INKASSO NED: Mens skadeforsikring topper jobbrangeringen basert på innrapporterte a-meldinger, er nettoen negativ i inkassobransjen. (Grafikk: OBM /Kilde: Enhetsregisteret/Kartlagt.) 

Jobbfryd i skadeforsikring

Skadeforsikring ble den store vinneren i fjorårets sysselsettingskappløp. De knapt 100 skadeselskapene rapporterte 8 444 jobber i desember 2021, som er en økning på 309 jobber sammenlignet med desember 2020. 

 Tallene kommer frem i en gjennomgang av stordatakjøringer Finansfokus har igangsatt. Ansvarlig redaktør Svein Åge Eriksen sier analysen av data fra Enhetsregisteret i Brønnøysund bidrar til å skape en god monitor for jobbutviklingen i finansnæringen og tilsluttede næringer. 

DATASTØTTET JOURNALISTIKK: Ansvarlig redaktør Svein Åge Eriksen styrker Finansfokus sin dekning av jobbmarkedet med datastøttet journalistikk. (Foto: Sverre Chr. Jarild). 

– Finansfokus kan dermed undersøke jobbtrendene i hele finanssektoren og de ulike bransjeområdene helt ned på bedrifts- og avdelingskontornivå. Vi kan nå mer presist enn tidligere rangere og analysere jobbutviklingen blant bedriftene i finanssektoren, sier Eriksen. 

Vi kan nå mer presist enn tidligere rangere jobbutviklingen blant bedriftene i finanssektoren. 

Svein Åge Eriksen, ansvarlig redaktør Finansfokus 

Finansfokus har engasjert analyseselskapet Kartlagt, som bearbeider jobbdataene bedriftene selv hver måned rapporterer til Enhetsregisteret. 

ANALYSERER DATA: – A-meldingene gir en unik innsikt i utviklingen i bedriftene, sier daglig leder Øystein Krogsrud i Kartlagt SA. (Foto: Kartlagt.) 

– Tallene fra Enhetsregisteret gir en unik innsikt i utviklingen i bedriftene. Mens de årlige regnskapstallene viser den økonomiske retningen, gir rapporteringen av jobbtall en lignende innsikt på månedlig basis og helt ned på ulike lokalkontorer, sier Øystein Krogsrud, daglig leder i analyseselskapet Kartlagt SA. 

ØKTE MED 857 JOBBER 

Tallene for hele finanssektoren viser at det i desember 2021 ble registrert 53 751 jobber i a-meldinger. Det er 857 flere jobber enn i det som ble registrert ett år tidligere, i desember 2020. 

Tallene viser antall registrerte jobber i de største delene av finansbransjen i desember 2021. Vi har også sammenlignet med samme måned i 2020. Endringene står i parentes.   

  • Bank: 24 088 (+164) +0,7prosent 
  • Skadeforsikring: 8 444 (+309) +3,8 prosent 
  • Livsforsikring: 2 424 (+24) +1,0 prosent 
  • Inkasso: 2 871 (-210) – 7,1 prosent 
  • Øvrige: 18 348 (+594) +3,3 prosent 

SKADE ØKER MEST 

Skadeforsikring trekker opp sysselsettingen mest, både i faktiske tall og relativt sett. Tilveksten er på 309 nye stillinger i løpet av 12-månedersperioden fra desember 2020 til desember 2021, tilsvarende 3,8 prosent. 

Eika Forsikring er relativt sett lokomotivet i denne utviklingen, med en tilvekst på 28 stillinger og en prosentvis vekst på 16 prosent. Også dominerende aktører som If, Gjensidige, Tryg og Storebrand har flere ansatte i desember 2021 enn tolv måneder tidligere. 

Fremtind Forsikring har stabilt antall ansatte, mens et mindre antall skadeforsikringsselskaper har redusert bemanningen. Codan Forsikring og Protector Forsikring har begge redusert med et tyvetall ansatte, tilsvarende om lag 10 prosent, og er de aktørene som i sterkest grad går imot trenden med økt sysselsetting. 

LOKOMOTIV: Som sjef for Eika Forsikring leder Trond Bøe Svestad et lokomotiv bak bemanningsveksten i norsk skadeforsikring. (Foto: Eika)

– Bemanningsøkningen i Eika Forsikring er et resultat av økt satsing på distribusjon og teknologi, samt produktutvikling og prising, sier administrerende direktør Trond Bøe Svestad i Eika Forsikring til Finansfokus. 

Bemanningsøkningen i Eika Forsikring er et resultat av økt satsing på distribusjon og teknologi.

Trond Bøe Svestad, adm. direktør i Eika Forsikring

Om fremtidsutsiktene nøyer Svestad seg med å si at man ikke skal utelukke fortsatt vekst i bemanning og resultater. 

BANK I BALANSE 

Bank er aller størst målt etter antall ansatte i finanssektoren, og med 24 088 jobber rapportert fra i alt 139 selskaper, vokste banksektoren med 164 jobber i desember 2021 sammenlignet med ett år i forveien.  

DNB representerer 30 prosent av alle disse innrapporterte jobbene, og økte med 322 jobber til 7242 i desember 2021 målt mot antallet rapportert samme måned ett år i forveien. 

De samlede tallene for bankområdet viser noenlunde balanse i jobbutviklingen, med en vekst på 0,7 prosent. Mens DNB og en håndfull andre banker bidrar til jobbveksten, viser 39 av bankene en samlet nedgang på 301 jobber. 

Eksempelvis fortsatte SpareBank 1 Nord Norge å redusere jobbtallet, og den Tromsø-baserte banken innrapporterte 546 jobber på a-meldingene til Enhetsregisteret i desember 2021. Det er en nedgang på 72 sammenlignet med desember 2020. Banken har vært gjennom en rekke stillingskutt de siste årene. 

FÆRRE INKASSO-JOBBER 

Inkassobransjen er den eneste av finansnæringens hovedkategorier som reduserer samlet bemanning gjennom 2021. Reduksjonen er på 210 ansatte, tilsvarende 7,1 prosent. 

Modhi-konsernet, som er SpareBank 1-gruppens instrument for inkassovirksomhet og forvaltning av gjeldsporteføljer, er det tydeligste unntaket fra trenden med redusert bemanning. Totalt har Modhi tolv flere ansatte ved utgangen av 2021 enn ett år tidligere, tilsvarende nærmere åtte prosent. 

Kreditorforeningen ligger ganske stabilt i antall ansatte, mens Kredinor har tatt ned sysselsettingen mindre enn snittet for inkassobransjen. Andre store aktører som Intrum, Bisnode og Axactor har redusert bemanningen i overkant av snittet for bransjen, med en nedgang på 67 stillinger, i overkant av ti prosent, for Intrum. 

FAKTA: JOBBMONITOR 

Jobbtallene er basert på bedriftenes egen, månedlige innrapportering av antall jobber i A-meldingen til Enhetsregisteret. Analyseselskapet Kartlagt SA henter dataene fra Brønnøysundregisteret basert på tall fra arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret). Arbeidsgivere og oppdragsgivere har plikt til å rapportere sine arbeidstakere og frilansere til registeret via a-meldingen. Tallene inkluderer permitterte. Tallene omfatter næringskodene for finansieringsvirksomhet, forsikringsvirksomhet og pensjonskasser og tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet.