HØYE AMBISJONER: – Vi ønsker å bli lederen i markedene for Web3, Metaverse og digital betaling over hele verden, sier Peter Michel Heilmann i Reltime. Foto: Reltime

Vil nå 100 millioner brukere på tre år

Norske Reltime har utviklet en plattform som skal forenkle pengetransaksjoner basert på blokkjedeteknologi. Nå er det unge selskapet i gang med å skalere opp tjenestene. Målet er 100 millioner brukere verden over i 2025.

Ambisjonene er høye hos administrerende direktør Peter Michel Heilmann og gründer og teknologidirektør Frode van der Laak.

– Vi vil endre måten finans drives på. Folk trenger et finansielt økosystem de kan stole på, som ikke er sentralisert og er uten mellommenn, sier Heilmann og tar et eksempel:

– Hvis du sender 600 dollar fra en norsk konto til en indisk konto, må du i dag betale 600 kroner for transaksjonen og den tar tre-fire-fem virkedager å gjennomføre. Med vår løsning vil transaksjonen koste null kroner og ta tre sekunder, sier Heilmann.

WEB3

Reltime har utviklet Web3-teknologi med blokkjeder og smartkontrakter i bunn. Den gjør det mulig at betalinger og handler kan gjøres direkte mellom to parter uten mellommenn.

Web3 er neste generasjon i utviklingen av internett. Grovt kan man si at første generasjon var nettsider med informasjon og nyheter; andre generasjon var sosiale medier og interaksjon; mens desentralisering, blokkjeder og sikkerhet er starten på tredje generasjon, såkalt Web3.

Heilmann understreker at Reltime ikke skal være noen bank. Selskapet skal tilby den tekniske plattformen til finansielle institusjoner og andre selskaper og hjelpe dem med å komme i gang med Web3 og metaverset.

GLOBAL LISENS

Reltime AS ble etablert i 2020 basert på teknologi som var utviklet av Frode van der Laak mens han tok en doktorgrad ved King’s College i London. Etter fire år med teknologiutvikling er selskapet nå i startgropene for global tilstedeværelse.

De to første partnerne som vil ta i bruk løsningen overfor sine kunder er på plass. Triskel Capital i Mexico henvender seg til kunder i Latin-Amerika, mens Khumalo and Mabuya Chartered Accountants i Sør-Afrika dekker den sørlige delen av Afrika.

Web3 er neste generasjon internett med desentralisering, blokkjeder og sikkerhet

Reltime fikk i februar 2022 en global digital lisens fra El Salvador. Lisensen betyr at Reltime kan oppbevare digitale eiendeler på vegne av sine kunder og seg selv i 150 land verden over. Brukerne i Reltime får mobilnummeret som kontonummer. Det skal gjøre det raskt og enkelt å betale hvor som helst. Appene deres kan lastes ned hos App Store eller Google Play i omtrent alle land.

– Vi ønsker å bli lederen i markedene for Web3, metavers og digital betaling over hele verden, sier Heilmann.

Målet er at innen 2025 vil 100 millioner personer og bedrifter bruke Reltimes løsninger til å sende, ta i mot, ta ut, sette inn, låne, låne ut penger i metavers og i den virkelige verden.

GLOBALT VIPPS

Heilmann sier at Norden har kommet langt med betalingsløsninger som Vipps, Swish og MobilePay, men de fungerer bare lokalt.

– Vi trenger et globalt Vipps. De nordiske landene snakker om mer integrasjon mellom straksbetalingsløsningene i Norden, men de vil fortsatt ikke være tilgjengelig for folk utenfor Norden. I det 21 århundre er dette helt uakseptabelt, sier han.

I tillegg til apper skal brukerne også kunne benytte et biometrisk bankkort (fingeravtrykk). Det utvikles sammen med det norske selskapet Idex Biometrics. Kortet vil fungere både som betalingskort, id-kort og til oppbevaring av digitale eiendeler. Lansering er planlagt i første halvår 2023.

FINANSIERING

Så langt har Reltime fått inn 2,5 millioner euro fra private investorer, de fleste fra Norge, men også fra Nederland, Sverige og Storbritannia.

Reltime inngikk i juli 2022 en avtale med investeringsselskapet GEM Digital Limited på Bahamas om 50 millioner dollar til oppskalering av løsningene globalt.

– Vi snakker med flere investorer nå, og ønsker kun investorer som forstår hva vi vil oppnå og forstår den langsiktige verdien av selskapet. Målet er en børsnotering om et års tid, tidspunktet avhenger av markedsutviklingen, sier Heilmann.