STERK SATSING: Landsmøtet vedtok å bevilge 18 millioner til kompetanseutvikling for medlemmene. Dermed videreføres satsingen på kompetanse også de neste tre årene. Fra venstre: Leder Vigdis Mathisen, direktør Runar Wilhelm Henriksen og nestleder Arne Fredrik Håstein. (Foto: Sverre Chr. Jarild.) 

18 millioner til medlemmene

Uendret kontingent og 18 millioner kroner til kompetanseutvikling for medlemmene de neste tre årene. Det har landsmøtet i Finansforbundet vedtatt. I tillegg skal forbundets nyvalgte styre utrede seks ukers ferie for alle ansatte i finansnæringen.

Tirsdag 29. november gikk startskuddet for Finansforbundets 9. ordinære landsmøte på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen. 153 valgte delegater fra bedrifter og regioner var samlet for å vedta forbundets politikk, økonomi og ledelse de neste tre årene.   

SEKS UKERS FERIE  

Finansforbundets styre vil utrede en 6. ferieuke for alle ansatte i finansnæringen. Forslaget ble fremmet av de tillitsvalgte i DNB på landsmøtet i forbundet. Tillitsvalgte i DNB mener tiden er inne til å utrede mulighetene for å fremforhandle seks ukers ferie for alle. Dette vil kunne redusere antall arbeidstakere som velger å jobbe redusert tid for å få hverdagen til å gå rundt, og dermed sannsynligvis virke positivt på likelønnsperspektivet. Det vil også være et generelt gode for alle ansatte i næringen uten at det påvirker lønnsrammen i frontfagsmodellen. Finansnæringen har, og har hatt overtid, svært høy verdiskaping og er godt egnet til å være tidlig ute med 6 ukers ferie. 

Ett annet spennende forslag var forslaget fra tillitsvalgte i DNB om å kartlegge lønnsdannelsen i næringen. Bakgrunnen er at de som begynner i næringen i dag kommer inn på et høyere lønnsnivå enn de som sitter i tilsvarende stillinger. Planen er å fremme forslag i sentrale forhandlinger som skal ivareta lønnsforholdene mellom nyansatte og de med ansiennitet.  Landsmøtet vedtok å be forbundsstyret kartlegge lønnsdannelsen i næringen og vurdere eventuelle tiltak som følge av utredningen.

Som vanlig kom det inn et godt utvalg av innkomne forslag til landsmøtet. Hele 32 forslag ble diskutert, vedtatt eller forkastet. På forrige landsmøte i 2019 ble det behandlet 23 innkomne forslag. 

18 MILLIONER TIL KOMPETANSE 

På landsmøtet i 2019 ble det vedtatt å bruke 18 millioner kroner til stipend og studier for å øke medlemmenes kompetanse. Støtte til studier og stipend har blitt svært godt mottatt av medlemmene. Siden forrige landsmøte har forbundet mottatt 4 677 søknader til 868 studieplasser.  

På årets landsmøte ble det vedtatt å videreføre støtten på 18 millioner. Noen vil gå enda lenger. Tillitsvalgte i SpareBank 1 SR-Bank foreslo å bruke hele 30 millioner kroner på kompetanseutvikling av medlemmene. Under landsmøtet ble fremmet et endringsforslag på 24 millioner kroner til kompetanseutvikling av medlemmene, men ingen av disse forslagene ble vedtatt. Dermed blir kompetansestøtten på 18 millioner kroner videreført i neste landsmøteperiode.

INGEN KONTINGENTØKNING

Spørsmålet om økt kontingent skaper alltid engasjement på landsmøtet. Det ble den store saken også på dette landsmøtet. Forbundsstyret hadde foreslått å øke makskontingenten fra 420 kroner per måned til 440 kroner. Men etter massiv motstand valgte forbundsstyret å trekke sitt forslag til stor jubel fra delegatene på landsmøtet.

Forslaget om en trinnvis kontingentmodell ved overgang fra student til ordinært medlem ble ikke vedtatt. Samme skjebne fikk forslaget om å innføre gratis studentmedlemskap.

INGEN BENKEFORSLAG 

Nytt på dette landsmøtet var at valget av nytt forbundsstyre ble flyttet til dag 2. De som husker valgene på forrige landsmøte i 2019 minnes at det tok tre timer å få valgt et nytt forbundsstyre. Det var kampvotering til siste plass, benkeforslag og utallige avstemningsrunder for valget var i boks. Flere av delegatene fikk derfor problemer med å rekke flyet hjem. 

På landsmøtet ble det valgt 16 styremedlemmer. Valgkomiteens innstilling ble vedtatt uten et eneste benkeforslag og valget var ferdig i løpet av 20 minutter.  

Valgkomiteen hadde også flere nye navn i sin innstilling. Nyvalgt hovedtillitsvalgt i Tryg, Mette Osvold, ble valgt til nytt styremedlem. Det samme ble hovedtillitsvalgt i Eika, Jan Flaskerud som jobber i Skue Sparebank i Hønefoss. Et annet nytt navn på blokken er Beate Fjeld Ulleland, hovedtillitsvalgt i Nets. Hun ble også valgt som nytt styremedlem. 

Men det er også flere andre nyheter.  Liv Bente Kildal, hovedtillitsvalgt i SpareBank 1 Ringerike/Hadeland og i SamSpar, ble valgt til nytt møtende varamedlem. Stig Standal Taule, hovedtillitsvalgt i Sparebanken Vest ble valgt til ny ikke møtende vara. Det samme ble Ellen Lorentzen Stene, hovedtillitsvalgt i Danske Bank. Tore Müller Andresen, fra DNB, ble også valg til ny ikke møtende varamedlem. 

Endelig innstilte valgkomiteen på gjenvalg av forbundsledelsen som består av leder Vigdis Mathisen, DNB, og nestleder Arne Fredrik Håstein, Storebrand. På de øvrige seks styremedlemmene ble også gjenvalgt.  

Se videointervju med kandidatene (Finansfokus)

Les intervju med forbundsleder Vigdis Mathisen (Finansfokus)

Les alt om landsmøtet (Finansforbundet)