Litt uro: Store endringer fører også til usikkerhet. – Det har vært litt flere henvendelser fra medlemmene i denne perioden.

Kraftig økning i Flekkefjord Sparebank

På to år har Flekkefjord Sparebank gått fra 37 til 53 ansatte. Veksten må til for å overleve som selvstendig bank.  

– Dette er en veldig spennende tid. Fra å være en litt traust sparebank, er vi nå i en voldsom utvikling. Ved å vokse har vi blitt mer attraktive, både blant kunder og blant de som søker jobb, sier Odd Erik Skogestad, hovedtillitsvalgt i Flekkefjord Sparebank.  

Siden 2020 har banken gått fra 37 til 53 ansatte. I samme periode har også rundt fem medarbeidere gått i pensjon, så totalt er det om lag 20 nye ansikter i banken.  

– Det er veldig positivt at vi vokser, samtidig som det er krevende å vokse mye på så kort tid. Det er mange nye som skal ha opplæring, samtidig som det også er en viss endring i arbeidsoppgavene for de som har vært her en stund. Som tillitsvalgt har det blitt flere henvendelser om noe slitasje når endringen er så store og kommer så fort, sier Skogestad.  

Før gjorde en rådgiver alt 

Odd Erik Skogestad

De nyansatte har i all hovedsak vært rådgivere som skal sørge for vekst. Samtidig har man også spesialisert rollene noe mer enn før.  

– Før gjorde en rådgiver alt. Nå blir noen områder litt mer spesialisert. Jeg tror vi nå gjør ting mer sånn som andre banker har gjort det, sier Skogestad.  

Oppbemanningen har skjedd i bankens fem filialer, samt på hovedkontoret. Det er også en utvidelse av markedsområdet, da det i mars ble etablert en ny filial i Mandal.  

HELT NØDVENDIG VEKST 

Finansfokus har før pekt på at reguleringer og økt konkurranse er utfordrende for de minste bankene. Bankanalytiker Joakim Svingen har spådd kraftig reduksjon i antall sparebanker.  

– Vi må vokse for å overleve, selv om småbankenes død er spådd mange ganger før. En viss kritisk størrelse er det allikevel for å overleve, sier Skogestad.  

Tar tid: Det tar tid å etablere seg i nye områder. – Jeg er trygg på at det lønner seg på sikt, sier Heidi Nag Flikka.

Administrerende banksjef Heidi Nag Flikka er den som har tatt banken gjennom vekstsatsingen.  

– Flekkefjord Sparebank er en selvstendig sparebank, det skal vi være også fremover. For å overleve må vi bli større. Bankene får stadig større krav på seg til compliance og kompetanse. For å klare dette har vi en tydelig vekststrategi, der vi særlig satser sørover, i Lyngdal, Farsund og Lindesnes, der vi nå har etablert filial i Mandal, sier administrerende banksjef Heidi Nag Flikka, som understreker at satsingen er en investering i fremtidig lønnsomhet.  

– Når man vokser, setter det press på lønnsomheten og det tar tid å etablere seg i nye områder. Dette er allikevel en strategi som vi er overbevist om at vil lønne seg over tid, sier Flikka.   

Når man vokser, setter det press på lønnsomheten 

Heidi Nag Flikka

Satsingen er hovedsakelig mot personmarkedet, men vi ønsker også å være en god lokalbank for små og mellomstore bedrifter i de nye områdene. 

– Kundene setter pris på lokale rådgivere med god kompetanse som kjenner folkene og næringslivet i regionen, sier Flikka.