Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

Menn får tre ganger høyere bonus

Menn i frontfinans får bonuser som er tre ganger høyere enn kvinnenes. Samtidig er det fremdeles vanskelig å kombinere familie og karriere. Anette Trettebergstuen ser likevel håp fordi ny rapport viser at gamle holdninger er i ferd med å sprekke.

«Er man ung og sulten, så bør man jo ikke ha noe hjem å komme til», sier Marius. Han jobber på meglerdesken og forteller av han er 100 prosent avhengig av at konen har en mindre arbeidskrevende jobb for å få kabalen jobb og familie til å gå opp.

Marius er en av informantene i rapporten «Kjønnslikestilling i finans 2.0: På vei mot likere muligheter?» som ble lansert på et frokostseminar i dag.

– Besøker du de feste sjefskontorene her i Bjørvika med de festete fallskjermene, lønningene og bonusen, så sitter det stort sett menn der. Det gjør det også i styrene. Men det som likevel gir meg håp med CORE-rapporten er at en ser gamle holdninger er i ferd med å slå spekker, sa Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen, som var med på lanseringen.

Krise med fødselspermisjon

– Det må være mulig å kombinere arbeidsliv med jobb– det er historien til den norske suksessen, fortsatte Trettebergstuen.

Likevel. Frontfinans utpeker seg som den delen av finansbransjen som har størst utfordringer med likestilling fordi det er en bransje med både stor intern og ekstern konkurranse, og høye bonuser.

Informantene forteller om lange, uforutsigbare dager, forventninger om konstant tilgjengelighet. Mer enn tre måneders permisjon beskrives som å gå imot tyngdekraften i frontfinans. Da mister en både kunder og bonus.

Skyhøyt lønnsgap mellom menn og kvinner

Menn mottar bonuser som er tre ganger større kvinnenes. Lønnsgapet mellom menn og kvinner er dermed skyhøyt fordi bonusen noen steder utgjør mer enn 80 prosent av inntekten.

– Mange kvinner slutter etter at de har vært i barselpermisjon fordi de de ikke orker å starte på nytt og bygge opp en ny kundeportefølje. Vi mener en dreining fra det individuelle til en mer kollektiv organisering av kundeansvar kan endre på dette, sier Vigdis Mathisen, leder i Finansforbundet.

Informantene snakket dessuten om at bonus ikke «bare» er penger, det er en parameter på hvor bra en gjør det og hvor vellykket enn er.

Kollektiv organisering av kundeansvar

Det er et sprik mellom idealer og virkeligheten, viser rapporten. Ambisjonene til kvinner og menn like, selv etter at de har fått barn. Men jevnt over er det fortsatt slik at menn i frontfinans med familie kan jobbe mye fordi kona tar ansvar hjemme, slik informant Marius beskriver.

De mannlige informantene hadde vanligvis fedre permisjon på to til tre måneder, og gjerne om sommeren da det er mindre jobb. Da fortalte om en forventning om at en skulle være tilgjengelig.

En hovedanbefaling i rapporten er at bedriftene bør gå fra individuell til kollektiv organisering av kundeansvar. Det vil gjøre de negative konsekvensene mindre for de som har barn. Et team på flere personer gir større fleksibilitet i arbeidshverdagen, og kvinner kan komme tilbake til den samme kundeporteføljen etter fødselspermisjon.

Et generasjonsskifte på vei

«Han er kanskje 55. Han er litt den «old-school bankeren», da. Og, liksom, kona har vært hjemmeværende hele livet, og han skjønner ikke de utfordringene vi har på hjemmebane med å få logistikken til å gå opp». Karl er en av flere informanter som beskriver hvordan den eldre generasjonen menn ikke forstår tidsklemma som dagens småbarnsforeldre står i.

Vigdis Mathisen, forbundsleder i Finansforbundet

Mathisen mener likevel det er mye som gir håp, som at det ser ut til at junior-kulturen er i ferd med å endres. «Face time», det at en blir sittende på jobb utover kvelden uten å ha noe å gjøre fordi sjefen enda ikke har gått, beskrives for eksempel som utdatert.

– Det er mye som må endres, heldigvis viser funnene i rapporten at vi er inne i et generasjonsskifte. Blant de yngre fedrene er det mange som ønsker å ta mer ansvar for barn og hjem.

– Det er kamp om de beste hodene. Om bransjen skal vinne tilliten til disse, trengs det en endring i arbeidskultur og arbeidstid, påpeker Mathisen.

Les mer og last ned rapporten: https://www.finansforbundet.no/politikk/likestilling/individuelle-portefoljer-bremser-likestilling-i-frontfinans/

Fakta rapport om kjønnslikestilling i finans

– Rapporten Kjønnslikestilling i finans 2.0: På vei mot likere muligheter?» er utarbeidet av CORE – Senter for likestillingsforskning på oppdrag for Finansforbundet og Women in Finance.

– Lansert på frokostseminar 9. september med kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

– Bygger på en rapport fra Core i 2019.

– Gjennom 33 dybdeintervier med kvinner og menn i frontfinans undersøkes barrierene som hindrer likestilling i frontfinans. Den kommer også med anbefalinger.