NYTT STYRE: Bak fra venstre: Direktør Runar Wilhelm Henriksen, Styremedlemmer: Karolina Lindqvist, Ellen Enger, Tore Müller Andresen, Arne Fredrik Håstein, Jan Flaskerud, Sjur Smedstad, Mette Osvold og Jørgen Lønnquist. Foran fra venstre: Inge Lindseth, Ellen Lorentzen Stene, Liv Bente Kildal, Leela Borring Låstad, Vigdis Mathisen, Lillian Hattrem, Beate Fjeld Ulleland og ansattrepresentant Anders Kamberg Rinna. Stig Taule var ikke til stede da bildet ble tatt. (Foto: Sverre Chr. Jarild)

Nytt styre i Finansforbundet

Vigdis Mathisen, DNB og Arne Fredrik Håstein, Storebrand ble gjenvalgt som leder og nestleder i Finansforbundet med akklamasjon på landsmøtet. Også resten av valgkomiteens innstilling ble banket igjennom uten endringer. 

I motsetning til valget på forrige landsmøte som tok tre timer, ble valget av nytt styre på dette landsmøtet gjennomført på 20 minutter. Hele valgkomiteens enstemmige innstilling ble valgt inn uten at det kom et eneste benkeforslag. 

Leder av valgkomiteen Eli Solhaug presenterte innstillingen. Det kom inn 25 forslag på kandidater til forbundsstyret. Aldersmessig kandidatene fra 34 – 63 år. Snittalderen på styret er 52,6 år. 

ALLSIDIG KOLLEGIUM

– Det har vært viktig at kandidatene til forbundsstyret til sammen danner et allsidig kollegium som også sikrer at store avtaleområder er representert. Vi har videre lagt vekt på at kandidatene er hovedtillitsvalgt eller sentral tillitsvalgt og at de er ansattvalgte i styrene i egne bedrifter. I tillegg har komiteen tatt hensyn til spredning på bank, forsikring, betalingstjenester, store og små bedrifter og allianser. 

– Vår vurdering er at vi nå har satt sammen med nytt styre med bred kompetanse og evne til å se det overordnede bilde for næringen, med god rolleforståelse og stor arbeidskapasitet. Sammen med en troverdig ledelse med gode formidlingsevne mener vi at dette teamet vil spille hverandre gode og fylle den jobbe de er foreslått til å gjøre, sa Solhaug. 

Valgkomiteen startet sitt arbeid i januar i år og har hatt 10 møter. To av komiteens medlemmer har også vært observatør i et forbundsstyremøte. 

NYTT STYRE 

Vigdis Mathisen, 63 år, DNB, ble gjenvalgt som forbundsleder med akklamasjon.  

Arne Fredrik Håstein, 49 år, Storebrand, ble gjenvalgt som nestleder også med akklamasjon. 

Styremedlemmer: 

Lillian Hattrem, 50 år, konsernhovedtillitsvalgt i DNB Bank.  

Jørgen Lønnquist, 42 år, vara hovedtillitsvalgt i Nordea Bank Norge.  

Ellen Kristin Enger, 59 år, konsernhovedtillitsvalgt i Gjensidige.  

Beate Ulleland, 34 år, hovedtillitsvalgt i Nets Norway.  

Mette Osvold, 44 år, hovedtillitsvalgt i Tryg, og opprykk fra møtende varamedlem.  

Jan Flaskerud, 63 år, hovedtillitsvalgt i Skue Sparebank og leder for Finansforbundets tillitsutvalg i Eika Alliansen.  

Leela Borring Låstad, 54 år, tillitsvalgt i Innovasjon Norge, og representerer tariffområdet Spekter.  

Sjur Smedstad, 56 år, hovedtillitsvalgt i SpareBank 1 Østlandet.   

Karolina Lindqvist, 41 år hovedtillitsvalgt i SpareBank 1 Gruppen.  

Fast møtende varamedlemmer: 

Liv Bente Kildal, 59 år, hovedtillitsvalgt i SpareBank 1 Ringerike Hadeland og leder for tillitsutvalget i SamSpar.  

Inge Lindseth, 59 år, hovedtillitsvalgt i SpareBank 1 SMN.  

Ikke møtende varamedlemmer: 

Ellen Lorentzen Stene, 52 år, hovedtillitsvalgt i Danske Bank.  

Stig Taule, 57 år, hovedtillitsvalgt i Sparebanken Vest.  

Tore Müller Andrésen, 60 år, konserntillitsvalgt i DNB Bank. 

I styret møter også sekretariatets direktør Runar Wilhelm Henriksen og de ansattes valgte representant Anders Kamberg Rinna.