FÅ STILLEROM: – Det er for få stillerom og møterom. Folk ender opp med å ha møter på plassen sin og skaper dermed støy til kolleger rundt seg, sier konserntillitsvalgt Sigmund Hollerud i DNB.  

Utfordringer ved free seating i DNB

Forstyrrelser, støy og konsentrasjonsvansker kan være noen av følgende av free seating. Det viser en undersøkelse Finansforbundet har gjennomført blant DNB-ansatte. I tillegg kan det hemme produktiviteten.  

 

Konserntillitsvalgt Sigmund Hollerud er ikke overrasket over funnene i undersøkelsen.  

– Det var greit å få å få bekreftet våre antakelser, at dette er bildet både for vår bedrift og vår bransje. Det samsvarer også med gjeldene forskning rundt åpne landskap.  

DNB-ansatte opplever en høy grad av trivsel, samarbeid og kunnskapsoverføring, allikevel er det klare utfordringer med free-seating og åpent kontorlandskap. Noen ansatte opplever forstyrrelser, støy og konsentrasjonsvansker. Mange ansatte velger i stedet å sitte på hjemmekontor for å få nødvendig arbeidsro. Hele 96 prosent av de spurte har anledning til å jobbe på hjemmekontor. 

MANGLER STILLEROM 

To av tre DNB-ansatte som har besvart undersøkelsen har free-seating. I enkelte miljøer oppleves det at man må være tidlig ute for å få sitte der man ønsker. Mange klager på at de sitter for tett i kontorlandskapene, at det er lite støyskjerming og dårlig inneklima.  

DNB-ansatte opplever manglene på tilgjengelige stillerom som mest problematisk. Dermed blir det gjennomført mange Teams-møter og telefonsamtaler i åpent landskap, noe som skaper veldig mye støy. De mange avbrytelsene fra sosiale samtaler og andre spørsmål på arbeidsplassen kan gå utover produktiviteten.  

– Det er underdekning av plasser, noe som skaper problemer i enkelte områder. Det er også for få stillerom og møterom. Folk ender opp med å ha møter på plassen sin og skaper dermed støy til kolleger rundt seg, sier Hollerud.  

LAVERE PRODUKTIVITET 

Det som er mest oppsiktsvekkende i undersøkelsen er at hele 55 prosent av de som svarte sier at de hver dag mister en time i produktivitet. Dette skyldes i hovedsak utfordringene med free-seating, mangel på stillerom og generelt mye støy. 

– Det gir noen signaler om at dette ikke er bra for produktiviteten og at man burde se etter løsninger som fjerner mest mulig av det tapet, sier Hollerud.  

– Hvordan håndtere ledelsen dette? 

– De er klar over problemstillingen og prøver å legge til rette ut fra rammene som finnes. Samtidig vil de ikke ta innover seg kostnadene ved en endring, sier Hollerud, som understreker at free-seating fungerer greit i enkelte miljøer.  

– Det fungerer ganske bra i kundesentrene våre, der man har godt med støyskjermer og er aktivt i sin arbeidssone i arbeidshverdagen. Problemet oppstår når man skal jobbe konsentrert og på tvers. Å drive lengre konsentrasjons- og tenkearbeid i et miljø med mye støy og forstyrrelser fungerer dårlig.  

VIL BEHOLDE HJEMMEKONTOR 

Hva skal så til for at de DNB-ansatte skal få en best mulig arbeidshverdag og hvilke eksisterende løsninger ønsker de å beholde? Ikke overraskende vil de ansatte bli kvitt årsakene til forstyrrelsene i arbeidshverdagen. 

Gjennomgående ønsker de seg lavere støynivå, flere stillerom og stillesoner, bedre støyskjerming og mindre vanskeligheter med å finne et sted å sitte. Det er også en stor andel som ønsker seg faste plasser, men fremdeles i åpent landskap. 

Undersøkelsen er også svært tydelig på at ordningen med hjemmekontor i DNB er svært populær. Over 95 prosent av de som svarte ønsker å beholde muligheten for hjemmekontor. Det var også mange av dem som har fast plass i dag som ønsker å kunne beholde disse. 

FORNØYD MED FREE SEATING 

Finansfokus har sendt flere spørsmål rundt free seating til ledelsen i DNB. Divisjonsdirektør Øystein Torbal, har svart følgende på epost:  

FORDELER OG ULEMPER: – Vi er klar over at free seating har både fordeler og ulemper, og vi kjenner til utfordringene som løftes frem rundt støy og konsentrasjon.

«På generelt grunnlag er DNB fornøyd med erfaringene rundt free seating og ordningen med fleksibel arbeidshverdag, som gir både bedriften og de ansatte fleksibilitet og bidrar til økt samhandling. Dette viste seg særlig nyttig under pandemien. Vi er klar over at free seating har både fordeler og ulemper, og vi kjenner til utfordringene som løftes frem rundt støy og konsentrasjon. Vi lytter derfor aktivt til våre ansatte og har tematikken som fast innslag i våre organisasjonsundersøkelser. Funnene fra disse blir benyttet inn i det løpende arbeidet med tilrettelegging av lokalene.  

Når det gjelder påstanden om produktivitet så kan vi ikke kommentere denne uten å ha sett underlaget/undersøkelsen.» 

FAKTA: FREE-SEATING  

Landsmøtet i Finansforbundet i 2019 bestemte at forbundet skulle gjennomføre en undersøkelse rundt free-seating og hvordan dette påvirker arbeidshverdagen. Undersøkelsen ble gjennomført i fjor høst og fikk hele 1100 respondenter.