STØTTER HJEMMEKONTOR: Norge-sjef Trond Mellingsæter regner med at pandemien setter sine spor hos Danske Bank i form av økt bruk av hjemmekontor. (Foto: Danske Bank.)

Ansatte i Danske Bank får 9000 kroner i hjemmekontorstøtte

Økonomisk støtte til hjemmekontor har slått godt an blant de ansatte i Danske Bank.

Tekst: Ulf Peter Hellstrøm

Hjemmekontor blir en del av fremtiden for den nordiske storbanken. Men banken må finne den rette balansen mellom hjemmekontoret og kontoret på jobben, sier Norges-sjef Trond Mellingsæter.

Hver medarbeider i finanskonsernet som har søkt om støtte, får et bidrag på 8 000 danske kroner (9 000 norske kroner til de ansatte i Norge) til å innrede sitt hjemmekontor.

Adm. direktør Trond Mellingsæter sier til Finansfokus at han ikke vil legge seg bort i hvordan den enkelte velger å bruke pengene.

Beløpet utgjør omtrent halvparten av beløpet som må til for å innrede et hjemmekontor. Det innebærer at støtteordningen faller inn under reglene i den danske arbeidsmiljøloven. En del bankansatte fikk kanskje med seg noe utstyr da ble sendt hjem under innledningen av pandemien. Dette utstyret har intet med den nye støtteordningen å gjøre.

BRUK SOM DU VIL

Mellingsæter understreker flere ganger at banken ikke legger seg opp i hvordan den enkelte medarbeider velger å bruke støtten til hjemmekontoret.

– Hver enkelt vet selv hvor skoen trykker. Noen trenger kanskje en bedre stol å sitte på. Andre trenger noe annet, sier han.

På konsernbasis har over 17 000 medarbeidere i Danske Bank søkt om støtte til et hjemmekontor.

Det danske Finansforbundet er positiv til tiltaket, som jo berører mange av fagforbundets medlemmer i en av de store finansinstitusjonene i Danmark. Men Finansforbundet presiserer at tiltaket må være basert på frivillighet. Det må altså være frivillig for den enkelte medarbeider å velge å jobbe hjemmefra.

I Norge ble 95 prosent av de ansatte i Danske Bank sendt hjem da regjeringen Solberg varslet nedstengningen av landet 12. mars 2020. Likevel var banken operativ igjen etter lunsj, forteller Mellingsæter.

BIFOKALE BRILLER

– Hvordan tenker ledelsen i Danske Bank i Norge om hjemmekontor for sine ansatte etter at vi snart ser hvordan det går med gjenåpningen av Norge?

– Ja, det har vi tenkt mye på, kan du tro. Dette blir som å bruke bifokale briller hele tiden.

Og konklusjonen vår er klar: Vi må prøve å dra nytte av de åpenbare fordelene vi har sett av hjemmekontoret, sier Mellingsæter.

MER EFFEKTIVITET

– I vår bank er det mange medarbeidere som har til dels lang reise til og fra kontoret. Og i årene før pandemien fikk vi nok høre at mange klaget på at for meget av tiden deres på kontoret gikk med til alt for lange og hyppige møter. Hjemmekontor løser en del av disse utfordringene.

Noen trenger kanskje en bedre stol å sitte på” Trond Mellingsæter

Trond Mellingsæter

Samtidig er det selvsagt slik at mange medarbeidere trenger å ha mer direkte kontakt med kolleger og arbeidsmiljøet gjennom en arbeidsplass på kontoret. Folk har ulike behov. Noen trenger å møte hverandre, ikke minst for å få den kreative gnisten som kan oppstå når man sparrer med hverandre.

– Skal medarbeiderne ha full fleksibilitet i spørsmålet om hvor de skal arbeide?

– Jeg er optimist og velger å tro at vi snart har funnet en fin balanse for mange medarbeidere. Det kan ofte bli en blanding med tre dager på kontoret og to på hjemmekontoret per arbeidsuke. Dette blir en læringsprosess for oss alle. Jeg tror det faller på plass.

– Og hvordan har reaksjonene fra de ansatte i den norske delen av Danske Bank vært på tankene deres om hjemmekontor?

– Veldig positive. Mange setter pris på at vi forsøker å stake ut en kurs mot fremtidens arbeidsplass gjennom vår økonomiske støtte.

– Hvordan vil økt bruk av hjemmekontor påvirke de ansatte og det de skal produsere?

– Da vi sendte folk hjem, så vi i tiden etterpå at produktiviteten faktisk gikk oppover. Det har selvsagt å gjøre med mer effektiv bruk av tiden, slik jeg nevnte. Møter og reisetid forsvant. Men så er det ikke bare produktiviteten som vi er opptatt av, men også kreativiteten blant medarbeiderne. Og da blir balansen mellom kontor og hjemmekontor viktig.

– Hvordan har erfaringene med hjemmekontor vært så langt, et drøyt år etter at pandemien kom til Norge?

– Jeg vil ikke legge skjul på at vi også har sett hvordan enkelte medarbeidere er preget av ensomhet i en større grad enn vi kanskje har sett tidligere. Mange av oss trenger å se kolleger. Det er også en realitet som vi må ta hensyn til, sier Mellingsæter.

EN DEL AV TILVÆRELSEN

– Et stort flertall blant de ansatte i Danske Bank i Norge har søkt om og takket ja til den økonomiske støtten fra arbeidsgiveren, sier hovedtillitsvalgt Ellen Lorentzen Stene i den norske delen av Danske Bank til Finansfokus.

Det gjelder å dyrke medarbeidernes muligheter fremfor å bruke tvang

Ellen Lorentzen Stene

I Norge har de ansatte kunnet søke om 9 000 kroner i brutto støtte til hjemmekontor, tilføyer den hovedtillitsvalgte, som representerer Finansforbundet.

– Hvorfor er responsen så positiv, tror du?

– Vi ser vel at hjemmekontoret også blir en del av tilværelsen fremover, selv om kontoret på jobben også blir viktig. Et bedre hjemmekontor får hverdagen til å gå rundt for mange kolleger.

IKKE TVANG: Frivillige ordninger er alfa og omega for å få aksept for ordninger med arbeidstid både på jobben og i hjemmet, mener hovedtillitsvalgt Ellen Lorentzen Stene. (Foto: Svein Åge Eriksen.)

Mange vil nok mene at de jobber mer effektivt hjemmefra deler av uken, for eksempel hvis man har behov for fleksibilitet når ungene skal hentes fra barnehage eller når for eksempel håndverkere må innpasses på kort varsel i hverdagen, sier Lorentzen Stene.

MÅ VÆRE FRIVILLIG

– Hvor viktig er det at ordninger med hjemmekontor er basert på medarbeidernes frivillige holdninger?

– Det er alfa og omega, slik vi ser det. Det gjelder å dyrke medarbeidernes muligheter fremfor å bruke tvang. Medarbeiderne blir mer produktive på den måten.

– Og forskjellene er store mellom de ansatte i banken. Noen er veletablerte og vil nyte godt av muligheten til hjemmekontor. Andre kolleger er unge og i etableringsfasen. De sitter kanskje alene på en hybel og har mindre lyst på et hjemmekontor, sier den hovedtillitsvalgte.

– Den økonomiske støtten til hjemmekontor får vel ikke noen innvirkning på de ansattes fremtidige lønnskrav?

–Nei, dette er en engangsutbetaling, sier en lattermild Lorentzen Stene.

– Lønnskravene får vi komme tilbake til senere! sier hun.