ANBEFALER AKSJER: – En gang i fremtiden kan aksjeverdien utgjøre en betydelig sum. Derfor vil jeg anbefale alle som har mulighet til å velge aksjer, sier hovedtillitsvalgt Tom Eileng. (Foto: Privat)

Bonusfest i Tryg

Nå får 1260 Tryg-ansatte i Norge tidenes bonus etter at selskapet la frem historiens beste årsresultat.

BERGEN: I 2021 leverte Tryg Forsikring i Norge et rekordresultat på
1 280 millioner kroner eller 574 millioner kroner bedre enn i 2020. Det er en økning på 81,3 prosent, skriver selskapet i en pressemelding.  

156 AKSJER TIL HVER

De Tryg-ansatte får en skikkelig belønning for innsatsen: Hver enkelt av de Tryg-ansatte i Norge får inntil 156 aksjer til en verdi av 31 637 kroner. Alternativt kan de velge å motta 80 prosent av aksjeverdien i kontanter. Aldri før har de ansatte mottatt større bonus i selskapet etter oppnådde resultater. 

Vi er stolte og glade for at de flotte resultatene.

Tom Eileng, hovedtillitsvalgt, Tryg.

-Vi er stolte og glade for at de flotte resultatene som hver og en har bidratt til, men siden vi sitter på hjemmekontor blir det ikke så mye feiring før vi igjen er tilbake på kontoret, forteller hovedtillitsvalgt Tom Eileng i Tryg Forsikring Norge. 

Bonusen er resultatet av en avtale som er inngått mellom ledelsen og de tillitsvalgte i selskapet. Hvert år vurderes oppnådd bruttoresultat og kundetilfredshet opp mot bestemte kriterier. I år fikk de ansatte full uttelling. Alle ansatte unntatt ledere over et visst nivå får den samme bonusen.  

SKÅR I GLEDEN 

-Den ekstraordinære bonusen har selvsagt skapt glede blant de ansatte, men det er et lite skår i gleden. For dem som velger å ta i bonus i form av aksjer, venter en ekstra skatt på 6000 – 7000 kroner. Noe av skatteøkningen skyldes at regjeringen fra årsskiftet fjernet skatterabatten for ansattes kjøp av aksjer i egen bedrift. 

Tom Eileng sier at det for noen er med blandede følelser de mottar aksjene siden de i neste omgang blir fordelsbeskattet for det, noe som reduserer lønnsutbetalingen påfølgende måned.  

-En skatterabatt på kjøp av aksjer i egen bedrift har vært et veldig viktig incitament for medeierskap, spesielt for de unge som gjerne ser på aksjer som litt fjernt. Likevel vil vi tillitsvalgte oppfordre ledelsen til å fortsette med å dele ut bonus på denne måten, så får hver enkelt ansatt selv avgjøre om hun eller han ønsker kontanter i stedet for aksjer. Men samtidig vil jeg sterkt anbefale alle de som har anledning til å velge aksjer, hvor verdien en gang i fremtiden kan utgjøre en betydelig sum.  

FLERE ANSATTE 

De gode tidene for Tryg har også ført til behov for flere ansatte, spesielt ved hovedkontoret i Bergen. I fjor fikk hele 90 nye medarbeidere jobb hos forsikringsselskapet i Fyllingsdalen. Det er spesielt på ett område at behovet for nye medarbeidere er stort. 

ANSETTER NYE: – Det har vært et stort behov for å ansette nye IT-medarbeidere, sier hovedtillitsvalgt Tom Eileng i Tryg Forsikring. (Foto: Privat)

-For noen år siden outsourcet vi en rekke arbeidsoppgaver blant annet til Baltikum. Mange av disse oppgavene er nå automatisert og hentet tilbake til Norge. Derfor har det vært et stort behov for å ansette nye IT-medarbeidere også fordi vår samlede forretningsportefølje har hatt en kraftig vekst. I tillegg bygger vi opp selskapets bærekraftkompetanse og rekrutterer også på dette området.  

Eileng har lagt merke til at andre skadeforsikringsselskap også leverer historisk gode resultater. Han mener de gode resultatene skyldes at de ansatte hver dag gjør sin ytterste for å gi kundene gode opplevelser. Dessuten kan Tryg som er blitt Skandinavias største forsikringsselskap vise til den høyeste medarbeidertilfredsheten innen finans, og medarbeidertilfredsheten er fremdeles svært høy, selv etter to år med korona og hjemmekontor.  

Når Tryg overtar Codan 1. april så blir selskapet Norges tredje største med en markedsandel på 15,2 prosent og med Fremtind like bak.  

GODT SAMARBEID 

Tryg Forsikring i Norge er eid av Tryg i Danmark som også leverte rekordresultater. I fjerde kvartal 2021 leverte Tryg et forsikringsteknisk resultat på 826 millioner danske kroner. Veksten drives av privatkunder og mindre bedriftskunder. 

-I Norge har vi store fordeler av å være eid av et solid forsikringskonsern som Tryg. Vi opplever at det er god kontroll både på kostnadene og veksten og vi har en solid kundeportefølje. I tillegg har vi tillitsvalgte et godt samarbeid med ledelsen både i Norge og Danmark og våre synspunkter blir lyttet til, selv om vi noen ganger naturlig nok kan være sterkt uenige med ledelsen. Døren til toppledelsen er alltid åpen. 

Hovedtillitsvalgt Tom Eileng er optimistisk for fremtiden til selskapet og tror ikke de gode resultatene er et engangstilfelle. Nå gleder han seg til det blir slutt med hjemmekontor og de ansatte igjen kan møtes på kontorene. Da blir det kake til alle for å feire det gode resultatet. I tillegg er det et gjensidig ønske både fra ledelsen og de ansatte om å arrangere planlagte sammenkomster som har vært utsatt på grunn av korona.