Nordea har 50 prosent flere søknader om avdragsfrihet på lån i år sammenliknet med i fjor på samme tid, opplyser kommunikasjonsrådgiver i Nordea, Johannes Utvåg.

Flere søker om avdragsfrihet

Etter et forventet dropp etter lønnsoppgjøret og fellesferien, har Nordea hatt en stor økning i søknader om avdragsfrihet de siste ukene.

– Sammenlignet med samme tid i fjor har vi rundt 50 prosent flere søknader om avdragsfrihet på lån, så det her helt klart flere som merker at økonomien er tøffere, sier kommunikasjonsrådgiver i Nordea, Johannes Utvåg.

KRAFTIG ØKNING I KUNDEHENVENDELSER

– De klassiske årsakene for økning i antall avdragsutsettelse som kommer i denne tiden, er at man får kredittkortregningen etter ferien og økning i antall samlivsbrudd. Dette er helt normalt for sesongen.

Men vi ser også at det er endel nye grupper som søker avdragsutsettelse. Dette er kunder som har relativt grei økonomi og delvis nedbetalte lån. De ønsker avdragsutsettelse siden de merker at kostnadene på «alt» har økt og ønsker en romsligere økonomi. Den siste tiden er det også en litt større andel permitterte og arbeidsledige som har søkt, sier Utvåg.

– De kundene som sliter økonomisk anbefaler vi å ta kontakt med banken sin. Det har vært en ganske kraftig økning i kundehenvendelser hvor folk er bekymret, og kjenner på at det begynner å stramme seg ordentlig til. Det merker vi hver eneste dag, sier Utvåg.

GÅR GJENNOM HELE ØKONOMIEN

– Når noen tar kontakt og trenger hjelp, begynner vi med å gå gjennom hele økonomien deres. Hvordan er livssituasjonen, hvilke faste utgifter har de, og om de har dyre lån. Så ser vi på tiltak, og hvor er det mulig å gjøre noen kortsiktige grep, som avdragsfrihet eller det å utvide lengden på lånet, sier Utvåg.

DNB har samme bilde:

– Vi ser at flere ønsker avdragsfrihet på lånet sitt, og en del av våre kunder forlenger også nedbetalingstiden på lånet sitt som et alternativ til avdragsfrihet, sier Ingjerd Blekeli Spiten, konserndirektør for personmarkedet i DNB.

– Mange av de som kontakter oss ønsker i første omgang avdragsfrihet i en kortere periode. Det er generelt flere som tar kontakt med oss nå for å få rådgivning om sin økonomi, og det er bra, sier Spiten.

Ingjerd Blekeli Spiten, konserndirektør for personmarkedet i DNB.

LAVT MISLIGHOLD

I Finanstilsynets rapport om inkassotall for første halvår, går det fram at stadig flere boliglån går til inkasso. Det totale antallet er likevel lavt, og ligger på om lag en halv prosent av alle boliglånene. Dette bekreftes av alle bankene Finansfokus har vært i kontakt med:

– Misligholdet i banken er veldig lavt, og lavere enn før pandemien, opplyser Atle Andersen, kommunikasjonsrådgiver i Sparebank1 SR-Bank.

– Vi ser en liten økning i søknader om avdragsfrihet de siste to-tre månedene, men vi kommer fra et veldig lavt nivå etter pandemien, sier Andersen.

I september søkte om lag 960 av bankens kunder om avdragsfrihet. Gjennomsnittet for de fire siste månedene er 848 søknader.

– Utviklingen nå er tilbake til et mer normalt nivå, som vi så i perioden før pandemien. Vi forventer at noen flere kunder vil ha behov for rådgivning utover høsten når rentehevingene etter hvert får full effekt. De fleste ser likevel ut til å justere forbruket sitt til den nye tiden vi er inne i, sier Andersen.

I utlånsforskriften som gjelder ut 2024, er det krav om avdragsbetaling for alle lån med en belåningsgrad over 60 prosent. Forskriften åpner for at banken kan innvilge rente- og avdragsutsettelse på grunn av omstendigheter som forverrer kundens betalingsevne, som sykdom, samlivsbrudd eller arbeidsledighet.