HÅPER PÅ SAMARBEID: Camilla Wollan håper norsk fintechnæring finner sammen i et tettere samarbeid. – Det er et lite miljø og man vil stå sterkere hvis man samarbeider, sier Wollan.  (Foto: Brand Studio.)

Reguleringer vanskelig for fintech

Å forholde seg til Finanstilsynet er ikke noen dans på roser dersom du vil ha konsesjon. Det erfarer Camilla Wollan, som har hjulpet flere fintech-startups med å navigere regeljungelen.

 – Det er en høy inngangsbarriere for å få konsesjon og det kreves mye kompetanse. Startupene møter en helt annen virkelighet enn de er vant til, der det er et strikt rammeverk for hva som må til. Det tar lang tid å få gjennom en søknad. I tillegg er Finanstilsynet lite kommunikative om hvor lang tid de trenger. Det gjør det vanskelig å beregne tidsplan og videre fremdrift, særlig når vi flere ganger ser at tilsynet går utover sine saksbehandlingsfrister, sier Camilla Wollan, partner i DLA Piper. Hun har bistått en rekke startups med juridisk rådgivning rundt regulatoriske spørsmål.

MYE KOMPETANSE  

– Det kan også være utfordringer når tilsynet i all hovedsak bedriver skriftlig saksbehandling. Noe kan gå tapt når det gjelder å forstå oppstartsbedriftens tekniske løsning. Det krever mye kompetansen fra tilsynet for å forstå bedriftens løsning. Ofte blir det litt frem og tilbake skriftlig, noe som gjør at ting tar lengre tid. Det hadde ofte vært bedre å bare prate sammen, sier Wollan, og tar folkefinansiering og betalingstjenester som eksempler.  

Finanstilsynet er lite kommunikative om hvor lang tid de trenger 

Camilla Wollan, partner i DLA Piper.

– Da vi fikk en fremvekst av folkefinansiering hvor det var politisk vilje til å finne gode løsninger. Allikevel var det motstand fra Finanstilsynet, som ikke hadde rammeverk klart for den type virksomhet. Det tok mye tid å få dette på plass. Jeg skulle gjerne sett at tilsynet hadde større mandat til å bidra til innovasjon.  

Samtidig må oppstarten ta sin del i at ting tar tid og kommunikasjonen noen ganger kan skurre.  

– De er ikke vant til å operere i et regulert segment og hvilke krav det stiller til dokumentasjon. Der kommer vi inn som rådgivere og kan bidra.  

ANDRE LØSNINGER

Av og til anbefaler hun bedriftene andre løsninger enn å søke konsesjon.  

– Hvis kjernevirksomheten din ikke trenger konsesjon anbefaler jeg av og til andre løsninger, som å samarbeide med en tredjepart som allerede har de nødvendige tillatelsene i orden, sier Wollan, som håper at norsk fintech kan dra mer i samme retning.  

– Vi må jobbe med flere parameter for å løfte norsk fintech. Norge er et lite marked og vi trenger folk som tør satse. Bankene sitter med mange gamle systemer som skal over i skyen fremover. Det kan bidra til å endre landskapet på enkelte områder. Samtidig skulle jeg ønske at fintech-økosystemet samarbeidet mer på tvers av alle akseleratorene. Ved å forene oss kan vi sikre at vi har kompetanse på alle felt.  

KREVENDE KONSESJON 

Wollan har hjulpet en rekke startups med å tilpasse konseptet til relevant regelverk og å søke om nødvendige konsesjoner og tillatelser.  

– Det er mye å tenke på som startup, særlig innenfor fintech. Det kan være krav om alt fra organisering, eiere, ledelse og styres egnethet, AML-krav også videre. Det er et stort regelsett du må forholde deg til.  

REGULATORISK TOG 

Da PSD2 kom var møtte det til dels stor motstand fra bankene som måtte dele sine kundedata. Fremdeles beskrives API-en som trengs for å få tilgang som lite standardiserte og ofte av dårlig kvalitet. Nå utvikle og modernisere EU dette regelverket videre til det som vil bli PSD3. I tillegg kommer en forordning om betalingstjenester (PSR) 

– Forslagene skal sikre at forbrukerne kan utføre elektroniske betalinger og transaksjoner i EU på en sikker måte, både innenlands og på tvers av landegrensene. Målet er også å gi et større utvalg av betalingsleverandører på markedet, sier Wollan. I tillegg kommer det flere andre reguleringer som kan være positive for innovative startups.  

– Vi sitter på et reguleringstog som ikke stopper, selv om det føles litt som stillstand akkurat nå. Fra ett til to år og fremover kommer disse nye regelverkene som initiere flere oppstartsbedrifter. Det blir en regelinitiert innovasjon, der aktørene ønsker å utnytte mulighetene som kommer, sier Wollan. 

FLERE ÅRSAKER

Finanstilsynet er forelagt Wollans kritikk. Jonstituert direktør for bank- og forsikringstilsyn, Anders Hole, svarer slik i en epost:

Finanstilsynet legger vekt på å behandle saker innenfor fastsatte frister. Det kan likevel være ulike årsaker til at en registrerings- eller konsesjonsbehandling tar tid, både på foretakets side og Finanstilsynets side. Søknader fra Fintech-foretak innebærer ofte nye tekniske løsninger og forretningsmodeller som kan gi behov for mer dokumentasjon og mer omfattende gjennomgang for at Finanstilsynet skal kunne vurdere søknader på en forsvarlig måte. På noen områder er regelverket nytt eller fortsatt under utvikling. Enkelte foretak leverer også mangelfulle søknader som kan utløse lang saksbehandlingstid.

Ved vurdering av en søknad legger Finanstilsynet særlig vekt på hensynet til finansiell stabilitet, trygge tjenester og godt kundevern. Lik risiko må behandles likt, uavhengig av forretningsmodell.