Mari Holm Ingelsrud, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI – OsloMet), under YS-konferansen 2023.. Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon

– Færre tillitsvalgte føler seg respektert av ledelsen

Stadig færre tillitsvalgte føler seg respektert av ledelsen. Dette gjør det vanskeligere å være tillitsvalgt, viser YS Arbeidslivsbarometer for 2023.

Tekst: Inger Marie Uran, AVYO i Delta

YS konferansen 2023 tok for seg samfunnssikkerhet og beredskap.
– Skal noe fungere i krisetid må grunnlaget legges i normaltiden. Dette gjelder også de tillitsvalgte, fortalte Mari Holm Ingelsrud ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI – OsloMet), under YS-konferansen.

En av de faste punktene på YS-konferansen er Arbeidslivsbarometeret. I år ble det rettet fokus på de tillitsvalgte, hvordan de tillitsvalgte forstår fagforeningens oppgave og hvordan de opplever sine arbeidsvilkår i vervet.

Statistikken viser at det er høy oppslutningene om fagforeningene og trenden er stigende, ifølge YS Arbeidslivsbarometer. Det betyr at flere mener fagforeningene er viktige. Arbeidslivsbarometer viser at dette er en trend som er større i offentlig sektor enn privat sektor.

– Den høye oppslutningen i offentlig sektor er et godt utgangspunkt for en tillitsreform, hvor initiativet skal komme fra de ansatte som inkluderes, forteller Ingelsrud.

Oppslutningen om fagforeningene er økende, men det er ikke nødvendigvis flere som ønsker å være tillitsvalgt. Av de som velger å påta seg tillitsverv, gjør de det i hovedsak med bakgrunn i at de ønsker å ivareta de kollektive avtalene og arbeidsfellesskapet. Samtidig ser vi at flere unge kunne tenke seg å være tillitsvalgte.

– Tendensen er at færre tillitsvalgte føler seg respektert av ledelsen. I tillegg ser vi en økning av de som synes det er vanskeligere å være tillitsvalgt sammenlignet med for fem år siden, sier Ingelsrud.

Medlemmene synes forhandling av lønn og arbeidsvilkår, samt gode pensjonsordninger er de to viktigste områdene de tillitsvalgte bør jobbe med.

Har du ønske om å gå dypere inn i detaljene av undersøkelsen?

Se denne siden for mer informasjon.