SOSIALE MEDIER: Folk har sett oss på Facebook, både som en politisk aktør og med informasjon om medlemsfordeler, sier Ane Køber Guldvik

Finansforbundet vokser

I løpet av 2022 fikk Finansforbundet omkring 3 800 nye medlemmer. Denne oppgangen er en del av en trend, der forbundet har økt hvert år siden 2017. Hvorfor forbundet vokser, er det flere årsaker til. 

Med 2 600 som meldte seg ut, sitter forbundet igjen med en nettooppgang på 1 200 for 2022. Forbundet har som mål å ha 35 000 medlemmer ved utgangen av 2025. I skrivende stund er tallet 33 476.  

– Det er en god dialog mellom forbundet sentralt og de tillitsvalgte. Dette arbeidet er systematisert bedre de siste årene, der alle ha fått en dedikert markedsrådgiver som er tett på. Utviklingen av den digitale medlemsreisen har også vært viktig. Forbundet er mer synlig i digitale kanaler og sosiale medier. Det gir de tillitsvalgte drahjelp når de skal prate med ansatte i sine lokalmiljøer. Folk har sett oss på Facebook, både som en politisk aktør og med informasjon om medlemsfordeler, sier Ane Køber Guldvik, leder Marked i Finansforbundet.  

VELLYKKEDE VERVEKAMPANJER 

Finansforbundet har to årlige vervekampanjer. I fjor ga det 19 nye medlemmer hver eneste dag i kampanjeperiodene.  

– Det er veldig gledelig. Vi har fått en ny premiemodell, der vi deler ut vervepremier med hyppige mellomrom underveis i kampanjene. På denne måten holdes engasjementet oppe, og folk er «på» hele tiden. Gode filmer i sosiale medier med viktige budskap har nok også gjort susen. Senest «Verdien av deg» med Hallgeir Kvadsheim fra Luksusfellen og flotte ansatte fra vår bransje. Den handlet om hvor viktig det er å sørge for å holde seg attraktiv som arbeidstaker, blant annet med kompetansepåfyll fra Finansforbundet. Vi tilbyr også salgskurs (vervekurs) for tillitsvalgte der de får gode tips og råd til å verve sine kolleger, sier Guldvik. De tillitsvalgte er sterke drivere i vervearbeidet.  

– Mange forteller at de aldri er blitt spurt om de vil bli medlem. Å spørre om det, er veldig viktig. Prat med dine kolleger, fortell om fagforeningene og fordelene med å være med. Spør flere ganger. Ansattes behov forandrer seg. Vi har flere eksempler der medlemmer sparer inn medlemskontingenten bare med gunstige bank- og forsikringsordninger. Våre medlemsundersøkelser viser at juridisk bistand, lønnsforhandlinger og våre bank- og forsikringstilbud er de aller viktigste årsakene til at folk melder seg inn.  

Mange forteller at de aldri er blitt spurt om de vil bli medlem.

Blant de nye medlemmene er det god spredning, både med hensyn til alder, kjønn, geografi og også bakgrunn og kompetanse.  

– Vi opplever også at en del ansatte i tariffløse bedrifter ønsker å bli medlem og å etablere en tariffavtale i den bedriften de jobber, sier markedssjefen.  

TETTE PROPPEN 

Målet om 35 000 medlemmer innebærer at forbundet fremdeles må vokse. Da må det ikke bare verves godt.  

– Det er fremdeles et høyt antall som melder seg ut, denne proppen må vi tette. Noen går ut av bransjen, de kan vi ikke gjør så mye annet med enn å ønske dem velkomne tilbake hvis de returnerer. Videre kan vi jobbe for at flere fortsetter som medlemmer, også når de går i pensjon. Vi har nå fått innført forsikringsfordeler frem til de fyller 80, og andelen pensjonistmedlemmer har økt ganske godt. Utfordringen er å få tak i dem som melder seg ut, men fortsatt jobber i bransjen. Der er det viktig å ta tak. De spør seg ofte «whats in it for me». Det er viktig å snakke om solidaritet, men fremfor alt må vi synliggjøre verdien av medlemsfordelene. Mange har ikke brukt dem og vet ikke hvilke fordeler de faktisk har, sier Guldvik.  

ØKT KONKURRANSE 

Markedssjefen ser flere usikkerhetsmomenter knyttet til videre vekst. Folk har fått større utgifter i form av høyere renter, mat- og strømpriser.  

– Noen vil kanskje velge bort fagforeningsmedlemskap i et trangt familiebudsjett, andre vil derimot velge tryggheten et medlemskap gir i usikre tider.  

Samtidig øker også konkurransen. Profesjonsforbund som NITO, Tekna og Econa vil gjerne organisere ansatte i finans.  

– Vi merker konkurransen, men det er vi som kan finansbransjen aller best. Vi har de mest kompetente tillitsvalgte, bransjens dyktigste arbeidsrettsadvokater, et generøst stipendtilbud og flere andre flotte medlemsfordeler. Jeg er optimist og har tro på at Finansforbundet vil skinne også i årene fremover, avslutter Guldvik.