Måler resultater: I Verdane svarer de ansatte hver dag, anonymt, på om de er happy, om de føler de kan snakke åpent, og om de tror på ledelsens arbeid med diversitet. Christopher Parmo, partner i Verdane, jobber mot full kjønnsbalanse innen 2030. Foto: Mikkel Becker Aakervik, Thought Leader Global

Mål: full kjønnsbalanse i 2030

For fem år siden var kvinneandelen i Verdane under 20 prosent. I dag er den på 44 prosent. Målet er full balanse i 2030.

– Punkt én er å ha genuin tro på at dette er det riktige. Punkt to er å oversette det til handling, sier Christopher Parmo, partner i det europeiske oppkjøpsfondet Verdane. På lanseringen av Kvinner i Finans Charters (KIFC) andre årlige framdriftsrapport, fortalte han hvordan Verdane jobber for å nå målet om full kjønnsbalanse.

– Vi jobber langs to akser. Det er oss selv, internt, med rundt 150 ansatte. Så er det de 120 selskapene vi eier, med til sammen 20.000 ansatte. Der er det 700 lederstillinger, og 500 styreplasser.

BONUS SOM VIRKEMIDDEL

Økonomiske insentiver er ett av virkemidlene Verdane bruker. Kjønnsbalanse er målet, og lederne får bonus når selskapet beveger seg i riktig retning. Dette er også ett av de fire prinsippene i KIFC. For noen virksomheter er det ikke slike insentiver forenlig med avlønningssystemet. I brukerundersøkelsen charteret gjorde våren 2023, var det flere som pekte på nettopp dette prinsippet som vanskelig å gjennomføre. I framdriftsrapporten som ble presentert denne uken, går det fram at 42 prosent av virksomhetene i charteret bruker økonomiske insentiver, mot 45 prosent i fjor. Det britiske Women in Finance Charter, inspirasjonen til KIFC, betegner «Link to pay» som en stadig mer effektiv endringsdriver. Det har ifølge rapporten vært krevende å få på plass i praksis, men stadig flere britiske signatories iverksetter dette prinsippet.

Virksomhetene som har signert KFIC trenger ikke å offentliggjøre om godtgjørelse er knyttet til levering mot målene. Christopher Parmo i Verdane offentliggjør det gjerne, fordi kjønnsbalanse er en viktig del av selskapets strategi.

– Som organisasjon tror vi på teamarbeid og diversitet. Å klare å samarbeide godt er en del av den kulturelle ryggraden vår, og noe vi ser etter når vi rekrutterer. Med det som utgangspunkt, ansetter vi folk med så forskjellig bakgrunn som mulig. Vi tror at et team med ulike innfallsvinkler er bedre rustet til å løse oppgavene, og får de beste resultatene, sier han.

KONKRETE TILTAK

– Internt har vi ansatte av 20 ulike nasjonaliteter, og 120 forskjellige skoler. Vi har 44 prosent kvinner, som er høyt til å være i finansbransjen, og nesten dobbelt så høyt som snittet av virksomhetene som rapporterer til Kvinner i Finans Charter. Også på seniornivå har vi nesten dobbelt så mange kvinner. Når det er sagt: Vi har også en vei å gå. Vi har 25 prosent kvinner i styrene våre – selv om det er bedre enn hva det var, er det er altfor lavt. Det tar også tid å bygge kvinnelige seniorer – det er foreløpig også for lavt. Men vi jobber målrettet med dette.

Kvinner i Finans Charter lanserte sin andre årsrapport 26. september. Bidragsytere var fra venstre  Nicolai Tangen, CEO Norges Bank Investment Management, Christopher Parmo, partner i Verdane,  Mari Teigen,  Research professor CORE/Institutt for Samfunnsforskning, Knut Brundtland, styreleder i ABG Sundal Collier, Alexandra Morris, investeringsdirektør i Skagen Fondene/styreleder Kvinner i Finans Charter, Siri Kalvig, administrerende direktør i Nysnø Invest, Jorun Sofie Aartun, nyhetsjournalist i Dagens Næringsliv, Turid Solvang, daglig leder i FutureBoards og Kvinner i Finans Charter, og Idar Kreutzer, direktør i NHO.

Noen konkrete tiltak, er overrekruttering av kvinner – Verdane ansetter 60-65 prosent kvinner internt hvert år. Rekrutteringsprosessene har objektive kriterier, og det skal være minst 50 prosent kvinner i shortlistene til alle stillinger.

– Erfaringen tilsier også at rundt 10 prosent av de ansatte til enhver tid er ute i permisjon. Da må vi tørre å rekruttere 10 prosent mer. Vi må legge til rette for at de ansatte kan ha ordentlige mamma- og pappapermisjoner, og for at de kan ha en god balanse mellom jobb og privatliv. Det er viktig for både kvinner og menn. Vi er også opptatt av at permisjoner ikke skal bli en karrierebrems. Vi gjør forfremmelser og betaler ut bonuser også mens ansatte er i permisjon.

ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER

– Det hender også vi øker styrene våre, så vi kan ta inn flere kvinner uten å ta ut menn. Så tar vi ned størrelsen senere.

Den tydelige satsingen på kjønnsbalanse er en del av Verdanes merkevarebygging.

– Som arbeidsgiver er det viktig å tiltrekke seg gode folk. Et trygt arbeidsmiljø er en del av det. Kvinner vil jobbe der det er flere kvinner. Sånn er det for menn også. Ingen vil være den eneste.

Kvinner i Finans Charter ble etablert i Norge i 2021, og har som hensikt å øke andelen kvinner i ledende stillinger i finansbransjen. I dag er bare én av tre ledere i finansbransjen kvinner. Andelen har vært svært stabil siden 2015. 66 selskaper hadde signert charteret da redaksjonen avsluttet arbeidet med rapporten 12. september 2023.