FILTER: Til hjelp for skadebehandlerne har vi tatt i bruk et digitalt filter, sier Vera Sønsthagen, leder Utredning i Gjensidige. Foto: Gjensidige.

Digitale filtre til hjelp mot forsikringssvindel

Forsikringsbransjen er forberedt på at strammere økonomiske tider vil kunne utløse økt forsikringssvindel. Travle kundebehandlere får hjelp av digitale filtre som avdekker tegn på juks.

– Det er en balansegang mellom mest mulig effektiv behandling av forsikringskrav og hensynet til at eventuelle forsøk på svindel skal avdekkes. Til hjelp for skadebehandlerne har vi tatt i bruk et digitalt filter basert på kundens historikk, vår database over forsikringssaker, og andre datakilder, opplyser Vera Sønsthagen, leder for Utredningsavdelingen i Gjensidige, til Finansfokus.

Hun fremholder at dette maskinprogrammet er basert på en matematisk modell som blir stadig bedre. Det hjelper skadebehandlerne til å velge ut saker de bør se nærmere på. Dersom det er nødvendig, hentes ytterligere informasjon inn. Ved konkret mistanke oversendes saken til Sønsthagens avdeling, bestående av 16 medarbeidere – alle tidligere politifolk.

Arbeidet med å forebygge og avdekke svindel pågår på flere plan, og er i stor grad databasert.

PILOTPROSJEKT

– Fremtind gjennomfører for tiden et pilotprosjekt med Frende og Tryg om å dele data om svindeltilfeller, for å kunne lage prediktive modeller til hjelp i arbeidet med å oppdage mulig svindel, opplyser Roy-Andre Sørheim Lyngbø, talsperson for svindelbekjempelse i Fremtind, til Finansfokus.

I det siste året før pandemien, i 2019, ble det ifølge statistikk fra Finans Norge avdekket forsikringssvindel for nærmere 500 millioner kroner. Lyngbø opplyser at Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB, årlig avdekker svindel for om lag 75 millioner kroner. Hittil år har antall svindelforsøk overfor selskapet økt med ti prosent.

PILOT: – Fremtind gjennomfører for tiden et pilotprosjekt med Frende og Tryg om å dele data om svindeltilfeller, sier Roy-Andre Sørheim Lyngbø, talsperson for svindelbekjempelse i Fremtind. Foto: Fremtind

I snitt ligger svindelsakene på livsforsikring på millionbeløp, mens tilfellene innenfor skadeforsikring ligger på rundt 200 000 kroner.

VIL KUNNE STIGE

Sønsthagen opplyser at Gjensidige ennå ikke ser noen trend i retning av økt svindel. Hun legger til at kriminologisk teori, samt erfaring fra tidligere, tilsier at det kan bli en slik økning.

– Vi er veldig oppmerksom på at antall svindelforsøk vil kunne stige når folks økonomi blir mer krevende, sier hun.

Lyngbø viser til at forsikringssvindel ifølge undersøkelser er mer sosialt akseptert enn andre typer kriminalitet, særlig blant unge. Sønsthagen sier på sin side at forsikringssvindel er en type svindel som kan begås av alle slags mennesker. Muligheten og/eller motivasjonen må være stor, og endring i økonomisk status kan dessverre øke motivasjonen for å begå denne typen svindel.

– Vi er oppmerksomme på at det å miste et økonomisk handlingsrom man tidligere har hatt, dessverre kan bidra til å senke folks barrierer mot å begå svindel. Digitaliseringen har bidratt til å gjøre svindelforsøk lettere å gjennomføre, for eksempel ved å manipulere kvitteringer mottatt per e-post.

FOREBYGGING

Forsikringsbransjen signaliserer at forebygging av forsikringssvindel er nødvendig og vil kunne gi resultater.

– Vi har flere fora i Finans Norge hvor vi kan drøfte temaet. Blant annet gjelder dette arbeidet med forebygging, for eksempel ved at folk får kjennskap til forsikringsselskapenes arbeid med å avdekke forsøk på forsikringssvindel, og hvilke reaksjoner svindel kan utløse, sier Sønsthagen.

Lyngbø fremholder at Fremtind arbeider kontinuerlig med å informere om hvor alvorlig konsekvensene er av svindel – både for selskapets lojale kunder og for de som gjør seg skyldig i svindel.

– Vi har nulltoleranse for svindel, fordi det rammer kundene våre. Derfor politianmelder vi alle svindelforsøk vi oppdager, sier Lyngbø.

KAN DELE OPPLYSNINGER

Sønsthagen opplyser at alle forsøk på forsikringssvindel skal vurderes for politianmeldelse. Det finnes unntak, hvor Gjensidige ikke anmelder, for eksempel hvor psykisk helsetilstand er involvert.

FALSK: Det avdekkes stadig nye former for forsikringssvindel. Falske fakturaer og kvitteringer blir brukt for egen vinning. Foto: Fremtind

Forsikringsselskaper samarbeider om bekjempelse av svindelforsøk, men må følge personvernregler, noe som ikke åpner for organisert samarbeide i enkeltsaker.

– I regi av Finans Norge og skaderegisteret FOSS kan vi sjekke om ett og samme tap meldes inn i flere forsikringsselskaper. Denne muligheten benyttes aktivt. I praksis kan det være legitimt å melde inn en skade i flere forsikringsselskaper, og dette må vi ta høyde for i saksbehandlingen.  Prinsippet er at man kun skal få dekket sitt økonomiske tap en gang, sier Sønsthagen.

Både Lyngbø og Sønsthagen gjør det klart at forsikringsselskapene kan dele opplysninger i enkeltsaker, så snart de har konkret mistanke om svindel.