FINTECH INNOVASJON: Gründer og daglig leder i FinTech-selskapet Horde, Alf Gunnar Andersen, hevder knoppskytingen Bustad Eiendom blir først i Norge med stablecoin og først i verden til å knytte sikkerhet til et helt eiendomsmarked. FOTO: HORDE

Banker vil tjene på kryptosikkerhet i boligmarkedet

Om alt går etter planen kan boligeiere som sliter snart få solgt inntil 20 prosent av boligen for stablecoins utstedt av nystartede Bustad Eiendom. Gründeren mener bankene vil tjene på ordningen. Danske Bank uttrykker derimot skepsis på generelt grunnlag.

Gründer Alf Gunnar Andersen Andersen i fintechselskapet Horde omtaler Bustad Eiendom AS som et demokratisk eiendomsselskap som er eid av The Bustad Association, en selveid organisasjon.

– Horde leverer teknologien og får betalt for det, sier Andersen til Finansfokus.

INNTIL 20 PROSENT EIERDEL

Forretningskonseptet er å investere i boliger eid av andre gjennom den egne kryptovalutaen Bustad Coin med inntil 20 prosents eierandel, og være med på verdistigningen i markedet.

– Dere samarbeider med banker på andre forretningsområder, hva tror du banknæringen tenker om dette med tanke på at næringen har vært skeptisk til kryptovaluta?

– Jeg tror dette er noe bankene vil tjene på. Bankene har fortsatt førsteprioritetspant på 100 prosent av boligen og Bustad tilfører mer egenkapital som sikkerhet i boligen. De siste to-tre årene har vel også noe av skepsisen til blokkjedeteknologi forsvunnet fra banknæringen. Inntrykket er at de begynner å se mulighetene. Det er i alle fall det som blir formidlet til oss i vår kontakt med finansinstitusjoner.

DEL AV FINTECH-KLYNGEN

Ifølge Andersen er konseptet med Bustad Eiendom å gi et tilbud til boligeiere som risikerer å gå «fra gård og grunn».

– Det er langt bedre å selge en eierdel på 20 prosent til Bustad Eiendom, enn å selge hele huset og stå uten bolig. En regulert avtale gjør at boligeieren kan kjøpe tilbake eierandelen når den finansielle situasjonen tilsier det.

Andersen, som er en del av FinTech miljøet i Bergen med næringsklyngen Finance Innovation som overordnet paraply, sier han fikk ideen i forbindelse med studier ved NHH.

Vi har et hårete mål om å kunne lansere tjenesten rundt årsskiftet

Prosjektet med stablecoins i eiendomsmarkedet går inn i tankesettet i selskapet Horde med å hjelpe folk å få kontroll på økonomien. Her er det snakk om å bli kvitt dyr gjeld gjennom verdiene som ligger i boligen. Så langt skal over 200.000 ha lastet ned appen til Horde etter etableringen i 2018. Dette er en plattform som skal sikre de beste avtalene på lån, forsikring, strøm, strømmetjenester, mobiltelefoni og bredbånd, til og med om du kan kutte i matutgiftene, ifølge eget nettsted. Nå skyter de knopper inn i eiendomsmarkedet.

– Hvorfor skal ikke boligeiere som sliter like godt gå i banken og be om refinansiering med sikkerhet i boligen?

– Jeg tenker at det er to ulike markeder. Har du 100.000 i kredittkortgjeld, kan du kanskje få banken med deg på refinansiering. Men har du 500.000 kroner, noe vi ser flere har, kan eller vil kanskje ikke banken gi refinansiering. Nå som renten og levekostnader stiger, kan Bustad også være en god buffer for vanlige folk som sliter med økende kostnader.

BASERT PÅ ETHEREUM

Kryptovalutaen Bustad skal baseres på blokkjeden Ethereum. En stablecoin er en kryptovaluta som er knyttet til et annet stabilt aktivum, som gull, dollar eller kroner.

– Verdiene må kunne vekslet inn i Fiatvaluta når de på et tidspunkt skal realiseres. Så der må være en finansieringsbase.

Fiatvaluta er kryprofagspråk for ordinær valuta. For å bli kvitt gjelden blir Bustad-myntene vekslet til norske kroner.

Andersen sier de for tiden jobber med å finansiere satsingen, og at tilbudet ennå ikke er tilgjengelig, selv om det kunne være høyaktuelt når det ser ut til å dra seg til med en perfekt storm av høye boligpriser, høyere renter, økte strømpriser og høy inflasjon.

– Det er klart at når vi skal inn i eiendomsmarkedet og kjøpe andeler av boliger, trenger vi kapital. Vi har et hårete mål om å kunne lansere tjenesten rundt årsskiftet, sier Andersen. Han mener finansinstitusjoner kan være aktuelle investorer i satsingen. På deres egen nettside går det frem at Lea Bank, Instabank, Komplett Bank, Kraft Bank, Svea, Bluestep, Resurs Bank og BN Bank alle er Horde-partnere.

NORGES FØRSTE

For å finansiere boligkjøpene vil Bustad utstede Bustad Coins knyttet til en fastsatt verdi på boligen. Verdiene vil bli satt etter samme modell som verdivurdering i forbindelse med kjøp og salg av eiendom. Bustad vil ligge noe lavere i verdivurderingen enn markedet for å dekke kostnader og ha buffer. Ved kjøp og salg er det en mulighet for at eierskapet til Bustad Eiendom følger med til ny eier.

Ifølge Andersen blir dette Norges første stablecoin, og så langt han vet, blir de først i verden som knytter sikkerheten til et helt eiendomsmarked.

SKEPTISK TIL KRYPTOSFÆREN

Kommunikasjonsdirektør Øystein Schmidt i Danske Bank Norge sier de generelt er skeptisk til kryptosfæren, uten at de vil gå i detaljer på konseptet til Bustad:

– Etter en lang og grundig vurdering for en tid tilbake kom vi i Danske Bank frem til at vi ikke ønsker å håndtere transaksjoner og/eller aktører innenfor kryptovalutafeltet, blant annet fordi sfæren etter vår mening fremdeles fremstår som umoden og delvis spekulativ. Dette er en beslutning og et syn som står fast. Med hensyn til det nevnte konseptet til Horde kan vi ikke si at vi har informasjon nok til å kunne gjøre en kvalifisert og helhetlig vurdering av totaliteten her. Gitt vårt generelle syn på kryptosfæren virker imidlertid ikke løsningen som noe vi uten videre vil anbefale.

IKKE OVERBEVIST: Kommunikasjonsdirektør Øystein Schmidt i Danske Bank Norge sier de ikke uten videre vil anbefale konseptet til Bustad Eiendom. FOTO: DANSKE BANK

MULIGHET FOR NOEN

Direktør personmarked i BN Bank Endre Jo Reite tror det kan være en mulighet for noen.

– På den ene siden så er det jo positivt med initiativ som hjelper unge inn i boligmarkedet, men det avgjørende for om en slik løsning er god eller ikke er hvordan risikofordeling mellom lånekunden/boligeieren og investorene er, og ikke minst hvilke kostnader det er for både boligeier og investor. Førstegangskjøpere er ikke noen stor risiko for finansiell stabilitet, og det bør kikkes på hvordan utlånsforskriften kan lettes for denne målgruppen, skriver han i en e-post.

DYRERE LØSNINGER: – Slike konsepter kan derfor være en mulighet for noen, men skyver samtidig en del unge kunder over på dyrere løsninger. Det er derfor viktig med god rådgiving om kostnader med løsningen og fleksibilitet i løsningen, sier direktør personmarked i BN Bank, Endre Jo Reite. Foto: BN Bank.

 – Det er mange ulike konsepter for deleie, samkjøp og saminvestering. Generelt er medinvestorer en dyrere løsning enn banklån, og det grunnleggende problemet for unge førstegangskjøpere i byene er tilgang på rimelige boliger. Slike konsepter kan derfor være en mulighet for noen, men skyver samtidig en del unge kunder over på dyrere løsninger. Det er derfor viktig med god rådgiving om kostnader med løsningen og fleksibilitet i løsningen. De som kjøper med slike saminvesteringsmodeller må også tenke over at de på et tidspunkt skal ha råd til å kjøpe ut investorene.