Stor markering: Mandag 6. mars var det stor markering av SPVs 200-årsjubileum.

Sparebanken Vest feirer 200 år

Nå i mars er det 200 år siden Sparebanken Vest ble etablert. Det merker både kunder, ansatte og samfunnet rundt banken. – Vi skal feire dette mange ganger, sier Jan Erik Kjerpeseth.

Foto: Thor Brødreskift

– Det er helt fantastisk og uvirkelig å jobbe i en så gammel organisasjon. Det er med stor glede og en viss ydmykhet vi fører denne arven videre. Jeg tror mange av våre ansatte kjenner at dette forplikter. Vi skal være relevante, både for kunder og samfunnet også fremover. Det skaper stolthet og en vilje til å stå på litt ekstra. Det at vi finnes også ettet 200 år viser at vi jobber med en forretningsmodell som holder seg godt over tid, sier konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth.

Banken hadde en stor samling for alle ansatte på mandag, i dag blir det lunsj med eksterne interessenter.

– I tillegg blir det en stor samling for alle ansatte 10. juni. Vi gjør også en del ekstra gavetildelinger gjennom året, forteller Kjerpeseth.

– Hvordan merker kundene at banken har blitt så gammel?

– For det første håper jeg de ikke opplever oss som gamle, men heller som en vital og offensiv bank. Vi har nå den høyeste kundetilfredsheten siden vi begynte å måle, sier Kjerpeseth, som selv begynte i banken i som markedsdirektør i 1999.

– Jeg har vært med over ti prosent av tiden da, ler han.

Lys fremtid

– Finnes SPV om 200 år?

– Jeg håper det. Vi har en sterk forretningside, som har stått seg over tid. Banken tar det beste fra kapitalmarkedene og kombinerer det med bredt eierskap og lokal involvering. Samtidig er 200 år uvirkelig lenge å tenke fremover, sier konsernsjefen, som ser det blir mer plass til sparebankene nå.

– De store nordiske forretningsbankene reduserer langs kysten og konsentrerer virksomheten rundt noen få store norske byer. Det gir sparebankene store vekstmuligheter. I dag er andre sparebanker våre største konkurrenter. Vi møter SR-Bank (Sparebank 1 SR-Bank og Sparebanken Sogn og Fjordane mange steder. I sum har sparebankene fått et godt grep om kysten. Samtidig er det ikke bare langs kysten man ekspanderer. Mange tar også plass i Oslo, sier Kjerpeseth, som for egen del ser nordover.

– Vi ser nordover og skal gjøre det samme i Ålesund og Møre og Romsdal som vi har gjort i Rogaland. Der har vi hatt god organisk vekst over tid, sier Kjerpeseth.

– Hvorfor lykkes dere?

– Vi har evnen til å både levere gode digitale flater og personlig betjening når kundene ønsker det. Folk vil ha anledning til å treffe en rådgiver. I tillegg har vi kundeutbytte, der vi deler noe av overskuddet med våre kunder samt et samfunnsengasjement. Vårt mål er ikke bare å tjene penger. I en tid der bærekraft er i fokus blir disse tingene et konkurransefortrinn, sier Kjerpeseth.