TØFFE TIDER: – Både i forhold til kundene som berøres, men også de av våre kolleger som jobber i linjen ut mot kundene har tøffe utfordringer nå, sier Kristine Asmus Gustavsen, ny tillitsvalgt i Arvato Finans.

Ny tillitsvalgt: – Mange bedrifter sliter

Selv om koronabølgen har gitt seg, har den fortsatt effekt på samfunnet vårt og kundene våre. Mange bedrifter sliter, noen klarer seg ikke. Det påvirker oss selvsagt i stor grad, sier Kristine Asmus Gustavsen, ny tillitsvalgt i Arvato Finance.

Navn/rolle/arbeidssted/alder:   
Kristine Asmus Gustavsen, team customer, Arvato Finance, Sandefjord, 35 

Kaffe eller te?  
Kaffe, svart 

Hva har du på nattbordet?   
Lampe og bøker 

Når om morgenen begynner du å tenke jobb?   
Halv 7 

Hvorfor ønsket du å bli tillitsvalgt?  
For å kunne hjelpe mine kollegaer og bistå dem i situasjoner, og lære og få noen nye nyttige erfaringer.   

Hva blir din viktigste oppgave?  
Å være en person de føler de kan stole på og komme til, og fortsette å gjøre arbeidsplassen ett sted hvor mine kollegaer trives.  

Hvilke forventninger har du til din nye rolle som tillitsvalgt? 
At det blir spennende og utfordrende, å være bevist på mitt ansvar for vervet jeg har fått. 

Blir din arbeidshverdag på noen måte påvirket av krigen i Ukraina?  
Nei, i liten grad blir vår jobb påvirket av dette.  

Fortell om en hendelse på jobb som du husker spesielt godt:  
Vi som driver med fakturering og mottar mange morsomme henvendelser hver dag på hvorfor de ikke får betalt fakturaen. Ingen dag er like.  

Hva er det morsomste du gjør på jobb?  
Alt det sosiale på jobben er morsomt, å kunne ta en kaffekopp og prate løst og fast. Både faglig og privat. Rent faglig er det å løse vanskelig oppgaver, som gjør at jeg må bruke hodet.   

Hva gjør du for å holde deg oppdatert i en bransje med store endringer? 
Holder meg oppdatert på nyhetsbilde, om endringer som kan skje på de bedriftene vi fakturer for.  

Hva er den største utfordringen i finansbransjen akkurat nå (generelt og der du jobber)? 
Selv om koronabølgen har gitt seg, har den fortsatt effekten på samfunnet vårt og kundene våre. Mange bedrifter sliter, noen klarer seg ikke. Det påvirker oss selvsagt i stor grad. Både i forhold til kundene som berøres, men også de av våre kolleger som jobber i linjen ut mot kundene har tøffe utfordringer nå. Vi må alltid følge med på endring i trender og hva som vektlegges med tanke på omdømme o.l. 

Hva liker du å gjøre på fritiden?  
Å være med familien, venner, musikk og trene.  

Hvem inspirerer deg, og hvordan/hvorfor? 
Kollegaene mine. De drøfter jeg faglige utfordringer og problemstillinger med. 

Hva får deg til å stoppe opp i sosiale medier? 
De som deler bilder eller film av barn i sårbare situasjoner, nettroll.  

Hva er det lengste du har klart å være uten mobilen?   
ca 3 timer  

Når logger du av for kvelden?    
ca 22.00