Ny tillitsvalgt: – Mangler mangfold

– Mangel på mangfold er den største utfordringen nå. Det blir altfor mange homogene grupper/teams, sier Truls Pettersen, tillitsvalgt i DNB.  

Navn/rolle/arbeidssted/alder:   
Truls Pettersen/ Senior Bedriftskundeansvarlig/ DNB SME Bergen Bedrift / 60 år 

Kaffe eller te?   
Kaffe. 

Hva har du på nattbordet?   
Kadafi Zaman – Den norske drømmen/ Hans-Wilhelm Steinfeld – Putin. 

Når om morgenen begynner du å tenke jobb?  
Syvtiden.  

Hvorfor ønsket du å bli tillitsvalgt?   
Kunne være med å påvirke i positiv retning for medarbeidere/medlemmer. 

Hva blir din viktigste oppgave?  
Være med å se til at alle får en rettferdig behandling 

Hvilke forventninger har du til din nye rolle som tillitsvalgt?  
Kunne gjøre en god jobb for medlemmer. 

Blir din arbeidshverdag på noen måte påvirket av krigen i Ukraina?  
Ja, alle blir påvirket av krigen. Vil prege den økonomiske utviklingen i samfunnet i mange år. 

Fortell om en hendelse på jobb som du husker spesielt godt    
Usikkerheten vi opplevde under finanskrisen tidlig på nittitallet, med store nedbemanninger/oppsigelser. 

Hva er det morsomste du gjør på jobb?  
Når det er gode resultater som følge av laginnsats/teamarbeid. 

Hva gjør du for å holde deg oppdatert i en bransje med store endringer?   
Prøver å lese flere aviser om dagen, både lokale og nasjonale. 

Hva er den største utfordringen i finansbransjen akkurat nå (generelt og der du jobber)?   
Fremvekst av nye fintech selskap som utfordrer det etablerte. Mangel på mangfold – for mye homogene grupper/teams.  

Hva liker du å gjøre på fritiden?   
Gå på gode konserter – mye å ta igjen nå når samfunnet er åpnet opp etter korona. 

Hvem inspirerer deg, og hvordan/hvorfor?  
Kong Harald (selv om jeg er republikaner) Reflektert og positiv bidragsyter til mangfold i samfunnet. 

Hva får deg til å stoppe opp i sosiale medier?   
Gode historier om mennesker som opplever støtte i vanskelige tider. 

Hva er det lengste du har klart å være uten mobilen?   
12 timer. 

Når logger du av for kvelden?    
I titiden.