GLADE MEDEIERE: – Vi anbefaler tillitsvalgte i alle bedrifter om å arbeide for å få de ansatte som medeiere, sier Håvard Saastad og Sissel Album Fjeld i Sparebanken Øst. (Foto: Sjur Anda) 

Nytt spareprogram i Sparebanken Øst

102 ansatte i Sparebanken Øst har kjøpt egenkapitalbevis for 2 710 000 i bankens nye spareprogram. På den måten har de sikret seg et verdifullt medeierskap hos egen arbeidsgiver.  

DRAMMEN: Styret i Sparebanken Øst har etter innspill fra de ansattes representanter vedtatt å tilby et spareprogram i bankens egenkapitalbevis for de ansatte i banken. De ansatte får kjøpe egenkapitalbevis til 25 prosent rabatt i forhold til gjennomsnittlig kjøpskurs og de ansatte forplikter seg til å eie egenkapitalbevisene i 12 måneder. 

Formålet med spareprogrammet er å motivere ansatte til å være medeiere i banken og samtidig øke interessen rundt bankens strategi og resultater. Alle ansatte i banken og bankens datterselskaper kan delta i spareprogrammet, heter det i en børsmelding fra banken 11. mai.  

GODT FORNØYD 

De tillitsvalgte og ledelsen i Sparebanken Øst har i lang tid arbeidet med å finne en optimal løsning for å øke de ansattes eierskap i banken. Nå er de meget godt fornøyd med modellen som til slutt ble valgt. 

Det var stor interesse for å bli medeiere i banken.

Sissel Album Fjeld og Håvard Saastad, Sparebanken Øst.

– For ett år siden gjennomførte vi en undersøkelse blant alle ansatte for å sjekke av interessen for å bli medeiere i egen bank. Vi var ekstra spente på om interessen hadde blitt mindre etter at regjeringen fjernet ansattrabatten på kjøp av aksjer, men undersøkelsen viste at det var stor interesse for å bli medeiere i banken, forteller hovedtillitsvalgt Sissel Album Fjeld og tillitsvalgt Håvard Saastad i Sparebanken Øst. 

De ansatte kunne tegne seg for 5, 10, 20 eller 30 000 kroner. Over 100 ansatte valgte å benytte seg av tilbudet og de aller fleste valgte å kjøpe egenkapitalbevis for 30 000 kroner. Både unge og eldre ansatte ønsket å bli medeiere og det synes de tillitsvalgte er veldig positivt. Rent praktisk betaler de ansatte kjøpet med lønnstrekk over 10 måneder. Det har gjort at flere har blitt med i spareprogrammet. 

– Vi har hentet vår inspirasjon fra det forskningsarbeidet som Finansforbundet har gjennomført på medeierskap. Rapporten fra Ny Analyse har mange gode argumenter for at medeierskap er lønnsomt for bedriften og de ansatte. Dette har vi brukt i våre samtaler med styret og ledelsen. Vi har hele veien møtt en stor forståelse for at medeierskap er veien å gå for å involvere alle ansatte sterkere i bankens utvikling og fremtidig strategi, forteller to tillitsvalgte. 

Også sjefsøkonom Sven Eide i Finansforbundet er godt fornøyd med at stadig flere bedrifter velger å gi de ansatte mulighet til å bli medeiere i egen bedrift. Forbundet har solid dokumentasjon på at økt medeierskap gir høyere grad av medvirkning, demper sykefraværet og mindre turnover.