NY KONTORJOBB: Fordi han er nyansatt, har ikke Håkon Johannessen hatt hjemmekontor. Det er han glad for.

Pandemien har flyttet arbeidsplasser til Bergen

Aldri har DNB hatt flere ansatte i Bergen. For kunderådgiver Håkon Johannessen var det permittering som dyttet ham i retning DNB.

Foto: Eivind Senneset

Pandemien har vist oss at kontorjobber kan være stedsuavhengige. For DNB har det ført til at de rekrutterer folk fra et større areal enn før. Nå står det ofte «Arbeidssted Oslo eller Bergen» i stillingsannonsene. Det har ført til stor vekst i Bergen: 165 nye stillinger siden pandemien startet. Nå har de 1535 ansatte i byen – flere enn noen gang. I tallet inngår ansatte fra DNB Livsforsikring (124) og DNB Næringsmegling (4).

FINTECH ØKER

– Vi har økt mest innen teknologi. I Bergen er det mange med høy teknologikompetanse, blant annet på grunn av høgskolen, universitetet og Finance Innovation-klyngen, sier plassjef Marianne Wik Sætre.

Samtidig er det kamp om de beste teknologihodene, og da gjelder det å gjøre seg attraktiv som arbeidsgiver. Det klarer tydeligvis DNB. Banken har i en årrekke blitt kåret til den mest attraktive arbeidsplassen for business-studentene i Universums studentundersøkelse. I fjor kom banken dessuten på fjerdeplass blant IT-studentenes foretrukne arbeidsgivere.

– DNB har et godt miljø for IT-folk, spesielt i Bergen. Her har de mulighet til å være med på utvikling av den nyeste teknologien innen bank og finans. De fleste tekniske løsningene våre, som Spare, Puls, nettbank, mobilapp og Vipps, er utviklet her i Bergen, sier Sætre.

MANGE MULIGHETER

DNBs kundesenter i Bergen har 500 ansatte, og til enhver tid er det rundt hundre studenter som har deltidsjobb ved kundesenteret. Etter en periode som kundebehandler er de ofte attraktive jobbsøkere ved de andre avdelingene. Mange velger også å bli i kundesenteret hele karrieren. 

De mange ulike mulighetene i konsernet er noe mange trekker frem som en viktig årsak til at de ønsker å jobbe i DNB. Det gjør også Håkon Johannessen, som nettopp har fått fast jobb som kunderådgiver i DNBs avdeling for billån i Bergen. 26-åringen kan se for seg å gjøre karriere internt i DNB, gjerne i en lederstilling etter hvert.

– Her er det mulig å søke seg videre til nye utfordringer innen mange forskjellige avdelinger og fagfelt, sier han.

LÆRERIK JOBB

Hadde det ikke vært for pandemien, er det ikke sikkert Johannessen hadde havnet i DNB. Han jobbet med flytransport i Widerøe, men ble permittert da Norge stengte ned i mars 2020. Han hadde en fersk bachelorgrad i markedsføringsledelse, og etter at han ble permittert fikk han først en jobb innen markedsføring. Samtidig begynte han å lese om økonomi, en interesse han fikk da han etter studiene for første gang fikk mulighet til å investere egne penger. I fjor vår kontaktet han Manpower for å undersøke jobbmulighetene. Etter noen dager før han fikk et vikariat i DNB.

– Jeg ble sjokkert over hvor raskt det gikk, sier Johannessen, som trives godt i jobben.

– Jeg føler jeg får en type utfordringer og oppgaver som jeg har søkt, sier han.

I tillegg til billån behandler han også søknader om lån på båt, motorsykkel og andre kjøretøy. Han må undersøke kundenes økonomi, vurdere kjøretøyenes verdi, gi gode råd og avgjøre om kundene har evne til å ta opp lån. Når han er usikker, diskuterer han sakene med kollegaene.

– På sommeren var det veldig mange søknader å behandle, så i løpet av sommeren ble jeg ganske selvstendig. Jeg har lært mye om økonomi mens jeg har jobbet her, sier han.

SJEFEN OGSÅ NY

Plassjef Marianne Wik Sætre begynte selv å jobbe i DNB under pandemien. Hun er glad for at DNB har tiltrekningskraft på nye medarbeidere og lite utskiftning. Samtidig har hun kjent på utfordringene både med selv å være ny og med å ta imot nye medarbeidere under en pandemi.

– På medarbeiderundersøkelsene våre har vi fått lavere resultater på to parametere under pandemien: Læring og tilhørighet til arbeidsplassen. Jeg gleder meg til å ta i bruk den fantastiske plassen vi har her til å samle de ansatte igjen, sier hun.

Hun vil også øke DNBs synlighet blant studentene i byen og invitere dem til Solheimsviken.

– Selv om vi ikke har planer om å øke antall ansatte er det stadig behov for nye folk i en stor organisasjon. Vi har et kontinuerlig generasjonsskifte, og kanskje vil det skje en dreining mot nye fagfelt, spesielt innen teknologi og compliance, sier Sætre.

I Bergen er det mange med høy teknologikompetanse Marianne Wik Sætre