FORTSATT PROBLEMER: Finans Norge-sjef Idar Kreutzer sier det er fremdeles enkelte problemstillinger knyttet til finansiell inkludering av flyktninger. (Foto: Finans Norge.)

Flyktningene behandles ulikt av bankene

Det er betydelige forskjeller i hvor raskt norske banker klarer å gi ukrainske flyktninger normale, daglige banktjenester.  Finans Norge-sjefen bekrefter også at bankene har “enkelte problemstillinger” knyttet til den finansielle inkluderingen av flyktninger.

En spørrerunde Finansfokus viser at norske banker opptrer ulikt overfor flyktningene med hensyn til både dokumentasjonskrav og behandlingstid.  Tidlig ankomne flyktninger til Selje måtte for eksempel vente over en måned på å få bankkonto og BankID.

Selv om bare noen av bankene har svart på spørsmålene så langt, viser spørrerunden klart og tydelig at bankene ikke har noe entydig svar, eller en felles fremgangsmåte, for å imøtekomme flyktninger med konto, kort og BankID.

Mens SpareBank1 Nordmøre for eksempel bruker 40 minutter på å opprette et kundeforhold med grunnleggende banktjenester for flyktningene, opplyser Danske Bank at det kan ta opptil syv uker å ta inn kunder med D-nummer.

FORVENTER OPPFØLGING

Et par uker etter den russiske invasjonen i Ukraina, var Finanstilsynet ute og minnet norske banker om plikten til finansiell inkludering av flyktninger. Ander Schiøtz Worren, seksjonssjef for antihvitvasking og betalingssystemer, understreker at tilsynet forventer at bankene legger til rette for den finansielle inkluderingen.

– Hvitvaskingsloven gir faktisk anledning til å etablere kundeforhold med personer som verken har f-nummer eller d-nummer, påpeker Warren.

Han opplyser at tilsynet også har drøftet den finansielle inkluderingen med de største bankene. Tilbakemeldingene er at bankene legger til rette for at de ukrainske flyktningene får tilgang til banktjenester.

DRØFTET MED DE STORE: Ifølge seksjonssjef Anders Schiøtz Worren har Finanstilsynet gitt både veiledning og uttrykt forventninger til finansiell inkludering av flyktninger. (Foto: Finanstilsynet.)

Verken Finanstilsynet eller Finans Norge har tall på hvor mange av de over 14 000 ukrainske flyktningene i Norge som så langt har fått bankkonto og BankID. 

Vi har ikke forsinkelser til nå, annet enn at flyktninger kommer til banken mens de ennå sitter på mottak uten egen adresse

Idar Kreutzer

Administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge forteller at de har en tett oppfølging av saken, med en ekstra ringerunde til bankene for gjennomgang av regelverket.

– Det er fremdeles enkelte problemstillinger som må løses, men vesentlig mindre enn under forrige flyktningkrise, sier Kreutzer til Finansfokus. Han konstaterer at banknæringen nå har ligget i forkant med hensyn til den nye flyktningestrømmen.

40 MINUTTER

Ute blant bankene får Finansfokus ulike svar på spørsmål knyttet til finansiell inkludering av ukrainske flyktninger. Produktsjef betaling Linda Nordal Sandvik i SpareBank1 Nordmøre opplyser at banken har laget sine egne rutiner for de ukrainske flyktningene.

– Det tar 40 minutter å opprette et kundeforhold med grunnleggende banktjenester. Vi har ikke hatt så mange til nå, så dette gjør vi på dagen, sier Sandvik.

Dette må flyktningene ha klart når de kommer til banken: De må være registrert og ha med seg registreringsbevis, id, d-nummer og fast bostedsadresse registrert i Folkeregisteret. Kun de med pass og norsk personnummer får BankID. Vi gir “Uten BankID” til andre, opplyser Sandvik.

– Denne kundegruppen som kom til landet med krav om særskilt beskyttelse, har prioritet hos oss når det gjelder å legge opp kundeforhold. Vi har ikke forsinkelser til nå, annet enn at flyktninger kommer til banken mens de ennå sitter på mottak uten egen adresse. Disse kan vi ikke opprette kundeforhold for før kommunene har innlosjert dem.

Ifølge Sandvik har SpareBank 1 Nordmøre opprettet fem kundeforhold etter nye rutiner som gjelder ukrainske flyktninger med krav om særskilt beskyttelse.

Kommunikasjonssjef Johanne Sandnes i Sparebanken Sogn og Fjordane forteller at bankforholdet kommer i gang fortløpende når kundene viser gyldig legitimasjon og d-nummer.

– Det i seg selv har lite ventetid. Så vil jo BankID bli utstedt i etterkant når fødselsnummer er på plass. Vi står klar til å hjelpe ukrainske flyktninger som ønsker et kundeforhold hos oss, svarer Sandnes i rundspørringen.

LITE VENTETID: Ifølge kommunikasjonssjef Johanne Sandnes i Sparebanken Sogn og Fjordane har banken lite ventetid for opprettelse av konto, så fremt legitimasjon er i orden. (Foto: Sparebanken Sogn og Fjordane)

For å få bankkonto i Sparebanken Sogn og Fjordane, med tilhørende nettbank og kort, kreves gyldig legitimasjon, altså et pass med RFID-nummer, i tillegg til D-nummer.

Sparebanken Sogn og Fjordane har så langt ikke spesielt mange ukrainske flyktninger som kunder. Ifølge Sandnes vil ukrainske flyktninger som ønsker å bli kunder få prioritert behandling og hjelp fortløpende.

AVHENGER MYE AV KUNDEN

Aleksander Dahl, leder for personmarked Danske Bank Norge, sier det avhenger mye av kunden hvor lang behandlingstiden for kundeetablering blir, blant annet på grunn av reglene om hvitvasking.

– Etter at en kunde har søkt om kundeprogram hos oss vil vårt kundeetableringsteam kontakte kunden i løpet av få dager for å begynne prosessen med innhenting av den informasjonen vi trenger. Når denne informasjonen er på plass, sammen med eventuell dokumentasjon, vil vi også trenge kopi av pass, før vi er i stand til å opprette kort og konto. Men kontoavtale må signeres fysisk, da disse kundene ikke har BankID. Kontoavtalen kan sendes på epost til kunde, skrives ut, signeres og returneres til oss via post, sier han.

AVHENGIG AV KUNDEN SELV: Aleksander Dahl, leder for personmarked Danske Bank Norge, sier behandlingstiden er avhengig av kunden selv og kundens svartid på bankens henvendelser vedrørende kundeinformasjon. (Foto: Danske Bank)

Ifølge Dahl er postgang og svartid fra kunder noen av gjengangerne blant årsakene til at behandlingen kan trekke ut.

Kommunikasjonsdirektør Hanne Dankertsen i Sparebanken Vest opplyser at flyktninger som søker om kundeetablering hos dem også må ha UDI-bekreftelse på flyktningstatus i tillegg til kopi av bekreftelse på fødselsnummer/D-nummer fra Skatteetaten, bekreftelse på opprinnelsen til midler, pass, norsk utlendingspass eller oppholdstillatelse utstedt av norske myndigheter.

– Først må personen møte i banken for å få åpnet konto og bestilt bankkort. Etter syv dager kan kunden hente kortet og kodebrikken i banken, og begynne å bruke nettbanktjenester, sier Dankertsen, i sitt svar på våre spørsmål.