JOBBER MED UNGE: Thanesh Tharmarajah jobber med studenter og unge arbeidstakere i Finansforbundet. Han ser en økende tendens til at studenter jobber deltid i finansnæringen.
(Foto: Sjur Anda) 

Flere studenter jobber deltid i finans

Catrine Hovda Husan er bachelorstudent i økonomi og jobber deltid i finansnæringen. Hun er fornøyd med å få relevant arbeidserfaring og bedre studentøkonomi. 

– Jobben er veldig relevant for utdanningen jeg tar. Lederne her er flinke å gi ansvar. Vi har gode avtaler og blir ordentlig ivaretatt. Jeg er veldig fornøyd, sier Catrine Hovda Husan. 

Hun tar en bachelorutdanning i økonomi ved NTNU på Gjøvik, samtidig som hun er ansatt i 30 prosent stilling på DNBs kundesenter i mjøsbyen. Jobben går ut på å snakke med bankkunder på telefon, svare på spørsmål og gi hjelp. 

Vi ser etter hver sommer at noen går over i andre faste stillinger i banken.

Catrine Hovda Husan, student og deltidsansatt

– Vi er om lag 70 stykker på deltidsteamet her på Gjøvik, inkludert sommervikarer, sier hun.  

– Gjennom jobben knytter vi kontakter og får nettverk. Vi ser etter hver sommer at noen går over i andre faste stillinger i banken. Det kan absolutt være aktuelt for meg også når jeg er ferdig med utdanningen. 

ULIKE FERIEPULJER 

Hovda Husan sier noen jobber i deltidsstillinger gjennom hele året, mens andre er ansatt som sommervikarer på fulltid gjennom sommeren. 

– Om vi ikke jobber sommervikariat på fulltid, kan vi som jobber deltid hele året være ansatt i feriepuljer på fulltid i sommer. Selv er jeg i feriepulje 2, og skal jobbe uke 28-30. 

JOBBER DELTID: Catrine Hovda Husan er bachelorstudent i økonomi ved NTNU på Gjøvik og jobber samtidig i 30 prosent stilling på DNBs kundesenter i byen. Hun er godt fornøyd med ordningen. (Foto: Privat) 

Catrine er studentmedlem i Finansforbundet, til liks med mange av de andre som jobber deltid i finansnæringen. Hun er en av to kontaktpersoner i DNBs deltidsteam på Gjøvik. Slike kontaktpersoner finnes i tilsvarende miljøer av en viss størrelse rundt om i landet. Målet er å skape samhold og sosial aktivitet, og å få flere med i organisasjonen. 

UNG I FINANS 

Thanesh Tharmarajah har jobbet med å bygge opp studentsatsingen i Finansforbundet siden 2021. Da var han ferdig utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøgskole i Bergen (NHH). Han er også nestleder i styret til nettverksorganisasjonen Ung i Finans.  

– Det er to ulike ting, siden Ung i Finans er en frivillig organisasjon for unge medarbeidere i finansnæringen, opp til 35 år. Vi arrangerer faglige seminar, løpegrupper og andre «after work»-aktiviteter, hvor unge finansansatte kan bli kjent med andre i bransjen. Samtidig sier vi at studenter som jobber deltid i bransjen og som har lyst å bli med, er velkommen til det. 

550 av 1000 I DELTIDSJOBB 

Tharmarajah mener deltidsstillinger og sommerjobber er til gjensidig nytte for arbeidstaker og finansbedrift. 

– Vi ser det er rift om folk til finansnæringen, og at dette er en måte mange finansbedrifter nå rekrutterer på. Det er en nettverksbygging. Vi opplever det som en økende trend at studenter jobber deltid eller får sommerjobb i finansnæringen, både innen bank og forsikring. Vi har cirka 1.000 studentmedlemmer rundt om i Norge. 550 av disse har deltidsjobb i finansnæringen.  

En økende trend at studenter jobber deltid eller får sommerjobb i finansnæringen 

Thanesh Tharmarajah, Finansforbundet

Han mener økningen kan skyldes endringer i finansbedriftene, der digitalisering har ført til at de store bedriftene har store kundesentre med åpningstider utover ordinær arbeidstid.  

Basert på tallene for Finansforbundets studentmedlemmer i deltidsjobber tror Tharmarajah det fort kan være rundt 3.000 deltidsarbeidere eller sommervikarer i norsk finansbransje. Han baserer anslaget på at det er 6.000-7.000 økonomistudenter her i landet.  

EN VEI INN 

– Vi ser at sommerjobber er veldig ettertraktet siden det også kan være en vei inn i bedriften, sier Tharmarajah. 

– Store finansinstitusjoner ser verdien av bemanningsbyråer på dette området. Vi ser at eksempelvis Manpower ofte har ansvaret for bemanning av store kundesentre med hyppige utskiftninger. 

Thanesh Tharmarajah husker fra sin egen studietid at det var mye fokus på å få en slik sommerjobb. –Det er noe de fleste ønsker seg, sier han 

FAKTA 

  • Stadig flere finansbedrifter bruker sommerjobber og deltidsstillinger for studenter som rekrutteringsstrategi.  
  • Noen får deltidsjobber og sommerjobber gjennom at ordet går i studentmiljøene, andre gjennom jobbportalene til utdanningsstedene. Rekrutteringen skjer også gjennom bemanningsbyråer. 
  • I sommerjobbene jobber en ikke bare i én avdeling, men er innom flere, hvor en får testet kunnskapen fra utdanningen.