VELDIG GLADE: – Vi er veldig glade over at det var så mange som benyttet seg av dette tilbudet, sier Mette Osvold, hovedtillitsvalgt i Tryg. 

Fornøyd med sluttpakkene

I begynnelsen av november ble det klart at Tryg skal kutte 50 stillinger i Bergen. Etter forslag fra Finansforbundet valgte Tryg å tilby frivillige sluttpakker, noe som ble godt mottatt av de ansatte. 36 ansatte valgte selv å søke om sluttpakke. – Vi er veldig glade over at det var så mange som benyttet seg av dette tilbudet, sier Mette Osvold, hovedtillitsvalgt i Tryg. 

BERGEN: – Forretningsområdene Industri og Næringsliv er slått sammen til det nye området Bedrift, og dette har skapt noe overtallighet, forteller Osvold. Totalt jobbet det i rundt 250 ansatte i disse områdene før sammenslåingen, og det er her de aller fleste stillingene skal kuttes. Når så mange må gå er Osvold allikevel fornøyd med den frivillige prosessen. 

Det var et ønske fra vår side at dette skulle være et frivillig tilbud 

Mette Osvold, Tryg

– Vi er veldig glade for at det ble gitt et tilbud om en frivillig sluttpakkeløsning i denne situasjonen. Det var et ønske fra vår side at dette skulle være et frivillig tilbud til alle som jobber innen de berørte områdene. Det er faktisk første gang Tryg tilbyr frivillige sluttordninger som en del av en omstillingsprosess. At folk i denne omgang selv har kunnet melde sin interesse har vært veldig vellykket, for dette betyr at langt færre har kommet i omstilling enn det vi først fryktet. Siden så mange frivillig tok pakke, blir jobben lettere både for oss tillitsvalgte og HR. Og ikke minst for de som faktisk er omstilt, sier Osvold.  

Det jobbes nå med å prøve å finne løsninger for de 14 stillingene som gjenstår etter den frivillige runden med sluttpakker.  

Noen har fått tilbud om jobb andre steder i organisasjonen.

Mette Osvold, Tryg

– Noen har fått tilbud om jobb andre steder i organisasjonen. For andre er det større usikkerhet, og dem støtter vi så godt vi kan. Hele omstillingsløpet skal være ferdig til februar, så vi har fremdeles en del tid til å finne gode løsninger, sier Osvold.  

Hun ønsker at de som er berørt av prosessen skal ha en god følelse dersom de forlater selskapet.  

– Det ønsker ledelsen også. Med denne løsningen opplever jeg at de fleste er godt fornøyde med måten ting er gjort på. 

Tryg har hatt kraftig vekst i Norge. Nå er det i hovedsak ansatte med lang erfaring som frivillig går ut av dørene.  

– Det lønner seg å ha litt ansiennitet, da kommer du best ut av pakkene, sier Osvold.