FINANSKVINNEPANELET: Fra venstre Kristin Skaug, Aksjenorge, Petrine Iversen, JURK, Derya Incendursun, Nordea, Vigdis Mathisen, Finansforbundet og Karen Contreras-Lisperguer, #Osskvinner. (Foto: Magne Otterdal/OBM) 

Flere innvandrerkvinner kan jobbe i finans

Karen Contreras-Lisperguer jobber for å øke økonomi- og finanskunnskapen blant kvinner flest og innvandrerkvinner spesielt. Hun mener samtidig at det er mange flere innvandrerkvinner enn i dag som er kvalifisert til å jobbe i den norske finansnæringen.  

Contreras-Lisperguer er prosjektleder for det Oslo-baserte kvinnenettverket #osskvinner, der fokus er likestilling og integrering ikke minst på det privatøkonomiske området.  Nylig trommet nettverket sammen til lørdagskonferanse, “Kvinners empowerment og privatøkonomi”, med fremtredende innledere både fra finanssektoren og det politiske miljøet. 

CV-BASE 

Den chilensk-norske kvinneaktivisten som både er økonom, jurist og bydelspolitiker jobber for å få “omplassert” høyt utdannede og godt kvalifiserte kvinner til blant annet finansnæringen. 

Jeg håper virkelig vi får flere kvinner med minoritetsbakgrunn i finans

Karen Contreras-Lisperguer

– Jeg håper virkelig vi får flere kvinner med minoritetsbakgrunn i finans.  Vi i #osskvinner har en database med mer enn 400 cv-er av kvinner som er høyt utdannet, som fortsatt jobber i feil yrke.  Vi jobber for at de skal få arbeide i riktig bedrift, sier Contreras-Lisperguer. 

KVALIFISERTE MINORITETSKVINNER: Karen Contreras-Lisperguer mener langt flere kvinner med minoritetsbakgrunn er kvalifisert for jobber i finansnæringen.  Foto: Magne Otterdal/OBM 

Hun forteller om hvordan nettverket kurser innvandrerkvinner flest i privatøkonomi og finans på Universitetet i Oslo. Der har kvinner lært mer om budsjettering, regnskap og aksjehandel. 

– Får vi riktig retning på dette, ja da kan vi også få enda flere kvinner inn i finans, sier Karen Contreras-Lisperguer til Finansfokus. 

MÅ SPEILE SAMFUNNET 

Leder Vigdis Mathisen i Finansforbundet stemmer også i for å jakte flere kolleger med innvandrerbakgrunn til finansbedriftene. Hun peker på at næringen vil mangle medarbeidere fremover, samtidig som kravet øker til å møte kundene med forståelse for kultur og bakgrunn. 

KVINNEOFFENSIV: Kvinner flest og innvandrerkvinner spesielt skal bli mer finansorientert, og Finansforundets leder er en populær foredragsholder om likestilling og inkludering. Her avtaler Vigdis Mathisen møte med Rania Mahtaj i Likestilling, inkludering og nettverk. Foto: Magne Otterdal/OBM 

– Det må speile samfunnet også med de som er ansatt i finans, sier Mathisen. 

Forbundslederen varmet opp til den hektiske landsmøteuken i slutten av november med å delta på konferansen om kvinner og privatøkonomi i Oslo lørdag 26. november. 

– Vi har vært veldig opptatt av likestilling, men dette handler om økonomisk likestilling, og det er et viktig grunnlag for å snakke om at vi nærmer oss likestilling i Norge, sier Mathisen. 

UUTNYTTET RESSURS 

Statistikk og forskning viser at tradisjonelle kjønnsroller fortsatt bidrar til at det ikke er full likestilling i praksis med hensyn til privatøkonomien. Blant innvandrere til Norge er denne kjønnsbaserte ulikheten enda sterkere. 

Forsker Ragni Hege Kitterød ved Senter for likestillingsforskning CORE forklarer de fortsatt betydelige ulikhetene med at det fortsatt er større andel menn blant de med høyest lønn og større andel kvinner blant de som har lavtlønnede jobber og deltidsjobber. 

EKSTRA RESSURS: Forsker Ragni Hege Kitterød ved Senter for likestillingsforskning peker på at det ligger en ekstra ressurs for økonomien i å få deltidsansatte kvinner opp i 100 prosent stilling. (Foto: Magne Otterdal/OBM) 

Det at mange kvinner jobber deltid, betyr også at det er en betydelig arbeidsressurs som ikke er utnyttet. 

– Det kan være mer å hente dersom flere kvinner har full jobb, sier Kitterød. 

Samtidig er det snakk om begrepet “det tredje skiftet” som en definisjon på kvinnenes rolle som likestilte, men som samtidig er blitt hovedansvarlig for å organisere arbeidet i en ellers likestilt husholdning. 

– Den som holder oversikten over dagliglivet i familien er fremdeles ofte kvinnene, selv om mennene bidrar mye mer i både husarbeid og barneomsorg enn tidligere, sier Ragni Hege Kitterød.  

MER ENN BRA NOK 

En annen som ser et betydelig potensial for flere kvinner med interesse for økonomi og finans, er Kristin Skaug som er daglig leder i stiftelsen AksjeNorge. Hun sa dette på konferansen om kvinner og privatøkonomi. 

– Vi kvinner har en tendens til å tro at vi ikke er bra nok.  

Som eksempel på en voksende kvinneinteresse for finans, viser Skaug til en facebookgruppe for kvinner med fokus på finans og økonomi som nå teller over 42 000 medlemmer. 

Vi er smartere, det har bare ikke kommet så tydelig frem

Kristin Skaug, AksjeNorge

– Her er det mye oppside. Vi må ikke være verdensmestere for å kunne gjøre alt, sier Skaug. AksjeNorge hadde nylig en undersøkelse om nordmenns kunnskap om finans og økonomi.  I undersøkelsen svarer menn at de tror de er bedre enn gjennomsnittet, som menn også svarer når spørsmålet dreier seg om bilkjøring. 

– Når menn investerer så bytter de investeringen fire ganger så ofte som kvinner.  Men de som sitter igjen med mest avkastning, det er kvinner, ifølge Skaug.  

Derya Incendursun, forbrukerøkonom og advokat i Nordea, mener foreldre bør introdusere økonomispørsmål til jentene allerede i barneårene. 

– Vi kan snakke om økonomi når jentene er små. Når vi kvinner samles så snakker vi aldri om økonomi, det gjør menn, sier Incendursun. Hun mener jenter og kvinner bør snakke mer om sparing og investering når en eksempelvis samles til jentekveld.