TETT PÅ GYDA: Ekstremværet kom ekstremt tett på skadesjef Sindre Vasset i Møretrygd, som selv opplevde å få et dukkehustak fra naboen dundrende i veggen på boligen i Langevåg.  (Foto: Privat.) 

Skadesjefen ble selv rammet av Gyda

Midt under angrepet fra ekstremværet Gyda, dundret det i stueveggen.  Skadesjef og hovedtillitsvalgt Sindre Vasset i Møretrygd konstaterte like etterpå at taket på naboens dukkehus lå smadret ved stueveggen. 

Tekst: Magne S. Otterdal 

ÅLESUND: Akkurat denne skaden som følge av Gydas visitt på Vestlandet sist uke blir neppe en forsikringssak, i alle fall ikke for skadesjef Vassets del. 

– Det er ikke verre enn at jeg reparerer dette selv, sier han.  Før jobben som skadesjef i det lokale forsikringsselskapet på Sunnmøre, har Vasset fartstid i entreprenørbransjen og som takstmann i Tryg forsikring. 

Vasset sammen med daglig leder Bjarte Vindenes og de andre kollegene i Møretrygd summerer nå opp konsekvensene av ekstremværet Gyda og den påfølgende stormen i vest. I skrivende stund har antall innrapporterte skader passer 40. For Møretrygds del ligger de an til erstatningsutbetalinger på et ensifret antall millioner kroner. 

30 MILLIARDER PÅ TI ÅR 

Omkvedet er at Gyda ikke ble så ille som fryktet, når utbetalingene legges til på toppen av forsikringsbransjens samlede utbetalinger de siste ti årene.  Finans Norges klimarapport 2021 viser at forsikringsselskapene de siste ti årene har utbetalt erstatninger på over 30 milliarder kroner for vær- og naturskader på bygning og innbo. 

ØKENDE NATURSKADE: Ekstremvær og naturskade er et felt som øker i omfang, ifølge direktør for skadeforsikring, Hege Hodnesdal i Finans Norge. (Foto: Finans Norge.) 

Nesten halvparten av erstatningene, 45 prosent, gjelder skader på grunn av ekstremnedbør eller kraftige regnskyll. Det var nettopp et slikt vær som feiet innover Norge den andre nyttårsuken. 

– Risikoen for store vær- og naturskader øker. Vi ser dette tydelig på hvordan og hvor skadene rammer, sier direktør for skadeforsikring, Hege Hodnesdal i Finans Norge på Norsk Naturskadepools nettside. 

ØKTE BEREDSKAPEN 

Som følge av at Gyda ble varslet ekstremt bra, kunne Møretrygd lettere vurdere omfang og legge beredskap for å håndtere skademeldingene som måtte komme. 

MOBILISERING: Administrerende direktør Bjarte Vindenes mobiliserte godt over halvparten av de ansatte før Gyda slo til på Møre- og Trøndelagskysten. (Foto: Arnfinn Mauren.) 

–  Denne gangen var varslene av en slik art at vi valgte å øke beredskapen og involvere også medarbeidere som til daglig ikke jobber i skadeavdelingen. Vi har selvsagt merket økt aktivitet, men det har heldigvis vært noe roligere enn det vi først forventet, konstaterer administrerende direktør Bjarte Vindenes i Møretrygd. 

– Hvilke ekstraordinære arbeidsoppgaver oppstår i en slik situasjon som et ekstremvær medfører? 

– I første rekke handler det om å hjelpe kunder som ringer inn skader. Det være seg vannlekkasjer eller vanninntrengning i kjellere osv. Da består oppgaven i å kartlegge alvorlighetsgraden og sørge for at de mest alvorlige skadene prioriteres først. Skadebegrensning foregår i dialog med kundene der vi rekvirerer skadesaneringsselskapet om nødvendig. Målsetningen er at kundene skal få gå god og målrettet hjelp som mulig, slik at konsekvensene av skadene blir minst mulig. 

– Hvordan har arbeidsdagen for medarbeiderne vært før, under og etter Gyda? 

– Arbeidsdagene har vært hektiske de siste dagene. I første omgang for å svare på alle henvendelsene som kommer og sørge for at kundene får den hjelpen de skal ha. Etter den første fasen, handler det om å gi råd og veiledning til kunder som skal igangsette utbedring av skader. 

EKSTRA DRAMATIKK 

Skadeavdelingen som ledes av Sindre Vasset består av fire medarbeidere, og det ble i tillegg mobilisert rundt 10 forsikringsrådgivere fra selskapets andre områder privat, bedrift og marin som har bidratt i Gyda-teamet. Vasset engasjerer også et antall takstmenn som dokumenterer de innrapporterte skadene. 

Som de andre kollegene har skadesjefen jobbet fra hjemmekontoret, der Gyda bidro til ekstra dramatikk ved å løfte dukkehustaket fra naboens hage og knuste det i veggen på Vassets bolig i Langevåg i Sula kommune. Men som nevnt reparerer han skaden på husveggen selv, det er ikke alle skader som lønner seg å lage forsikringssak av. 

Vasset trives godt med å jobbe i et mindre og lokalt basert forsikringsselskap.  

Det er en stor forskjell på å jobbe i store og små forsikringsselskaper

Sindre Vasset, skadesjef i Møretrygd 

– Det er en stor forskjell på å jobbe i store og små forsikringsselskaper, sier han til Finansfokus.  Han opplever å komme tettere på både lokale forhold og kundene. I et lite selskap er det er det også lettere å være tilgjengelig for kundene. På Møretrygds nettside kan alle de 30 ansatte nås direkte på mobil og epost. Det er ingen robot som svarer eller ventemusikk når en ringer til en av de ansatte. 

– Vi gjør mye mer enn selve forsikringsjobben, konstaterer Vasset og forklarer at dialogen med forsikringskunder også kommer innom andre ting som eksempelvis spørsmål om valg av type brannslukningsapparat i garasjeanlegg. 

COVID OG GYDA 

Ekstremværet kom samtidig som pandemien fortsatt begrenser fysisk samhandling i nærings- og samfunnsliv.  Ifølge Møretrygd-sjef Vindenes er medarbeiderne blitt drevne i å organisere arbeidet på Teams og tilpasset seg retningslinjene. 

Mens Gydas visitt på Vestlandet var over på noen dager, vil Møretrygd ha befatning med ekstremværet en tid fremover. Det vil variere i stor grad hvor lenge forsikringsarbeidet med taksering og skadeutbetalinger vil pågå. 

Vi er vant til ekstremvær.

Sindre Vasset og Bjarte Vindenes.

– Heldigvis lar de fleste skadene seg løse relativt raskt. Men de mest alvorlige skadene der skadeutbedringen er omfattende, vil dette ta tid, påpeker Vindenes.   

I tillegg har pandemien ført til en generell mangel på håndverkere, noe som ytterligere påvirker situasjonen. Ifølge Vindenes og Vasset har Møretrygd mange kunder som er flinke til å være føre var. 

– Vi bor tross alt i en region der vi er vant til ekstremvær!