Ser fremover

De ansatte i Sbanken er klar for å nå bli en del av DNB. – DNB var det beste alternativet når vi vel skulle bli kjøpt opp, sier hovedtillitsvalgt Sarah Lunde Mjåtvedt.

ÅPENHET: Hovedtillitsvalgt Sarah Lunde Mjåtvedt skryter av åpenheten Sbankens ledelse har hatt gjennom hele fusonsprosessen.

BERGEN: Vi er i Fyllingsdalen i Bergen. På bygget er det logoer som Handelsbanken Nordea og Sparebanken Vest. På et hjørne henger fremdeles Sbankens logo. I dag er det 23 år siden banken ble etablert. Nå er det kun få dager igjen før den slutter å eksistere som selvstendig selskap.

Tirsdag 2. mai fusjoneres banken inn i DNB. Det betyr endringer for de ansatte. Lokalene i Fyllingsdalen skal i løpet av en drøy måned forlates og man skal finne en ny arbeidsplass i DNBs lokaler i Solheimsviken. Merkevaren Sbanken skal bestå og mange av de ansatte fortsetter med samme leder og i samme team. Andre flytter ut i DNBs forretningsområder. Stemningen på huset er ifølge hovedtillitsvalgt Sarah Lunde Mjåtvedt god.

– Vi har visst dette så lenge nå at jeg tror de fleste er modne til å komme i gang.

LAV TURNOVER

Det var en hel del murring da fusjonen ble en realitet. Det har i stor grad lagt seg, mener Mjåtvedt. Dette viser også igjen på turnoveren.

– Det er ingen endring ut fra vanlig turnover, og det er bare en som har reservert seg på grunn av fusjonen. Her må jeg skryte av ledelsen i Sbanken som har hatt et ekstremt fokus på åpenhet. Det har vært allmøter annenhver uke, med informasjon om det som skjer. De har også vært lydhøre på innspill fra tillitsvalgte, sier Mjåtvedt.

Som tillitsvalgt har hun vært involvert i de prosessene det har vært naturlig. Det har naturlig nok vært en del drøftinger for å tilpasse seg til nye lokale tariffavtaler.

– Det har vært gode og reelle drøftinger som tok noe lengre tid enn planlagt. Dette fordi begge parter ønsket å forstå hverandre og finne løsninger man kunne leve med. Den generelle tilbakemeldingen er at de ansatte er fornøyde med det vi fikk til, selv om endringene rammer ulikt og noen vil bli mer påvirket enn andre, sier Mjåtvedt, som er fornøyd med at det er akkurat DNB som kjøpte Sbanken.

– DNB var det beste alternativet når vi først ble kjøpt opp. De har vist på ekte at de skal ta vare på oss. Samtidig blir vi en del av Norges største bank. Det gir nye og større utviklingsmuligheter.

STORE I BERGEN

DNB er store i Bergen, det har også vært viktig for de ansatte i Sbanken.

– Marianne, plassjefen i Bergen, har snakket mye om verdien av å ha de ulike forretningsområdene her i byen. Det har gitt en enorm trygghet i denne reisen.

Selv om mye ligger til rette for en god fusjon, er det viktig å huske at man kommer fra to ulike kulturer.

– Det vil være kulturforskjeller og vi må være nysgjerrige og tålmodige med hverandre. Det har vært noen kulturkrasjer i prosessen, der vi har sett at tankesettene og måten beslutninger tas på er forskjellig. Det har ikke vært verre enn at vi har klart å løse det, sier Mjåtvedt.

Neste lørdag blir det siste natt med gjengen. Da blir det utflytningsfest med mye god mat og drikke og helt sikkert masse nostalgi.