Beholder rettigheter

– De 316 ansatte fra Danske Bank som følger med i virksomhetsoverdragelsen til Nordea har sterke rettigheter etter lovverket, sier advokat Jan Roald Heiberg i Finansforbundet. 

GODT BESKYTTET: – De 316 som nå følger med til Nordea i virksomhetsoverdragelsen er godt beskyttet av lovverket, sier advokat Jan Roald Heiberg i Finansforbundet. (Foto: Morten Brakestad) 

I dag ble det kjent at Nordea vil overta ca. 316 ansatte fra personmarkedet i Danske Bank. Virksomhetsoverdragelsen kommer som følge av at Danske Bank tidligere i sommer solgte sin personkundevirksomhet til Nordea. Men de berørte ansatte står på ingen måte på bar bakke når de nå får Nordea som ny arbeidsgiver. 

De beholder alle individuelle rettigheter. 

Danske Bank har fått kritikk for manglende informasjon til de ansatte, men lovverket er helt tydelig både nåværende og ny arbeidsgiver skal sikre at de ansatte får tydelig informasjon om hvilke konsekvenser virksomhetsoverdragelsen innebærer for den enkelte. Finansforbundet sentralt har via Teams informert de ansatte fra Danske Bank om hvilke rettigheter de har i en virksomhetsoverdragelse.  

GODT BESKYTTET 

– De 316 som nå følger med til Nordea i virksomhetsoverdragelsen er godt beskyttet av lovverket. Det betyr helt konkret av de beholder alle individuelle rettigheter i arbeidsavtalen hos sin nye arbeidsgiver, sier Heiberg. Han legger til at de ansatte kan miste administrative ordninger som for eksempel rimeligere lån hos dagens arbeidsgiver.  

Når det gjelder pensjonsrettigheter, må de ansatte fra Danske Bank belage seg på å gå inn i Nordeas pensjonsordning. Hvis det skulle vise seg at Nordeas ordning er dårligere enn i Danske Bank, så kan det være aktuelt å forsøke å fremforhandle en kompensasjon. AFP-ordningen vil bli videreført, slik at ingen av dem som blir med over risikerer å miste AFP-rettighetene av den grunn.  

– De ansatte fra Danske Bank er også omfattet av bedriftsavtalen og eventuelle særavtaler som er inngått mellom ledelsen og de tillitsvalgte. Nordea kan reservere som mot å bli bundet av bedriftsavtalen i Danske Bank. I så fall vil de individuelle rettighetene som kan utledes av bedriftsavtalen gjelde frem til utløpsdatoen. Alternativt kan de tillitsvalgte forsøke å forhandle om en overgangsordning, for eksempel i form av en kompensasjon, dersom Nordeas bedriftsavtale anses å være dårligere enn Danske Banks, forklarer Heiberg.  

Nordea har ikke anledning til å gå til oppsigelse av ansatte som følger med i virksomhetsoverdragelsen nå. Men det er rettslig adgang til å foreta rasjonalisering og effektivisering i etterkant av en slik prosess, men da må man følge de ordinære reglene som gjelder i slike tilfeller, herunder drøftinger med de tillitsvalgte og kriterier for utvelgelse. De ansatte fra Danske Bank har med seg sin ansiennitet, og skal i prinsippet bli likebehandlet med ansatte i Nordea. Hva som skjer i fremtiden, gjenstår å se. Derfor er det viktig at Nordea er gode til å kommunisere hvordan de tenker å satse videre på personmarkedet og hvordan de ansatte blir ivaretatt. 

Nordea har ikke anledning til å gå til oppsigelse av ansatte  

Advokat Heiberg presiserer at ingen ansatte kan bli pålagt å følge med i virksomhetsoverdragelsen til Nordea. Denne reservasjonsretten er lovfestet, men de som eventuelt sier nei til ny jobb i Nordea har heller ingen jobb i Danske Bank på overdragelsestidspunktet. Riktignok har de som dette gjelder fortrinnsrett til ledige stillinger i Danske Bank. 

NEGATIV ENDRING 

– Dersom virksomhetsoverdragelsen gir en ikke uvesentlig negativ endring i arbeidsforholdet til den enkelte, så kan den ulovfestede bestemmelsen om valgrett være aktuell. Et eksempel på dette kan være en reell fare for å bli sagt opp eller en vesentlig negativ endring i pensjonsordningen. For å gjøre krav på valgrett i en virksomhetsoverdragelse, må de negative endringene som skjer for den ansatte være meget store. 

Forbundets advokat sier at den enkelte ansatte selv må vurdere om hun eller han skal gå over til en ny stilling i Nordea. 

– For dem som ikke blir med over, kan det selvsagt være et alternativ å se seg om etter en ny jobb utenfor banken. Det er selvsagt mange tanker og følelser som oppstår i en slik situasjon, men det gir også noen nye muligheter, sier Jan Roald Heiberg. 

MANGE SPØRSMÅL 

Finansforbundets jurister og de tillitsvalgte i begge banker vil bistå de ansatte videre i prosessen. Selv om det er sendt ut en pressemelding i dag, er det mange ubesvarte spørsmål. Størst usikkerhet er det knyttet til hva som skal skje med de ansatte på personmarkedet i Danske Bank som ikke følger med i virksomhetsoverdragelsen. 

– Gjenværende ansatte har fortsatt et ansettelsesforhold med Danske Bank, men noen av de kan risikere endringer i arbeidsoppgavene. Dette gjelder typisk ansatte som jobber opp mot de stillingene som er overført til Nordea. På sikt vil man også kunne risikere rasjonalisering og effektivisering som følge av arbeidsbortfall, men vi forventer at Danske Bank legger stor innsats i å finne de berørte ansatte fornuftige og langsiktige arbeidsoppgaver, avslutter advokat Jan Roald Heiberg.