VIL HA ÅPENHET: HR-sjef Johan-Petter Winsnes i SMN vil gjerne at ledere går foran og er åpne hvis de har psykiske utfordringer.  (Foto: Frank Foss)

SMN forebygger psykiske vansker

I SpareBank 1 SMN vil man forebygge psykiske vansker ved å være en god arbeidsplass. – I en god bedriftskultur vil det være rom for å prate om psykisk helse, sier HR-sjef Johan-Petter Winsnes.  

TRONDHEIM: – Vi jobber mye med bedriftskulturen vår, og hvordan den utvikler seg vil også ha mye å si for hvor åpne folk tør være om psykisk helse. Lederne er nøkkelpersoner i dette arbeidet. De kan bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø og en god arbeidshverdag. Hvordan de kommuniserer rundt psykisk helse har også mye å si. Ekstra fint er det hvis også ledere tør å være åpne om at livet ikke alltid er like greit. Alle har vi større eller mindre utfordringer i løpet av livet, det er normalen for de fleste. Vårt utgangspunkt er at ingen skal få psykiske utfordringer av å jobbe i SMN, sier Winsnes. I kulturen ligger det også at kolleger skal bry seg og ha omsorg og omtanke for hverandre.  

Hos SMN har de for ikke lenge siden valgt ny leverandør av bedriftshelsetjeneste (BHT). Da var tilbudet rundt psykisk helse viktig.  

Vi vektla god tilgang til psykolog. 

Johan-Petter Winsnes, HR-sjef, SMN  

– Vi vektla god tilgang til psykolog og støtte rundt psykisk helse mer enn fysisk helse denne gangen. Det skal være lav terskel for å få bistand og få kontakt med psykolog, sier Winsnes.  

MER ÅPENHET 

Winsnes ser at folk nå oftere forteller at de sliter psykisk. Han tror ikke nødvendigvis at folk sliter mer av den grunn.  

– Jeg tror vi har fått avdekket et problem som var like vanlig før, men i dag er det flere som tør være åpne om det og be om støtte. Det er positivt at flere får hjelp til å håndtere disse utfordringene, sier han.  

Pandemien har også vært med på å sette psykisk helse på dagsorden.  

– Vi har vært tydelig på tilbudet vi har via BHT. I tillegg har vi kommunisert tydelig at folk må ta vare på seg selv og gitt de tips på hvilke grep de selv kan ta. Lederne har også hatt hyppig kontakt med sine folk. I tillegg har vi på HR vært tilgjengelige for støtte og bistand. Vi har jobbet med lederne for at de skal være oppmerksomme på at folk kan synes situasjonen er slitsom, uten at vi har hatt noen spesiell opplæring rundt psykisk helse utover det alle ledere får gjennom obligatorisk grunnleggende HMS-opplæring. Vi vurderer om psykisk helse er et område vi skal gi lederne våre ytterligere kompetanse på fremover, sier HR-sjefen.  

BEDRE TILRETTELEGGING 

SMN er en IA-bedrift og skal i så stor utstrekning som mulig legge til rette for folk som sliter.  

Åpenhet skaper forståelse 

Johan-Petter Winsnes, HR-sjef, SMN

– Vi vil legge til rette slik at folk kan være mest mulig på jobb. Tilrettelegging kan handle om å jobbe hjemmefra i perioder, det kan også være å slippe oppgaver for en stund. Det handler om kultur igjen, det å se behovene og finne gode løsninger, slik at man tar vare på både ledere og medarbeidere. Vi ser også at folk gjerne stiller opp for hverandre hvis noen trenger avlastning, enten det er av fysiske eller psykiske årsaker. Samtidig er det selvfølgelig opp til medarbeiderne å avgjøre hvor mye de vil dele eller ikke hvis de er syke. Min opplevelse er at åpenhet skaper forståelse og at folk ønsker å hjelpe, sier Winsnes.