SPARER I EGENKAPITALBEVIS: Hovedtillitsvalgt Øystein Aandahl har investert 2 000 kroner per måned i egenkapitalbevis, et beløp mange kolleger har lagt seg på i spareordningen som SpareBank 1 Nordmøre introduserte for de ansatte i juni. (Foto: Magne S. Otterdal/OBM) 

Stor oppslutning om børssparing for ansatte

Åtte av ti ansatte i SpareBank 1 Nordmøre tegnet seg for den nye spareordningen i bankens børsnoterte egenkapitalbevis som ble lansert på forsommeren. 

Etter lansering i sparebankens egen interne Teamskanal “Nordmørskanalen”, ble spareordningen møtt med et lite “gullrush” for å spare i de børsnoterte egenkapitalbevisene. Ordningen fikk en oppslutning blant ansatte i banken på 83 prosent, mens det var 50 prosent av de ansatte i bankens regnskapsbyråer som tegnet seg. 

Oppsummert tegnet 150 ansatte i bank-konsernet med hovedkontor i Kristiansund seg for til sammen 6,8 millioner kroner i egenkapitalbevis, hvor sparingen foregår i perioden fra og med juli 2022 til og med desember 2023. 

KJEMPEFORNØYD 

– Vi er kjempefornøyde med oppslutningen, sier finansdirektør Steinar Sogn i SpareBank 1 Nordmøre til Finansfokus. 

Hovedtillitsvalgt Øystein Aandahl har selv investert 24 000 kroner i årlig beløp som trekkes fra lønnen til kjøp av egenkapitalbevis.  Ifølge ham virker det som de fleste har lagt seg på sparerater på fra 500 kroner til 2000 kroner per måned. 

– Har de ansatte vært med på å utforme ordningen? 

– Vi ansatterepresentanter i styret har fått informasjon og vært med på beslutningen i styret.  Det er også tatt opp i bankens samarbeidsutvalg, sier Aandahl. 

2 500 I SNITT 

Ifølge Steinar Sogn sparer nå de ansatte i snitt 2 500 kroner per måned som blir investert i egenkapitalbevis.  Ordningen er designet etter en modell SpareBank 1 Markets og vil etter hvert bli benyttet i en rekke sparebanker landet rundt. 

SpareBank 1 Nordmøres ordning varer fra 1. juli 2022 til 31. desember 2023.  De ansatte kan velge en årlig sparing på 6 000, 12 000, 14 000, 36 000 eller 48 000 kroner. Mens hovedtillitsvalgt Aandahl som nevnt satser på 24 000, har finansdirektør Sogn satset 48 000 kroner, som er spareordningens maksimalbeløp. Flere av lederne i banken har valgt maksimalbeløpet. 

EKSTRA GULROT 

Slik blir veien videre for spareordningen, blant annet med en ekstra gulrot for de som vil være langsiktige egenkapitalbeviseiere, se punkt tre: 

  • Det tas sikte på å gjennomføre kjøp av egenkapitalbevis i markedet så snart som praktisk mulig etter fremleggelsen av resultatfremleggelser for 3. og 4. kvartal 2022, 1., 2. og 3. kvartal 2023, samt i desember 2023. De ansatte vil få tildelt egenkapitalbevis så snart som mulig etter gjennomføringen av de enkelte tilbakekjøpene. I tillegg vil de ansatte få viderefordelt egenkapitalbevis for siste periode av spareprogrammet i desember 2023.  
  • Ansatte vil bli tildelt egenkapitalbevisene til samme kurs som SpareBank 1 Nordmøre betaler, dvs. markedskurs, uten noen form for rabatt. Kjøpskurs og antall egenkapitalbevis ervervet av banken vil meldes i tråd med gjeldende regelverk.  
  • Cirka to og et halvt år etter oppstart av spareordningen vil banken tildele ansatte som ikke har solgt egenkapitalbevis kjøpt gjennom spareprogrammet i 2022 og 2023, et gratis egenkapitalbevis for hvert andre egenkapitalbevis tildelt gjennom spareordningen i 2022 og 2023.  

ØKER BYTTEBARRIEREN 

Den store oppslutningen om spareordningen er ekstra gledelig for SpareBank 1 Nordmøre. Ett av argumentene for å introdusere ordningen er å hindre lekkasje av kompetanse i en tid der hodejegerne uten opphold jakter på folk til ledige stillinger i finanssektoren. 

Ifølge Steinar Sogn er dette nettopp et viktig grep i rekken av tiltak for å øke byttebarrieren, det vil si gjøre det mindre attraktivt å skifte til en annen, konkurrerende arbeidsgiver. 

KAN BLI FLERE RUNDER: – Når erfaringene med den pågående sparerunden på 18 måneder er summert opp høsten 2023, kan det bli nye ordninger for 2024 og 2025, opplyser finansdirektør Steinar Sogn i SpareBank 1 Nordmøre. (Foto: SpareBank 1 Nordmøre) 

– Nå er det ikke arbeidsledighet og det er veldig press i arbeidsmarkedet på de kloke hodene. En spareordning som dette er med å øke byttebarrierene, ved å øke terskelen for å bytte jobb og beholde folk, sier Sogn. 

En spareordning som dette er med å øke byttebarrierene

Steinar Sogn, SpareBank 1 Nordmøre

Viser det seg å være vellykket ordning når perioden for denne 18-måneders spareordningen går ut, vil det kunne bli introdusert nye ordninger for 2024 og 2025, ifølge Sogn. 

– Vi har samarbeidet med SpareBank 1 Markets har designet ordningen, og vi opplever den som litt state of the art, sier Sogn.  Han legger til at tankene om en slik spareordning var i gang i Sparebank 1 Nordvest allerede før fusjonen med Surnadal Sparebank i 2021. 

FLERE BANKER  

Flere sparebanker landet rundt introduserer tilsvarende spareordninger i egenkapitalbevis. SpareBank 1 Markets, som har designet ordningen ønsker imidlertid ikke å kommentere spørsmål fra Finansfokus knyttet til spareordningen. 

 – Vi kan dessverre ikke kommentere denne saken, skriver Gro Aschim, director & head of operations, investment banking i SpareBank 1 Markets, i en epost.