HVITVASKING: – Nye utfordringer gir et økende behov for teknologi- og jus-spesialister, sier konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB. Foto: Gorm K. Gaare

– Lettere å rekruttere i Bergen enn i Oslo

DNB har økt antall ansatte i sin bankvirksomhet med nesten 400 de seneste 12 månedene. Tall Finansfokus har innhentet, viser at veksten er betydelig større i Bergen enn i Oslo. Mange av de nyansatte utfører IT-oppgaver. 

– Det er for tiden lettere å ansette i Bergen enn i Oslo. DNB ønsker ikke å være lønnsledende, og lønnspresset innen IT-sektoren er svært høyt i Oslo. I vår rekruttering legger vi stor vekt på at vi kan tilby et godt fagmiljø og svært spennende arbeidsoppgaver, sier John Helge Olsen til Finansfokus. 

Olsen er ansatt i DNB Bank i Bergen, og har overordnet ansvar for alle systemene DNB Liv bruker for å betjene sine kunder. Han leder dette IT-området sammen med Martin Aune Hellesø. 

Det er for tiden lettere å ansette i Bergen enn i Oslo 

John Helge Olsen

Fra første kvartal i fjor til første kvartal i år økte antall ansatte i DNB Bank ASA med 395 til 7382, tilsvarende nesten seks prosent. Stillingsveksten i Bergen var på 17 prosent, mens den i Oslo utgjorde kun tre prosent. Tallene er basert på Enhetsregisterets A-meldinger og systematisert av Kartlagt.no. 

KAMP OM TALENTENE 

Kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø i DNB sier til Finansfokus at selskapet normalt ikke kommenterer utvikling i tallet på ansatte utenom årsrapporter og eventuelle kvartalsrapporter. 

I DNB-konsernets årsrapport for 2021 presenteres en stillingsvekst som stemmer godt overens med Kartlagt.no’s tall for DNB Bank. Veksten i konsernet var ifølge årsrapporten på 360 stillinger, til totalt 9410 for hele konsernet per 31. desember 2021. 

– Konkurransen om talentene blir stadig mer voldsom, skriver konsernsjef Kjerstin Braathen i sin kommentar i årsrapporten. 

– Ansatte med høy grad av finansiell ekspertise vil alltid være viktige for en bank som DNB, men stilt overfor internasjonal konkurranse og nye spillere, og i kampen mot hvitvasking, er det økende behov for spesialister på andre områder, som teknologi og jus. Det er avgjørende for oss å sikre at flere mennesker med denne typen bakgrunn ønsker å arbeide i DNB, skriver Braathen. 

HENTER FRA INDIA 

John Helge Olsen forteller at IT-avdelingen i Bergen bare i løpet av de seneste syv-åtte månedene har vokst fra 28 til 45 ansatte, blant annet fordi man tar hjem enkelte strategisk viktige funksjoner fra India. DNB kom på et tidspunkt til at det var benyttet for mange eksterne konsulenter, og det har bidratt til stillingsveksten i Bergen. 

– Gjennom pandemiperioden har vi hatt ute standard stillingsannonser, men alle intervjuer og annen kontakt har vært via Teams. Skikkelig uvant å gjennomføre på denne måten, og merkelig å møte noen for første gang den dagen de begynner. Vi har også inngått ulike samarbeid med Experis Academy, Get Academy og Kodehoder som har hjulpet oss å rekruttere, sier Olsen. 

BERGENVEKST: – DNB vokser kraftig på IT-fronten i Bergen, blant annet fordi funksjoner hentes hjem fra India, opplyser John Helge Olsen. FOTO: Privat 

Han fremholder at den største forskjellen, nå som pandemien på det nærmeste er overstått, er at man kan møtes fysisk, i hvert fall med de kandidatene som bor i Bergen. 

SYSTEMATISK INKLUDERING 

– Noen søker og ønsker å flytte til Bergen, og da blir det selvfølgelig kontakt på Teams. Det er stor spredning i hvor de i utgangspunktet arbeider eller studerer. Folk har fått med seg at DNB ansetter mange, og at vi har dyktige folk allerede. Gode folk tiltrekker gode folk, og vi har fått et godt rykte i markedet, sier John Helge Olsen. 

Han sier at det er en utfordring at det kommer søknader fra DNBs indiske leverandører, og at det er en avtale om at ansatte hos leverandørene ikke skal rekrutteres. 

– Andre utfordringer er at DNB har tunge prosedyrer for ansettelse, og at kandidatene vi prøver å få inn er populære. Da må vi være raske, og det er ikke alltid vi klarer å være raske nok. 

Han fremholder at også systematisk arbeid med inkludering kan være en kilde til rekruttering. Ett eksempel er Jobloop i regi av firmaet Kodehoder, som gir opplæring i programmering og andre IT-oppgaver, utover det ungdommer lærer litt av i skoleverket. 

– Vi låner disse elevene i en praksisperiode, og kan så eventuelt ansette dem etter endt periode. Vi foretok nylig en slik ansettelse, som ser svært lovende ut, forteller John Helge Olsen. 

FAKTA JOBBUTVIKLING 

Ansatte per 1. kvartal 2021 og 2022 

DNB Bank i Oslo 

                          2021  2022  Endring 

Bjørvika            4369  4474    105 

Karl Johan            44      55      11 

Storo                     22      32      10 

Majorstuen           26      32        6 

Nordstrand             7        7        0 

Total               4468   4600     132 

DNB Bank i Bergen 

                          2021  2022  Endring 

Solheimsviken    943  1112    169 

Åsane                     7        8        1 

Laguneparken        9        8      -1 

Torgalmenningen 30      28     -2 

Total                  989   1156     167 

Andre DNB Bank-vekstsentra 

                          2021  2022  Endring 

Trondheim          432    466      34 

Stavanger              55      70      15 

Ålesund                 28      37      11 

Tromsø                  33      41        8 

DNB totalt        6987  7382     395 

(Kilde: Enhetsregisteret/Kartlagt.no) 

FAKTA: JOBBMONITOR 

Ved å analysere data fra Enhetsregisteret i Brønnøysund skapes en monitor for jobbutviklingen i finansnæringen og tilsluttede næringer. Jobbtallene er basert på bedriftenes egen, månedlige innrapportering av antall jobber i A-meldingen til Enhetsregisteret. Analyseselskapet Kartlagt SA henter dataene fra Brønnøysundregisteret basert på tall fra arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret). Arbeidsgivere og oppdragsgivere har plikt til å rapportere sine arbeidstakere og frilansere til registeret via A-meldingen. Tallene inkluderer permitterte. Tallene omfatter næringskodene for finansieringsvirksomhet, forsikringsvirksomhet og pensjonskasser og tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet.