BANKENES NØKKELROLLE: Næringsminister Jan Christian Vestre tildeler bankene en nøkkelrolle i det grønne skiftet. (Foto: OBM/Svein-Thore Gran) 

Bankene viktige klimahjelpere

Næringsminister Jan Christian Vestre peker på bankene som viktige hjelpere for at Norge skal nå ambisiøse klimamål i 2030. 

ARENDAL: En travel Vestre sparket i gang finansbransjens rundebordskonferanse for sirkulærøkonomi under Arendalsuka, og konstaterte at et mangfold av idéer er nødvendig for å nå ambisiøse klimamål om syv år. 

TRENGER IKKE SKRYTE 

En fullsatt sal av bank- og finansfolk fikk et godt oppspill av Vestre som mener det grønne skiftet er godt i gang i Norge, men at finansbransjen spiller en nøkkelrolle for at nasjonen skal klare den nødvendige omstillingen. Vestre viser til at det skjer store endringer med virkemiddelapparatet og at det kommer en ny handlingsplan for sirkulærøkonomi. 

Vi har dårlig tid, og bankene er viktige fødselshjelpere for at vi skal nå klimamålene

Jan Christian Vestre, næringsminister

– Så vi trenger ingen skryteliste for å vise hvor flinke vi er. Men vi har dårlig tid, og bankene er viktige fødselshjelpere for at vi skal nå klimamålene, sa Vestre. 

Dermed var hansken kastet til et panel bestående av representanter for bransjen og ulike ekspertorganisasjoner som Circular Norway og Grønn Byggallianse. Og det er jo ingen enkel oppgave å løse på en time – nemlig hvordan banker og finansinstitusjoner kan bidra til å sørge for produkter brukes om igjen, eller gjenvinnes.  

LITE SIRKULÆR 

CEO Alexander Christiansen fra Circular Norway setter utfordringen i perspektiv ved å minne om at den norske økonomien bare er 2,4 prosent sirkulær, mens resten er lineær.  

– Vi har en utfordring fordi det aller meste av kapitalen dere investerer går til den lineære økonomien. Myndighetene må legge rammer for omstillingen vi må igjennom, men dere i finansnæringen må takke nei til olje- og gass og den lineære økonomien. Dere må spørre hvordan dere kan bidra til å vri kapitalen over til det sirkulære systemet. 

NY HANDLINGSPLAN 

Oppgaven er heldigvis avgrenset til å samprodusere kunnskap og innspill til en handlingsplan. Viktige innspill arrangøren SpareBank 1 Østlandet, som var vert for arrangementet, kan ta med seg i videre arbeid med handlingsplanen er blant annet: 

SIRKULÆR DUGNAD: Konsernsjef Richard Heiberg inviterte til idédugnad om sirkulærøkonomi på Arendalsuka. (Foto: OBM/Svein-Thore Gran)
  • Sirkulær økonomi og håndtering av den må inn i bankenes strategi 
  • Begynne å samle kunnskap; gjenbruke kompetanse og rapporter fra EU, som har tenkt mer på dette enn norske finansinstitusjoner, men rapporter og annet materiale bør være på norsk 
  • Dele kompetanseutvikling og kunnskap internt og på tvers av banker 
  • Lære av kundene og deres forretningsmodeller 
  • Lære seg hva som faktisk påvirker risiko 

MYE Å BYGGE PÅ 

Katarina Bramslev som er daglig leder i Grønn Byggallianse påpeker at det er mye å ta tak i for den som vil forstå risiko og grad av konvertering til sirkulærøkonomi innenfor byggebransjen: 

Der er det konkrete mål for hvor mye som skal gjenvinnes, det er utviklet standarder og det er utviklet et miljøsertifiseringssystem. Det er med andre ord mye informasjon tilgjengelig for å vurdere mulige kunders tilpasning til et sirkulært system. 

UTVIKLE KOMPETANSE 

Nestleder i Finansforbundet Arne Fredrik Håstein minner om at det er viktig å utvikle kompetanse blant de ansatte. 

PARTNERSKAP: Nestleder i Finansforbundet Arne Fredrik Håstein (i midten) mener kompetanseutvikling på alle nivåer i bankene må til for å klare omstillingen til en sirkulærøkonomi. Også samarbeid mellom banker, næringsliv og offentlig forvaltning er viktig, mener han. (Foto: OBM/Svein-Thore Gran) 

– Alle er enige om at kompetanse er viktig her. Og uten de ansatte på laget vil ikke dette skje, sier han. I tillegg understreker han viktigheten av å samarbeide bredt med næringslivet og relevante offentlige aktører. 

Uten de ansatte på laget vil ikke dette skje

Arne Fredrik Håstein, Finansforbundet

Arrangementet foregikk på skipet MS Brisen og arrangøren var fornøyd med turen, selv om båten var vel fortøyd. 

– Jeg synes dette ble veldig bra, både i form og innhold. Det var en god innledning av næringsminister Jan Christian Vestre, og det kom mange verdifulle forslag og innspill, sier en fornøyd Richard Heiberg. Han er konsernsjef i SpareBank 1 Østlandet.