BRANSJENS ANSVAR: – Ansvaret for at folk har tilgang til gode tjenester fra private bank- og forsikringsaktører ligger hos aktørene selv, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.  

Tilgjengelighet er næringens ansvar

Regjeringen gir næringen ansvaret for å sikre innbyggerne gode bank- og forsikringstjenester, uavhengig av digitale ferdigheter.  

– Ansvaret for at folk har tilgang til gode tjenester fra private bank- og forsikringsaktører ligger hos aktørene selv. Tjenestene skal være universelt utformet og brukervennlige. Både stat og kommune har et ansvar for å legge til rette for at de som trenger det får tilbud om hjelp og opplæring.  Mange kommuner har i dag gode tilbud på bibliotek og andre steder der folk møtes, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.  

– Hva kan regjeringen gjøre for å sikre at alle har tilfredsstillende tilgang til disse tjenestene? 

– Kommunal- og moderniseringsdepartementet har siden 2014 jobbet målrettet med ulike tiltak rettet mot innbyggere med svake digitale ferdigheter – blant annet i samarbeid med Seniornett, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og KS. Innsatsen har vært rettet mot eldre, personer som står helt utenfor arbeidsliv og utdanning og første generasjons innvandrere. Regjeringen vil fortsette denne innsatsen fremover. Vi er også i gang med å utarbeide en ny strategi for bruk av eID i offentlig sektor. I dag er det noen grupper i befolkningen som ikke har tilgang til sikker digital ID. I forbindelse med strategien, som skal legges frem til våren, vurderer vi tiltak for å løse dette, sier Gram.

Det skal være på plass alternativer også for de som ikke har gode digitale ferdigheter  

– Ikke alle klarer eller vil være digitale, og det vil dermed ikke hjelpe med opplæring. Hvordan skal de sikres kontroll over egen økonomi?  

– Det vil alltid finnes noen som ikke ønsker å bruke digitale løsninger eller kommunisere digitalt. De private, på lik linje med de offentlige, må sørge for at alle brukere eller kunder gis mulighet til å betale med de lovlige betalingsmidler som finnes i vårt samfunn. Her er kravene i finansavtaleloven relevante. Forbrukertilsynet har de siste årene fulgt opp denne problemstillingen overfor flere selskaper og er opptatt av at det skal være på plass alternativer også for de som ikke har gode digitale ferdigheter, sier Gram.