UNGE SLITER: Psykiske lidelser er en av hovedårsakene til at mange unge blir uføre. (Illustrasjonsfoto: Fremtind)

Hjelper flere med psykisk helse under pandemien

Flere forsikringsselskaper har økt tilbudet om psykisk helsehjelp de siste årene. Under pandemien har ekstra mange forsikringskunder benyttet tilbudet. 

SOS International, som leverer helsetjenester til flere norske forsikringsselskaper, hadde i 2020 og 2021 en økning på 30 til 40 prosent på psykologhenvisninger på grunn av bekymring, depresjon, stress og angst. De har også hatt flere henvisninger på grunn av samlivsproblemer, og flere barn og unge har søkt hjelp.  

SKYLDES PANDEMIEN

– Rådgiverne våre har en klar oppfatning av at en hel del av disse sakene skyldes effekter av pandemien, sier SOS Internationals direktør for helsetjenester i Norge og Danmark Jes Laursen.  

En hel del av disse sakene skyldes effekter av pandemien 

Jes Laursen, SOS

Selskapet har sett samme utvikling i Danmark, som har hatt veldig lik strategi for håndtering av pandemien som Norge. I Sverige, som har hatt en lavere grad av nedstengning, har økningen vært mindre.  

Også før pandemien hadde SOS International økning i henvisningene til psykolog, men da var den på fem til ti prosent i året. 

NORGE OG DANMARK: SOS International har sett samme effekt av pandemien på folks mentale helse i Norge og Danmark, sier direktør for helsetjenester i Norge og Danmark Jes Laursen.

– Vi har i en årrekke opplevd at stadig flere søker hjelp til mentale problemstillinger. Det kan skyldes økt press på mennesker, eller det kan skyldes at flere har fått behandlingsforsikring og blitt oppmerksomme på tilbudet. Tabuet har også blitt mindre, sier Jes Laursen. 

FORSTERKER PROBLEMENE 

Vertikal Helse, Ifs leverandør av helseforsikring, har hatt en generell nedgang i antall forsikringssaker under nedstengningene av samfunnet. Antall saker knyttet til psykologiske utfordringer har derimot økt med seks prosent. Det opplyser administrerende direktør Kristine Sandvik i Vertikal Helse.  

Etter spørsmål fra Finansfokus har Vertikal Helse gått gjennom en dags innkommende psykologsaker. Pandemi ble nevnt som medvirkende årsak i 20 prosent av henvisningene.  

– Det dreier seg da om at ensomhet, isolasjon, hjemmekontor eller andre koronarestriksjoner gjør at allerede eksisterende problemer går fra håndterbare til uhåndterbare uten profesjonell hjelp, sier Tonje Holm Hjertaas, leder for psyk-teamet i Vertikal Helse.  

Vertikal Helse har også hatt økning i antall saker med unge mennesker med spiseforstyrrelser.  

– Dette er en kundegruppe som har vært nesten ikke-eksisterende før, men som vi har begynt å få inn flere av de siste to årene, sier Hjertaas.  

HØYE KOSTNADER 

Allerede før pandemien var psykiske lidelser blant Norges dyreste sykdommer, med en samfunnskostnad på 280 til 290 milliarder kroner i året. 

Forskning har vist at folk flest ønsker behandling av psykolog fremfor medisinering når de blir psykisk syke. Problemet er at behandling hos offentlig psykolog har lang ventetid, og private psykologtimer kan fort bli dyrt. Da kan forsikringen bli redningen.  

– I Tryg har vi sett at etterspørselen etter psykiske helsetjenester har økt de siste årene. Vi har derfor lagt til rette for at våre ulike helseforsikringer skal møte dette behovet, forklarer kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg. 

Noen behandlings- og helseforsikringer dekker akutt krisehjelp ved uforutsette hendelser, andre dekker også rundt ti timer ordinær behandling hos psykolog.  

En generell utvikling de siste årene, som har blitt ekstra vanlig under pandemien, er at samtalene ofte foregår på video.  

Også uten behandlingsforsikring kan det være hjelp å få fra forsikringsselskapet. Flere person- og husforsikringer inkluderer tilbud om digitale selvhjelpsprogrammer med eller uten oppfølging på telefon. Flere barneforsikringer har tilbud om digital psykologtjeneste. Noen forsikringer inkluderer medisinsk rådgivningstelefon hos Dr. Dropin eller Helsetelefonen.  

VIL FOREBYGGE 

Fremtind samarbeider med Dr. Dropin om rådgivningstelefon. 

Det har vært en økning i etterspørselen etter psykisk hjelp. 

Therese Barski, Fremtind.  

– Gjennom pandemien har vi fått rapporter om at det har vært en økning i etterspørselen etter psykisk hjelp. Mange har hatt det vanskelig og trengt noen å snakke med, og samtalene har vært lengre, sier Therese Barski i Fremtind.  

Fremtind har hatt en markant økning i antall barneforsikringer under pandemien. Nå skal de straks lansere tilbud om onlinepsykolog til ungdommer med barneforsikring. De har lagt merke til at de unge sliter mest under pandemien. De ønsker å bidra til å forebygge uførhet blant unge.  

POPULÆR TELEFONTJENESTE: Fremtinds tilbud om medisinsk rådgivningstelefon er populært blant kundene, forteller Therese Barski som jobber med personforsikringer i Fremtind. (Foto: Privat.) 

– Tidlig i pandemien startet vi et samarbeid med Lyk-z & døtre om kurs i livsmestring, for å motivere kundene våre til å ta vare på egen helse og hjelpe folk tilbake i jobb. Dette er et tilbud til kunder som er uføre eller i arbeidsavklaring. Det har vært vellykket: Noen er tilbake i jobb, og noen er i et utdanningsløp, sier Barski.  

TILBAKE TIL JOBB 

Flere forsikringsselskaper tilbyr ulike apper og digitale hjelpemidler, og pandemien har skapt marked for nye løsninger. If og Vertikal Helse har i samarbeid med psykologene i sevhjelpsappen Overvinne utviklet verktøyet «Tilbake til arbeidsplassen». 

OPPGANG UNDER NEDSTENGNINGER: Mens forsikringssakene generelt har blitt færre under nedstengningene, har sakene knyttet til psykisk helse økt, opplyser administrerende direktør Kristine Sandvik i Vertikal Helse. (Foto: Privat)

– Verktøyet gjør både ansatte og ledere bedre rustet til å håndtere noen av utfordringene som kan dukke opp – og hjelper bedriften med å ivareta de ansatte og arbeidsmiljøet på en god måte. Vi vet at gode verktøy og åpenhet på arbeidsplassen kan bidra til å holde arbeidstakere friske og motiverte, sier Kristine Sandvik i Vertikal Helse.

Også Gjensidige har lansert nye tjenester under pandemien. Kunder med behandlingsforsikring har fått tilbud om online mental helsehjelp uten henvisning. Tjenesten kombinerer digitale kurs og verktøy med psykologoppfølging enten via video eller chat. De har også lansert tilbudet tilbudet Helsehjelp 24/7, der kundene kan få hjelp med konkrete hverdagsutfordringer i 25 minutters videokonsultasjoner med psykolog. Kunder med husforsikring, helse- og livsforsikring, barneforsikring og studentmedlemmer i Finansforbundet har fri bruk av dette tilbudet.