GLADE MOTTAKERE: Daglig leder i Surnadal Alpinsenter, Odd Rune Hoem, sammen med tre gavmilde julenisser fra Sparebankstiftelsen; styremedlem Nils Inge Aasgård, nestleder Heid Snekvik og daglig leder Kathrine Mauset.  (Foto: Mari Mauset/Trollheimsporten.no.) 

Forvalter fruktene av 180 års bankdrift

En av landets ferskeste sparebankstiftelser har allerede delt ut 275 000 kroner til stor glede i lokalsamfunnet. Skoler, skytterlag, ishockeyklubb og alpinsenter var de første som fikk midler fra Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank. 

Tekst: Magne S. Otterdal 

Da Surnadal Sparebank ble del av SpareBank 1 Nordmøre, ble en del av grunnfondskapitalen etter nær 180 års sparebankdrift plassert i Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank som ble etablert i mai 2021. 

Nå forvalter den lokale sparebankstiftelsen 155 millioner kroner, fordelt på 152 millioner i egenkapitalbevis i SpareBank 1 Nordmøre og tre millioner kroner som ble tilført i kontanter da stiftelsen ble etablert. 

Trenden i sparebanksektoren er flere sparebankstiftelser og færre sparebanker, etter hvert som sparebank-konsolideringen går over landet. Dette bekrefter leder av sparebankforeningen Iman Winkelman. 

SVÆRT POSITIVT 

Daglig leder Kathrine Mauset kan fortelle om en svært positiv mottakelse i lokalsamfunnet allerede etter få måneders drift. 

– Vi gleder oss veldig til fortsettelsen, skriver hun i en epost til Finansfokus. 

Mauset fremholder at stiftelsen ønsker å fremstå som en proaktiv og engasjert aktør som bifaller kreativitet, vekst og utvikling i Surnadal. 

LOKAL VELGJØRER: Kathrine Mauset er blitt Surnadals egen lokale velgjører som daglig leder for Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank. Bare etter få måneder i lederjobben har hun sørget for å overføre penger til flere gode formål. (Foto: Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank.) 

– Vi har brukt en del tid på å gjøre oss kjent og introdusere oss for lokalsamfunnet. Surnadal har ikke tidligere hatt en slik institusjon, som fremover skal bidra med gaver til allmennyttige formål. Vi har prioritert å få opp nettside, og hatt åpningsarrangement samt informasjonsmøte. 

GEVÆR OG SKØYTER 

Mauset opplyser at sparebankstiftelsen allerede har overført penger til flere gode formål: Nye sittegrupper på den videregående skolen, en kunstinstallasjon til den nye ungdomsskolen, nye skøyter til ishockeyklubben, juniorgevær til skytterlaget eller lekeplass i byggefelt. Rett før jul fikk også alpinbakken støtte til kjøp av nytt utstyr. 

Dette er de seks første tildelingene, som alle er blitt godt mottatt: 

  • Surnadal Videregående skole, gave i forbindelse med skolens 50-årsjubileum, øremerket sittegrupper fikk 100 000 kroner 
  • Surnadal Barne- og Ungdomsskule, gave i forbindelse med innflytting til nytt skolebygg, øremerket videovegg med kunstinstallasjon,
    100 000 kroner 
  • Surnadal Ishockeyklubb fikk 20 000 kroner til innkjøp av skøyter til utlån 
  • Øvre Surnadal Skytterlag fikk 20 000 kroner til kjøp av juniorgevær til bruk i rekrutteringsarbeid 
  • Høgmoen Vel fikk 20 000 kroner til oppbygging av lekeplassområde i byggefeltet 
  • Surnadal Alpinsenter fikk rett før jul 15 000 kroner til innkjøp av utstyr til skilek i alpinbakken. 

“SØSTERSTIFTELSENE” 

– Sparebankstiftelsen Nordvest ble etablert samtidig som Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank ble etablert, og er vår «søsterstiftelse» hvor deler av grunnfondskapitalen i SpareBank 1 Nordvest ble omgjort til egenkapitalbevis i den nye banken, skriver Kathrine Mauset til Finansfokus. 

Nordvest har drøyt 440 millioner kroner i forvaltning, og er storesøster av de to sparebankstiftelsene som ble etablert ved sammenslåingen av sparebankene i Kristiansund og Surnadal. 

Mens Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank står for 15,5 prosent av eierkapitalen i SpareBank 1 Nordmøre, har “storesøster” Sparebankstiftelsen Nordvest 42,7 prosent av eierkapitalen. 

GIR STOR MENING 

Mauset har ledet den ferske sparebankstiftelsen siden august 2021. Hun var tidligere bedriftsrådgiver i Surnadal Sparebank, der hun var ansatt i 12 år. Etter siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole har hun skaffet seg bred erfaring innenfor bank, finans og næringsutvikling – blant annet som analytiker i Danske Markets Corporate Finance og som regnskapskapskonsulent i AMFI Eiendom. 

Det er et arbeid som gir stor mening.

Kathrine Mauset, Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank

Om jobben som sparebankstiftelsessjef, sier Kathrine Mauset på stiftelsens egen, ferske nettside: 

– Det er et arbeid som gir stor mening! 

Styreleder Lars Inge Kvande i Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank, er godt fornøyd med valget av daglig leder. – Hun har god og rett kompetanse, både faglig og personlig, og vil sammen med styret sikre at stiftelsen drives i tråd med vedtektene og formålet og bidra til at Surnadal blir et enda mer attraktivt sted å bo og leve i, sier Kvande på stiftelsens nettside.