BEDRE OPPFØLGING: Hovedtillitsvalgt Ellen Lorentzen Stene mener pandemien har “tvunget” ledere til å følge opp sine medarbeidere på en bedre måte. (Foto: Privat)

Diskuterer økt fleksibilitet

Etter gjenåpningen av Norge diskuterer ledelsen og tillitsvalgte i finansnæringen hvilken fleksibilitet de ansatte kan få i valget av arbeidssted.

Tekst: Magne S. Otterdal 

Hvor skal det jobbes mest – ved kjøkkenbordet hjemme eller på kontoret? Diskusjon om fleksibilitet er den nye normalen både i finanssektoren og resten av “Kontor-Norge”. 

Finansfokus har snakket med hovedtillitsvalgte i tre banker om hvordan normaliseringen på arbeidsplassene har gått i noen hektiske høstuker etter gjenåpningen av Norge. 

INNTIL TO DAGER 

Danske Bank var tidlig ute, etter relativt kort erfaring fra pandemien, med å beslutte at ansatte i banken skulle få mulighet til å ha en til to dager med hjemmekontor ukentlig. 

Nå er det full fart mot en ny normal.

Ellen Loretzen Stene, Danske Bank

– Den er vel ikke kommet helt på «normalen», men vi skal vel heller ikke tilbake dit. Nå er det full fart mot en «ny normal». Vi diskuterer hvordan vi skal jobbe med å få en hybridløsning på plass som gagner ansatte og bedriften, skriver hovedtillitsvalgt Ellen Lorentzen Stene i en epost til Finansfokus. 

Hun sier det er litt tidlig å si noe om hvordan den nye fleksibiliteten skal praktiseres, da det var først i forrige uke at alle fikk komme tilbake til kontorene. 

NYE MULIGHETER 

Banken har nå satt ned en arbeidsgruppe for å se på hvilke muligheter og utfordringer de har med hybridløsningen, og hvordan de på en best mulig måte skal få ting til å fungere i hverdagen. 

– Vi vet nok mer om praktiseringen når vi nærmer oss jul, og de fleste har startet med å omdanne teori til praksis. 

ET KONKURRANSEFORTRINN 

Ansatte i Danske Bank får dekket 9 000 kroner til å lage et godt og forsvarlig miljø for å kunne jobbe hjemmefra.  Tilbudet om fleksibilitet er i ferd med å bli et konkurranseelement i jakten på de beste hodene i finanssektoren. 

– Jeg tror det er et godt konkurransefortrinn, da man ser at denne fleksibiliteten gir muligheter uansett i hvilken livsfase man befinner seg som ansatt, mener Stene. 

Hun legger til at flere nok har fått øynene opp for viktigheten av inkludering. Pandemien har “tvunget” ledere til å følge opp sine ansatte på en annen måte. 

– Dette har igjen ført til mer tillitsbasert ledelse, og at ansatte på sin side har vis seg tilliten verdig, skriver Stene. 

FLEKSIBELT ARBEIDSSTED 

I SpareBank1 Sør-Øst Norge er alle er fullt tilbake på kontoret etter pandemien. Også i den nyfusjonerte banken er fleksibilitet et diskusjonstema, bekrefter hovedtillitsvalgt Frede Christensen.  

– Det arbeides med saken “fleksibelt arbeidssted”, men ingen ting er landet ennå, skriver hovedtillitsvalgt Frede Christensen i en epost til Finansfokus. 

AVGJØR SELV 

Hovedtillitsvalgt i Handelsbanken Norge, Christer Enersen opplyser at det praktiseres stor lokal fleksibilitet. 

BEDRE KOMMUNIKASJON: En effekt av pandemien er at tillitsvalgtarbeidet er blitt lettere med bruk av digitale møter, mener hovedtillitsvalgt Christer Enersen i Handelsbanken. (Foto: Sverre Jarild)

– Det betyr at hvert enkelt bankkontor eller avdeling avgjør selv hvor mye folk jobber hjemmefra. Kontoret er definert som hovedarbeidsplassen. Dermed skal vi være mest inn på kontoret, men samtidig har vi stor grad av fleksibilitet, og dette avklares i samarbeid lokalt, sier Enersen til Finansfokus. 

Han opplyser at alle ansatte er utstyrt med laptop og mobil, men får dekket lite ut over dette knyttet til hjemmekontor. Noen har lånt med stoler og bord under pandemien, ifølge Enersen. 

Han peker på at det er viktig å få klarlagt skattespørsmål knyttet til støtte for hjemmekontoret.  

LETTERE Å SAMLES 

Som hovedtillitsvalgt mener Enersen at pandemien har bidratt til å gjøre det lettere å drive fagforeningsarbeid. Selv om mange er lei av å møtes digitalt på webinarplattformer, har det blitt lettere å kommunisere med tillitsvalgte og medlemmer digitalt. 

Det er en balanse, vi trenger å se hverandre fysisk også.

Christer Enersen, Handelsbanken

– Det er fordelen med muligheten til videomøter at det er blitt lettere å samle tillitsvalgte. Men det er en balanse. Vi trenger å se hverandre fysisk også, sier Christer Enersen til Finansfokus.