VIL TA TID: – Konsekvensene er omfattende vannskader på hus og hjem, som vil ta lang tid å reparere. Bare hos Fremtind er det registrert 4800 skader etter uværet Hans og nedbøren på Østlandet, sier Therese Hofstad-Nielsen.  (Foto: Fremtind)

Hver femte nordmann er bekymret for klimaskader

Andelen boligeiere som bekymrer seg for skader fra ekstremvær er doblet fra i fjor viser en ny undersøkelse fra forsikringsselskapet Fremtind.

– Uværet Hans har nok vært en øyeåpner for mange. Nå er det viktigere enn noen gang at vi ruster oss for ekstremvær og et fuktigere klima, sier skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen i Fremtind.

Tallene fremkommer i en undersøkelse Respons analyse gjennomførte for Fremtind etter uværet Hans og den kraftige nedbøren som rammet Østlandet nylig. 19 prosent, tilsvarende 833 000 nordmenn, svarer at de er bekymret for at hytte, bolig eller eiendeler kan få skader av fremtidig ekstremvær. Blant de som bor i enebolig/villa er det 23 prosent som bekymrer seg. 

– Etter en periode preget av mye ekstremvær og omfattende ødeleggelser, er det ikke overraskende at flere nå frykter for klimaskader på eiendelene sine, sier skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB.

I en lignende undersøkelse i fjor høst svarte 11 prosent boligeiere* at de var bekymret for skader på huset sitt.  

Nedbørrekord i august

I august regnet det så kraftig i Sør-Norge at det ble sendt ut farevarsler om både nedbør, flom og skred. Totalt falt det 45 prosent mer nedbør enn normalt på landsbasis, ifølge Meteorologisk Institutt.  

– Konsekvensene er omfattende vannskader på hus og hjem, som vil ta lang tid å reparere. Bare hos Fremtind er det registrert 4800 skader etter uværet Hans og nedbøren på Østlandet, opplyser Hofstad-Nielsen.  

Gamle eneboliger bør uroe oss

Samtidig viser undersøkelsen at det store flertallet ikke bekymrer seg. Hele 69 prosent oppgir dette. 

Klimaendringene gjør at antall vannskader øker.

Therese Hofstad-Nielsen, Fremtind

– Klimaendringene gjør at antallet vannskader øker. Når vi i tillegg vet at mange norske eneboliger begynner å bli gamle, er det viktigere enn noen gang at vi ruster oss for ekstremvær og et fuktigere klima, sier skadeforebyggeren. 

Kvinner bekymrer seg i større grad enn menn. Blant menn svarer 40 prosent at de ikke er bekymret for fremtidige skader, mens 25 prosent av kvinnene svarer det samme.  

Nær 1 av 10 har opplevd klimaskader

Undersøkelsen viser at ni prosent, tilsvarende 350 000 nordmenn, har opplevd å få skader på eiendeler eller egne bygg som følge av styrtregn eller flom i løpet av de siste fem årene. Det er flest fra Nord-Norge som oppgir å ha fått skader. 

*Respondenter som bor i enebolig/villa/del av enebolig/flermannsbolig