GOD ERFARING: Talsperson for finansiell kommunikasjon Rikke Høistad Sjøberg i Equinor sier de får gode tilbakemeldinger fra de ansatte på helseforsikring, og at bruken øker. (Foto: Ole Jørgen Bratland, Equinor) 

Kraftig økning i helseforsikring

Equinor har kjøpt helseforsikring for sine ansatte siden 2019 og opplever økt bruk. Generelt i markedet har bruken av denne type forsikringer økt med 31 prosent fra 2020 til 2021. 

Tekst: JØRN-ARNE TOMASGARD 

Skadestatistikken for forsikringsbransjen fra første- til og med tredje kvartal i år viser at bruk av behandlingsforsikring økte 31 prosent fra samme periode i 2020. Særlig bruken av fysioterapi og psykologtjenester øker.  

En av bedriftene som nå benytter seg av helseforsikring, er landet største selskap, Equinor. 

– Vi ønsker at ansatte skal få rask tilgang til diagnostisering og behandling. Helseforsikringen dekker primært tjenester der det er ventetid i det offentlige helsetilbudet. Dersom det offentlige må prioritere korona slik at ventetiden øker, er det sannsynlig at helseforsikringer vil benyttes mer hyppig, skriver talsperson for finansiell kommunikasjon Rikke Høistad Sjøberg i Equinor i en e-post om temaet. 

VERDSETTES AV ANSATTE 

– Vi får gode tilbakemeldinger fra våre ansatte på at vi tilbyr helseforsikring. Ansatte verdsetter at de får rask tilgang til diagnostisering og behandling, slik at ventetiden med usikkerhet reduseres og behandling kan komme raskt i gang.  

Sjøberg er likevel usikker på om den økte bruken kan tilskrives korona alene: 

– Bruken har økt jevnt og trutt etter at Equinor innførte helseforsikring i 2019. Det er vanlig at bruksfrekvensen øker de første årene etter oppstart ettersom ansatte blir mer bevisst på tilbudet. Det er derfor ikke så lett å tilskrive Equinors økning i bruk oppstartseffekt eller korona. Men bruken av digitale helsetjenester har økt siden koronaepidemien startet.  

FIKK HJELP ETTER HJEMMEKONTOR 

Finansfokus har snakket med Equinor-ansatte Heidi. Hun ønsker ikke å stå frem med fullt navn, men roser arbeidsgiveren for at de tilbyr ansatte helseforsikring. Hun forteller at hun selv har hatt stor nytte av ordningen. 

– Jeg begynte å slite med armen etter at jeg hadde jobbet på hjemmekontor en lengre periode under pandemien. Jeg er ganske sikker på at problemene skyldes hjemmekontor, siden det tok en stund før jeg hadde tilpasset utstyr. Blant annet brukte jeg en stol uten hev-senk-funksjon, forteller hun. 

Hun ønsket å bruke en kiropraktor hun har brukt med god erfaring tidligere. 

– Jeg gikk inn på Vertikal Helse-appen og la inn timebestilling. Jeg kunne sikkert kommet til behandling samme dag om jeg ønsket det. Jeg kom i alle fall til behandling etter kort tid. Hadde jeg blitt gående og vente et halvt år på helsehjelp slik jeg trolig måtte gjort i det offentlige systemet, er jeg ganske sikker på jeg hadde blitt sykmeldt. Men siden jeg fikk denne hjelpen raskt, klarte jeg å være i arbeid, forteller Heidi som er ingeniør i selskapet. 

RASKEST VOKSENDE FORSIKRINGSTYPE 

Adm. dir. Kristine Sandvik i Vertikal Helse forteller om sterk økning i bruken av helseforsikring de siste åtte årene. 

STOR ØKNING: Adm. dir. Kristine Sandvik i Vertikal Helse forteller at nesten en tredjedel av kundene med helseforsikring bruker den hvert år. Det er en stor økning. (Foto: Vertikal Helse) 

– Frekvensen har økt fra 10 – 12 prosent for åtte år siden til rundt 30 prosent nå. Det betyr at nesten en tredjedel av kundene med helseforsikring bruker den hvert år. Dette har ført til at prisen har gått noe opp, men vi vil hevde at det fortsatt er en billig type forsikring, med tanke på at vi er med og sikrer at folk kan være i arbeid eller komme raskere tilbake i arbeid, sier hun. 

Vertikal Helse ble kjøpt opp av If i 2019. Da ble all helseforsikring i If-systemet samlet i Vertikal Helse. I januar ble de samlokalisert i Ifs hovedkontor på Vækerø i Oslo. Ifølge Sandvik er det 95 ansatte i Vertikal som kun jobber med helseforsikring. 

Helseforsikring er den raskest voksende forsikringstypen.

Kristine Sandvik, Vertikal Helse

– Helseforsikring er den raskest voksende forsikringstypen. Markedet vårt har vært stabilt de siste årene, med en markedsandel på 34 prosent på denne type forsikringer, sier hun. 

Sandvik forteller at det i første rekke er bedrifter som gir helseforsikring til sine ansatte. 

– Veksten er hovedsakelig kommet i bedriftsmarkedet. For det første er det en hygienefaktor. Det er også veldig mange bedrifter som ser verdien av det å holde folk i jobb og få folk raskt tilbake. Det går rett på inntjeningen.