Ellen Lorentzen Stene synes Nordea er en god kjøper av Danske Banks personmarked.
GJØR VONDT: – Det gjør vondt for mange og våre medlemmer trenger trygghet på hvordan dette vil påvirke deres liv fremover, sier hovedtillitsvalgt Ellen Lorentzen Stene i Danske Bank. (Foto: Sverre Chr. Jarild)

316 Danske Bank-ansatte går til Nordea 

I dag fikk endelig de Danske Bank-ansatte mer informasjon om innholdet i avtalen med Nordea. Salget innebærer en virksomhetsoverdragelse, der om lag 316 ansatte overføres til Nordea. Dermed blir det igjen et betydelig antall ansatte som i dag jobber med personmarkedet i Danske Bank. De tillitsvalgte rapporterer både om skuffelse og lettelse blant de ansatte.

TRONDHEIM: – Dette er en dag preget av mye følelser. Folk er frustrerte og engstelige. I dag har vi tillitsvalgte to ører og en munn. Folk må få lufte sine tanker og følelser, sier hovedtillitsvalgt Ellen Lorentzen Stene i Finansforbundet i Danske Bank.  

– I dag skal det være rom for alle følelser, tanker og refleksjoner. Vi er som en stor familie som i løpet av de neste 18 månedene blir spredt i ulike retninger. Det gjør vondt for mange og våre medlemmer trenger trygghet på hvordan dette vil påvirke deres liv fremover, sier hun og understreker at mange er glade for mulighetene som finnes i Nordea og spente på ny arbeidshverdag etter virksomhetsoverdragelsen. 

I dag skal det være rom for alle følelser, tanker og refleksjoner

Ellen Lorentzen Stene

Følgende avdelinger er inkludert i virksomhetsoverdragelsen: Costumers relations (rådgivningssenteret/kundesenteret), Costumer Gudiance (kreditt og personforsikringsrådgivere), Holistic og Premium Advice (personforsikring og sparing/investeringsrådgivning) samt Private Banking.

STOR BELASTNING

Før sommeren offentliggjorde Danske Bank at de ønsket å selge sin personmarkedsvirksomhet, uten å ha en kjøper klar. Dette skapte stor usikkerhet både blant kunder og ansatte.

– Dette var en stor belastning for våre medlemmer, sier Stene.

19. juli sto det klart at Nordea ble kjøperen. Dette klargjorde noe, men fremdeles var det lite informasjon, stor usikkerhet og mange spørsmål. Hvem skulle over? Hvordan var prosessen videre? Nordea har hovedkontor i Oslo, må man flytte hvis man skal ha en jobb videre? I tillegg vil prosessen ta 18 måneder før salget er endelig i boks og alle kunder og ansatte er på plass hos Nordea.

– Det er en langdryg prosess for de som skal over. I denne prosessen skal virksomheten holdes i gang slik at både ansatte og kunder blir ivaretatt. Nå har ledelsen i Danske Bank et stort ansvar for å følge opp de som ikke blir med til Nordea. Det bør settes av rikelig med tid og ressurser til dette arbeidet. Dette er høyt kompetente medarbeidere. Vi skal følge prosessen videre overfor ledelsen og medlemmene. Alle medlemmer har rett til bistand fra Finansforbundet i denne situasjonen, sier Stene, som også skal bidra til at de som skal over til Nordea trygges.

– Vi har tatt kontakt med de tillitsvalgte i Nordea for å sikre en god dialog i arbeidet med å ivareta våre medlemmer, sier hun.

Klart er at de ansatte beholder rettigheter de har opparbeidet gjennom sin ansettelse hos Danske Bank.

ALLE MED VIDERE

Danske Banks norgessjef, Erlend Angelfoss, lover at mange av de som ikke blir med over til Nordea, vil ha en plass andre steder i banken han leder.  

– De som ikke går til Nordea blir med oss videre. Danske Bank kommer til å være en annerledes bank etter at transaksjonen er gjennomført. I tiden fremover skal vi satse hardt på bedriftsmarkedet og storkundemarkedet. Dette vil kreve en del ny kompetanse og nye stillinger. Disse stillingene vil de ansatte kunne søke seg til. I tillegg vil det være en del naturlig avgang, samt at folk søker seg til jobber utenfor banken. Vi skal sørge for at de som går fra PM til BM får en god reise, sier Angelfoss, som har stor forståelse for de ansattes uro.

– Vi forstå godt at folk føler uro og bekymring rundt egen jobb, men vi skal jobbe hardt for å finne gode og spennende løsninger til de som blir igjen. Det vil være mange muligheter internt i banken når vi nå skal vokse på BM.

Erlend Angelfoss, Danske Bank. Foto: Lars Holand

– Hvorfor tar ett og et halvt år å sluttføre denne avtalen?

– Det har med det tekniske å gjøre. Å overføre pengene er en ting, men det er utrolig mange datapunkter som skal flyttes. Det er alt fra kort, kredittilgjengelighet, AML og annet som skal kjøres over fra oss til Nordea. Dette må skje i en batch, slik at kundene har tilgjengelighet på sine kontoer og tjenester uten avbrudd. Både vi og Nordea må være klare til denne flytteprosessen. Erfaringsmessig tar dette tid og det er mye som skal på plass for at dette skjer på en forsvarlig måte. Kundene skal være trygge på at dette skjer med høyest mulig kvalitet, sier Angelfoss.

Vi kommer til å satse beinhardt på BM fremover

Erlend Angelfoss

– Både ansatte og kunder vil kunne føle på en stor utrygghet. Hvordan skal dere holde driften i gang i denne perioden?

– Vår oppgave blir å forklare til de ansatte at dette er et stort og spennende prosjekt å være med på. Samtidig skal vi gi dem tro på fremtiden og gi dem lyst til å være med over til Nordea. De som skal være igjen i Danske Bank vil være i en litt annen stilling, men samtidig vil det åpnes andre muligheter, sier Angelfoss.

Faren er at mange velger å forlate Danske Bank-skuta, slik alle de ansatte innen Private Banking i Trondheim gjorde i begynnelsen av august. Samtlige rådgivere gikk over gaten til SpareBank 1 SMN.

– Vi synes dette er leit og trist, men det er noe de får stå for selv. Vi kommer til å satse beinhardt på BM fremover og slår fra en god posisjon, der vi i dag er i nr. 1 posisjon på kundetilfredshet innen «Advisory Banking». Det forteller noe om kraften og evnen Danske Bank har i det segmentet og lover godt for fremtidig vekst, avslutter Angelfoss.

STORT ANSVAR

– Avgjørelsen er tatt. Mange er sikret jobb i Nordea. Nå har Danske Bank et stort ansvar for å følge opp de som ikke ble omfattet av virksomhetsoverdragelsen. Det bør settes av rikelig med tid og ressurser til dette arbeidet. Vi godtar ikke oppsigelser, sier forbundsleder Vigdis Mathisen i en kommentar.

FAGFOLK BISTÅR: – Det er viktig å si at alle medlemmer har rett til bistand i denne situasjonen.  Vi vil stille med våre fagfolk for å bistå de som har behov for det, sier forbundsleder Vigdis Mathisen. (Foto: Sverre Chr. Jarild)

– Mye er fortsatt uklart, men det er viktig å si at alle medlemmer har rett til bistand i denne situasjonen.  Vi vil stille med våre fagfolk for å bistå de som har behov for det. Slike situasjoner viser hvor viktig det er å være organisert, sier hun.