FLAGGET TIL TOPPS: Tryg Forsikring leverer historisk gode tall, har fått 35 000 nye kunder de siste to årene og fikk 90 nye medarbeidere i fjor. (Foto: Thomas Vilhelm)

Tryg fikk 35 000 nye kunder på to år

De siste to årene har Tryg Forsikring fått 35 000 nye kunder. Veksten fortsetter når Codan Forsikring blir integrert 1. april. Da blir Tryg Norges tredje største forsikringsselskap.

BERGEN: Tryg Forsikring leverte at historisk godt resultat i forrige uke. Kommunikasjonssjef Ole Irgens kan fortelle at stemningen er meget god i bedriften, ikke minst takket være den solide bonusutbetalingen som de ansatte nå får. 

Medarbeiderne våre har stått på og levert under til dels ganske krevende rammebetingelser.

Kommunikasjonssjef Ole Irgens, Tryg

– Vi gleder oss over gode resultater, det er med på å sikre arbeidsplasser og legger grunnlag for fortsatt vekst. Alle ansatte får 156 aksjer, verdi ca. 31.000 NOK. Beregning av bonus skjer på grunnlag av forretningsteknisk resultat og kundetilfredshet, skriver Irgens i en e-post til Finansfokus.  

KREVENDE PANDEMI 

– Hvordan har koronaen påvirket resultatet for Tryg? 

– Det har vært krevende å drive et stort forsikringsselskap under en pandemi, der inntil 90 prosent av medarbeiderne har sittet på hjemmekontor i lange perioder. Likevel har Tryg fått 35 000 nye kunder i 2020 og 2021. Vi leverer et resultat som det er all grunn til å være stolt av. Medarbeiderne våre har stått på og levert under til dels ganske krevende rammebetingelser. Det står det respekt av. 

-Hva blir det viktigste satsingsområdet for Tryg frem til 2024? 

– Viktige satsingsområder er gode kundereiser med en fortsatt utvikling av digitale løsninger. Vi skal innarbeide bærekraft i all skadebehandling, og vi skal styrke Trygs posisjon i næringslivsmarkedet, særlig innenfor SMB-segmentet. Helse er også et satsingsområde for Tryg, og vår forenklete behandlingsforsikring uten helseerklæring er tatt godt imot i markedet.  

FLERE OPPKJØP? 

I fjor brukte Tryg 50 milliarder kroner til å kjøpe Trygg-Hansa i Sverige og Codan i Norge. Nå er fokuset til Tryg å få integrert de to virksomhetene i konsernet, men samtidig er ikke konsernsjef Morten Hübbe avvisende til å kjøpe andre forsikringsvirksomheter i Norge, skriver FinansWatch. 1.april skal integrasjonen med Codan etter planen være på plass.  

-Hvor mange ansatte blir med over fra Codan og hvor mange har sluttet/skal slutte? 

– Vi er i ferd med å integrere Tryg og Codans organisasjoner, og regner med at denne prosessen skal være ferdig 1. april. Da vet vi størrelsen på den nye organisasjonen og hvem som er innplassert i de ulike stillingene, skriver kommunikasjonssjef Ole Irgens.  

TURNOVEREN VARIERER: – Turnoveren i Tryg varierer 17 til 3 prosent avhengig av hvilke områder vi snakker om, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens.

Gjennom oppkjøpet av Codan styrker Tryg sin posisjon i Oslo. Irgens sier at Oslo-kontoret vil få flere fagmiljøer, men han kan ikke gi noen detaljer før prosessen er ferdig 1. april. For tiden har Tryg noen ledige stillinger i kundesenteret, men det blir begrenset med nyansettelser inntil Codans virksomhet er integrert i Tryg. 

SØKER IT-FOLK 

-Hvilke planer har Tryg for bemanningen fremover? 

– I Tryg handler det mye om å gjøre kundereisen mer sømløs og hensiktsmessig. Kundene våre er vant til å forholde seg til andre leverandører med høy grad av automatisering, som for eksempel nettbank. I forsikring har vi ligget litt etter, men vi arbeider nå for fullt med automatisk skadebehandling, chatboter og andre digitale grensesnitt. Til dette trenger vi dyktige teknologer – IT-folk og spesialister som kan lage gode kundeløsninger. Vi ser også at analysedelen av virksomheten. Her trenger vi også kvalifisert kompetanse, skriver kommunikasjonssjef Ole Irgens til Finansfokus.