler det om at vi sett kommunene i stand til å levere gode, trygge og stabile tjenester til innbyggerne etter Hans, sier digitaliserings- og forvaltningsminisiter Karianne Tung.