FØLGE REGLER: Som tillitsvalgt skal Mette Osvold sørge for at prosessen i Tryg skjer i henhold til alle lover og regler.

Størst kutt i Danmark

Tryg kutter opptil 270 stillinger når selskapets to bedriftsavdelinger skal slås sammen. Det meste av kuttene tas i Danmark. – Folk er litt i sjokk over denne nyheten, sier hovedtillitsvalgt Mette Osvold.

– Det er jo klart at dette tallet ved første øyekast ser stort ut, men det er viktig å være klar over at det gjelder totalt for hele Tryg-konsernet. Hva som blir det faktiske tallet i Norge vet vi ikke enda, for nå begynner prosessen med å finne gode løsninger sammen med ledelsen, sier Mette Osvold, hovedtillitsvalgt i Tryg Norge.

– Tryg har bestemt at vi i Norge og Danmark skal slå sammen forretningsområdene Industri og Næringsliv, og dette vil naturligvis bety at vi kommer til å bli færre ansatte. Det er blant annet hvordan dette skal løses på best mulig måte vi skal snakke med ledelsen om ut over høsten. Som tillitsvalgte er jobben vår å påse at prosessen følger alle regler og bestemmelser, og vi skal jo selvsagt gjøre alt vi kan for å begrense konsekvensene for våre medlemmer. Men det viktigste for oss, er jo så klart menneskene som blir berørt av dette, og vi skal finne gode løsninger i denne situasjonen, sier Osvold.

– Hvordan har reaksjonene vært blant de ansatte?

– Folk har nok fått litt sjokk, og vi hører summing i gangene. Nå må folk få fordøye dette litt, men det er naturlig å kjenne på en bekymring med slike nyheter. Og så vil jeg igjen understreke at selv om tallet er høyt, så er det totalen for konsernet, og ikke bare for Norge, avslutter Osvold.

STRATEGISKE ENDRINGER

Det er forretningsområdene Næringsliv og Industri som skal slås sammen til en ny enhet.

– I dag kunngjør vi flere strategisk viktige endringer som vil styrke vår samlete konkurransekraft og gjøre det mulig å investere for fremtiden. Endringene understreker vår vilje og evne til å levere på de finansielle målene i 2024-strategien, samtidig som vi rigger oss for en ny strategiperiode, sier konsernsjef Johan Brammer i en pressemeling. Videre i pressemeldingen heter det: Tryg har gjennomgått en endring i størrelse og geografisk utstrekning de siste årene, etter to viktige oppkjøp og en generell positiv inntekts og topplinjeutvikling.

– Når vi gjør disse endringene, sikrer vi Tryg-konsernet for fremtiden samtidig som vi tilpasser organisasjonen til de makroøkonomiske rammene vi ser nå, sier konsernsjef Brammer.