KRYPTOHVELV: Kaupang Krypto-sjefen Nikolai Gobel lanserer nå oppbevaring av kryptovaluta i separate, digitale hvelv for bedrifter og store privatkunder. FOTO: Kaupang. 

– Kryptobransjen vil ta over banktjenester

Privatnøkler for kryptoplasseringer kan i dag mistes og stjeles uten utsikter til erstatning eller gjenvinning. Nå tilbys profesjonelle plasseringer av kryptovaluta i separate, digitale hvelv, og en økt trygghet mot tap. 

Tekst: HASSE FARSTAD 

Nikolai Gobel, grunnlegger og daglig leder i Kaupang Kryto AS, svarer «ja og nei» på Finansfokus’ spørsmål om han er overrasket over at bankene ikke i større grad tilbyr tjenester innenfor lagring og forvaltning av kryptovaluta. 

– Jeg tror nok heller flyten blir motsatt vei – vi ser nå at flere store kryptobørser har fått, eller jobber med å få, banklisens. Det kan fort bli slik at det er kryptobransjen som tar over banktjenester, og ikke bankene som tar over kryptotjenester, sier Gobel til Finansfokus. 
I en kronikk i Dagens Næringsliv i juni i år, uttalte tre representanter for PwC at bankene bør benytte muligheten nå til å ta posisjoner i det markedet Kaupang Krypto og andre kryptomeglere opererer i. 

«Vi som jobber med å hjelpe kryptoaktører på markedet, opplever at mangel på regulering er en utfordring. Å levere trygghet og tillit til denne nye teknologien kan være en smart måte for bankene å ta en posisjon på», skriver Daniel Næsse, Fredrik Bruskeland og Even Tukun i PwC. 

CUSTODIAN SERVICES 

De anviser flere muligheter for banker å tilby en slik trygghet. Ett eksempel er oppbevaring av kryptoeiendeler på vegne av eieren, såkalte «custodian services». Store aktører som for eksempel Kaupang Krypto, Coinbase og Norwegian Block Exchange tilbyr allerede dette i det norske markedet. 

Gobel sier seg enig i at det fra et forretningsperspektiv i lang tid burde vært åpenbart for banker og andre finansinstitusjoner at dette er en bransje de bør gå inn. 

– Det er enorm vekst og verdiskapning, og kryptovaluta og blokkjedeteknologi kan fundamentalt utfordre tjenester og produkter bankene leverer. Det er også mye overlapping i selve tjenestene. Utfordringen til bankene ligger nok primært i to områder: Teknologisk er dette helt annerledes enn det de leverer i dag, og på grunn av den iboende hvitvaskingsrisikoen er bankene svært negative til å ta del i teknologiutviklingen, sier Kaupang-sjefen. 

Kaupang Krypto lanserer nå oppbevaring av kryptovaluta i separate, digitale hvelv for bedrifter og store privatkunder. Med kryptohvelvet reduseres risikoen for tap av de enkle privatnøklene som utgjør en stor barriere for profesjonelle plasseringer i krypto. 

EN KVART MILLION 

Kryptohvelvet forutsetter innestående til en verdi over 250.000 kroner. Til gjengjeld får kundene en tjeneste med muligheter for kontakt via chat, telefon, e-post og fysiske møter i Oslo sentrum. Løsningen inkluderer forsikring, mulighet for skreddersøm av sikkerhet knyttet til handel og uttak, og sikring av at kryptoverdier kan gå i arv.   

Kaupang Krypto AS ble etablert i 2017, og opererer som en kryptovalutamegler med spesialisering i mekling av kryptovaluta mot norske kroner. I 2020 ble Kaupang en del av Arcane Crypto AS som er Norges størst kryptoselskap og en del av Arcane Crypto AB, som ble notert på børsen Nasdaq First North i Stockholm i januar i år. 

Nikolai Gobel fremholder at firmaets konkurrenter ikke vil være banker, men andre norske aktører som tilbyr tilsvarende tjenester, eller utenlandske aktører som opererer i det norske markedet. 

Dette gjør det svært enkelt for våre kunder å kunne dokumentere handler og transaksjoner i ettertid

Nikolai Gobel, sjef for Kaupang Krypto 

I følge «2020 Krypto Hedge Fund Report» fra PwC brukte 52 prosent av 150 aktive fond en tredjepart for oppbevaring i 2018. At andelen steg til 81 prosent i 2019 viser etter Kaupangs syn at profesjonelle aktører verdsetter en slik tjeneste med paralleller til oppbevaring i konto i bank.   

EU-REGLER FRA 2024 

EU-kommisjonens Mica-regelverk, som fra 2024 ventes å regulere kryptoaktiva, tar blant annet utgangspunkt i at det er en juridisk enhet som utsteder kryptoaktiva, mens dette ikke er tilfellet for desentralisert finans (defi)-tjenester. 

I dag finnes det defi-tjenester – D-apper – som kan erstatte mange av tjenestene banker i dag leverer, inkludert innskudd, renter, lån og handel med kryptobaserte verdipapirer og valuta. 

I nær fremtid er det ifølge PwC-skribentene også sannsynlig at du vil kunne handle ordinære verdipapirer og ta opp lån med sikkerhet i ordinære eiendeler, som bolig, i desentraliserte tjenester. På den måten kan du bli din egen bank. 

I skrivende stund er det ifølge defipulse.com plassert eiendeler tilsvarende omtrent 535 milliarder norske kroner i D-apper, mens det kun var ni milliarder for et år siden. Samtidig utgjør ikke verdien av de plasserte midlene i dag mer enn omtrent 45 prosent av bankinnskuddene i DNB, så utviklingen er fortsatt i en tidlig fase. 

KRYPTOPOLITIKK: Leder Vigdis Mathisen opplyser at Finansforbundet ikke har utformet sin politikk på området for kryptovaluta. FOTO: Finansforbundet. 

Ved henvendelse til lederen for Finansforbundet, Vigdis Mathisen, får Finansfokus oppgitt at forbundet ikke har noen politikk utformet på området for kryptovaluta. Derfor har ikke forbundet umiddelbare svar om synet på bankenes tilnærming til dette markedet, eller om mulige konsekvenser av de nye EU-reglene fra 2024. 

NY TEKNOLOGI MOT HVITVASKING 

– Vi må forholde oss til hvitvaskingsregelverket i alle tilfeller der det overføres verdier til banken. Det omfatter også verdier som er realisert igjennom kryptovaluta, sier anti-hvitvaskingsansvarlig i DNB, Hege Hagen, i en redegjørelse fra banken tidligere i år. 

Hun fremholder der at DNB tar et klart utgangspunkt i at transaksjoner med kryptovaluta er lovlige, men at banken ikke selv tilbyr produkter eller tjenester innenfor kryptoaktiva. 

Kaupang-sjefen Nikolai Gobel mener at firmaets nye teknologi vil innebærer et fremskritt også i muligheten for å dokumentere anti-hvitvaskingstiltak på foretakets og kundens vegne. 

– Absolutt. Når kundene våre benytter seg av Kaupang sin oppbevaringstjeneste vil alle transaksjoner inn og ut av oppbevaringstjenesten være loggført. Dette gjør det svært enkelt for våre kunder å kunne dokumentere handler og transaksjoner i ettertid, sier Gobel.