EN SUKSESSOPPSKRIFT: – Suksess i livet har ikke så mye med intelligens å gjøre, men i hvilken grad du kan ta et nederlag og komme deg videre, sier oljefondsjef Nicolai Tangen.  (Foto: Sverre Chr. Jarild)

Liker å få motstand

Oljefondsjef Nicolai Tangen liker å få motstand. Da får han noe å bryne seg på.  

– Jeg liker motstand og å gjøre feil. Da må man reise seg igjen. Å si til seg selv at dette er bra, dette kan jeg lære av når det er motbakke er viktig. Amerikanerne snakker om grit. Det finnes ikke noe godt norsk ord på det, men kan sammenlignes med motstandsdyktighet. Suksess i livet har ikke så mye med intelligens å gjøre, men i hvilken grad du kan ta et nederlag og komme deg videre. Noen er flinkere enn andre til det, og ungdommen er kanskje ikke like flink på dette i dag som tidligere, sier Tangen.  

Det er Våryr-konferanse i regi av Finansforbundet og Harald Eia prater med oljefondsjefen om lederskap, eierskap og menneskene.  

Oljefondet skisserte i sin årsrapport ulike scenarioer. Worst-case-scenariet innebærer at oljefondet mister 40 prosent av sin verdi.  

– Hvis fondet går ned med 4 000 milliarder kroner, vil jeg vel være den personen i verdenshistorien som har tapt mest penger, men noen må jo gjøre den jobben også, sier Tangen spøkefullt og understreker at han selvfølgelig ikke håper at det skjer.  

Også de 500 ansatte i Oljefondet får kjenne på sjefens filosofi.  

Selv geniene tar feil 48 prosent av gangene

Nicolai Tangen, oljefondsjef.

– Vi prøver å gjøre det bedre enn aksjemarkedet. En dyktig analytiker har 51 prosent rett, er du geni har du 52 prosent riktig. Det betyr at selv geniene tar feil 48 prosent av gangene. Vi ruller nå ut et dashbord, der hver enkelt får råd tilpasset sin egen adferd. Presterer vedkommende best på ettermiddagen, får du best resultater når du kjøper ting andre ikke liker? Sånne data får de ansatte tilgang til som et støttesystem i sitt arbeid, sier Tangen.  

MER ENN PENGER OG BONUS 

– Finansanalytikere og folk i deres bransje er gjerne motivert av lønn og bonuser. Dere er internasjonale, med kontor blant annet i New York. Der kan dere ikke konkurrere på lønn. Hvordan får dere da tak i bra folk, spør Eia.  

– Vi betaler bra, men ikke best. Da må du spille på andre ting. Vi prater gjerne om ekstern motivasjon, som lønn og sånne ting. Indre motivasjon er den viktigste. For å nå folk på dette nivået må vi prate om hvor viktig jobben vi gjør er for samfunnet. Begynner du hos oss kan du gjøre noe fantastisk for fellesskapet, sier Tangen.  

TILPASSER SEG BYRÅKRATIET 

Nicolai Tangen har gjennom flere år vært toppsjef i sitt eget hedgefond. Nå går han inn i en rolle der byråkrati og politikk i større grad påvirker jobben hans.  

– Hvordan har den overgangen vært? 

– Det er en av de store overgangene. Samtidig er det mye positivt med byråkratiet. Det å forankre og å snakke med folk på forhånd gir en kraft når alle er enige og vi setter i gang. Etter ett og et halvt år har jeg skjønt at alle har en sjef.  

– Du har jo vært en veldig synlig oljefond-sjef. Har du fått noen kritikk for det? 

– Forbausende lite egentlig, selv om jeg via-via har fått noen signaler om enkelte ting jeg må skru litt ned.  

– Hva må du skru ned? 

– Det handler om at noen syntes jeg snakket litt for mye offentlig, sier Tangen.  

Oljefondet er eier i over 9 000 selskaper og holder seg med et eget etikkråd, der blant annet bærekraft er et viktig moment.  

– Kan dere faktisk få til noe på dette området, spør Eia.  

– Ja, relativt mye. Vi stemmer over 120 000 forslag i året og alle ser hva vi gjør når det kommer til lederlønninger, kvinneandel i ledelsen også videre. Bærekraft er kjempeviktig. Hvis en bedrift ikke satser på bærekraft i dag, vil ingen jobbe der og bankene vil ikke låne deg penger. Uten å tenke bærekraft har du ingen business.  

Se videointervju med Nicolai Tangen om oljefondets situasjon.