STERK JOBBVEKST: Sikkerhetsarkitekt Adrian Eriksen (t.v.) og adm. direktør Espen Kjølberg har begge medvirket i en vedvarende jobbvekst i SpareBank 1 Utvikling. (Foto: Christine Christiansen.)

169 nye jobber i SpareBank 1 Utvikling

SpareBank 1 har økt med 169 nye jobber siden 2818. Det er en økning på nærmere 60 prosent. Selskapet har nå 449 ansatte og er dermed en av de kraftigste pådriverne bak en dramatisk jobbvekst i sektoren «andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet».

Jobbveksten i det felleseide sparebank-selskapet har kommet på bekostning av en potensiell vekst i antall ansatte på utviklingsprosjekter i hver enkelt av alliansens 13 sparebanker. Adm. direktør Espen Kjølberg i SpareBank 1 Utvikling kan vanskelig forestille seg den sterke jobbutviklingen innenfor SB1-alliansen, dersom hver enkelt av medlemsbankene selv skulle ha utviklet sine produkter og tjenester.

– Det ville ha vært en krevende reise, særlig med tanke på kompetanse- og kapasitetsunderskuddet vi i dag ser på utviklingsområdet. Det ville nok både ha blitt dyrere i sum, og ha gitt færre løsninger, skulle jeg gjette, sier Kjølberg til Finansfokus.

Siden finanskriseåret 2008 har norsk finansnæring fått netto syv tusen nye stillinger. https://www.finansfokus.no/2023/06/16/kompetanseskift-ga-7300-nye-jobber/ Jobbveksten er klart sterkest i sektoren «andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet». Det viser tallene for jobbveksten fra Jobbmonitor for perioden 2008-2022.

IDEEN OPPSTO I 1996

– Ideen med ett felles utviklingsselskap for flere banker oppsto allerede i 1996, da SpareBank 1-alliansen ble dannet. Da så man at det var nødvendig å samarbeide om store IT-investeringer for å møte fremtidens digitale utvikling. Vi samarbeider om produkt- og tjenesteutvikling, kritisk kompetanse og generelt å søke stordriftsfordeler der det er mulig, sier Kjølberg. 

Det var nødvendig å samarbeide om store IT-investeringer

Espen Kjølberg, SpareBank 1 Utvikling

Selv begynte Kjølberg i SpareBank 1 Gruppen for 17 år siden. I april i fjor ble han ansatt som adm. direktør i SpareBank 1 Utvikling, der han da hadde vært IT-direktør i fem år. Tallet på ansatte i SB1 Utvikling var i 2018 kommet opp i 280. I dag har selskapet 449 ansatte. Inkludert konsulenter sysselsetter SP1 Utvikling omkring 600 personer.

– Vi ble truffet svært tidlig av pandemien, da vi hadde et smittetilfelle på huset noen uker før Norge stengte ned. Vi måtte agere i et svært ukjent terreng. Heldigvis er vi en organisasjon med sterk digital kompetanse og gode verktøy. Vi var raskt over på digital samhandling, da vi ble sendt hjem alle sammen, sier Kjølberg.

FELLESLØSNINGER PÅ COMPLIANCE

Han forteller at SB1 Utvikling, som de fleste andre, erfarte at det var krevende å jobbe hjemmefra over lang tid. Samarbeidet, relasjonsbyggingen, informasjonsdelingen og kreativiteten led under pandemien.

Foruten selve digitaliseringsprosessen, mener Kjølberg at også deler av et økende antall compliance-krav alliansebankene stilles overfor, kan håndteres gjennom løsninger fra Utvikling.

– Dette er et åpenbart område å finne felles løsninger for i SB1-alliansen, men også i finansnæringen, sier han.

NYANSATT PÅ HJEMMEKONTOR

Adrian Eriksen, som er sikkerhetsarkitekt i SpareBank 1 Utvikling, begynte i selskapet i januar 2020, og er dermed med på den senere tids solide jobbvekst.

– Jeg var ganske fersk da jeg ble sendt på hjemmekontor. Utviklingen i arbeidsmengden er vanskelig å sammenligne, siden jeg kontinuerlig videreutvikler arkitektrollen. Men det er blitt ansatt flere utviklere, så det er mange nye å bli kjent med, sier Adrian Eriksen til Finansfokus.

Eriksen forteller at han som sikkerhetsarkitekt er sparringpartner for utviklerne som koder nett- og mobilbanken i alliansen. Å bistå utviklingsteamene tar det meste av hans tid, men han har også tekniske oppgaver som spenner over flere team.

TVERRFAGLIGE TEAM

– Både hjemmekontor og digitale møter er nok kommet for å bli. Jeg foretrekker å være fysisk til stede når jeg hjelper folk. Derfor legger jeg møter på kontoret når jeg kan, sier sikkerhetsarkitekten.

– Har du et prosjekt du jobber med nå, som du kan si litt om uten å røpe for mye for konkurrentene, hvor flere av spesialistene i SpareBank 1 Utvikling er involvert?

– Jeg kan ikke dele noe fra et konkret prosjekt, men jeg kan fortelle litt om hvordan vi jobber. Hos oss er samarbeid fellesnevneren som legger grunnlaget for alt vi gjør. Utviklingsarbeidet vårt skjer i tverrfaglige team hvor flere fagmiljøer jobber sammen for å dele kunnskap og gjøre hverandre gode, sier Adrian Eriksen.

FAKTA: JOBBMONITOR

Ved å analysere data fra Enhetsregisteret i Brønnøysund skapes en monitor for jobbutviklingen i finansnæringen og tilsluttede næringer. Jobbtallene er basert på bedriftenes egen, månedlige innrapportering av antall jobber i A-meldingen til Enhetsregisteret. Analyseselskapet Kartlagt SA henter dataene fra Brønnøysundregisteret basert på tall fra arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret). Arbeidsgivere og oppdragsgivere har plikt til å rapportere sine arbeidstakere og frilansere til registeret via A-meldingen. Tallene inkluderer permitterte. Tallene omfatter næringskodene for finansieringsvirksomhet, forsikringsvirksomhet og pensjonskasser og tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet.