RETTEN AVGJØR: – Hvorvidt SNN var berettiget til å utelate saksøkerne fra de aktuelle ansattgodene er nå overlatt til retten å avgjøre, sier advokat Marte Sogge Jensen. (Foto: Björn Audunn Blöndal).

Seks pensjonister tar ut søksmål mot SNN

Finansforbundet har tatt ut søksmål på vegne av seks pensjonister i SpareBank 1 Nord-Norge (SNN). Årsaken er at bankens ledelse ikke lenger vil gi de ansattbetingelser på lån, innskudd og forsikring, selv om det står helt klart i sluttavtalen at pensjonistene skal beholde ansattbetingelsene.

TROMSØ: Kan en arbeidsgiver ensidig fjerne tilgangen til ansattbetingelser på lån, innskudd og forsikring når man  avtaler at tilgangen skal beholdes i en sluttavtale før man går over  i pensjonistenes rekker? Ja, mener ledelsen i SNN. Nei, mener Finansforbundet som har tatt ut stevning på vegne av seks tidligere ansatte. Nå skal partene møtes i Tromsø tingrett for å avgjøre saken. 

KUTTET GODENE 

I 2015 foretok SpareBank 1 Nord-Norge en stor nedbemanning der alle ansatte ble tilbudt sluttpakke. Ledelsen håpet at 100 ville benytte seg av tilbudet, men resultatet var at hele 150 takket ja til sluttpakke mot selv å si opp sin stilling. Noen valgte å gå av med pensjon.  

I SNN har det vært lang praksis for at ansatte som går over i pensjonistens rekker beholder ansattbetingelser på lån, innskudd og forsikring. Etter initiativ fra bankens tillitsvalgte, ble dette derfor også nedfelt i sluttavtalen som saksøkerne fikk fra banken i 2015. For de tillitsvalgte var det viktig å sikre pensjonistene fortsatt tilgang til ansattegoder.  

I 2020 kjørte banken enda en runde kostnadskutt der filialnettet ble halvert til 16 og 35 ansatte ble berørt. Da besluttet banken å fjerne tilgangen til ansattbetingelsene som et gode for pensjonistene. Beslutningen gjaldt også de pensjonistene som signerte sluttavtale i 2015, der det står svart på hvitt at: “Som pensjonist vil du beholde ansattbetingelsene på lån, innskudd og forsikringer.” 

STRIDENS KJERNE 

Advokat Marte Sogge Jensen i Finansforbundet er prosessfullmektig for de seks saksøkerne. Hun mener det er prinsipielt viktig å få en avklaring av et spørsmål mange ansatte er opptatt av og som kan ha store økonomiske konsekvenser. 

Det foreligger en skriftlig bindene avtale.

Advokat Marte Sogge Jensen, Finansforbundet.

-Arbeidsgivers endringsadgang vil bero på hva som er avtalt mellom partene. I denne saken mener vi det foreligger en skriftlig bindene avtale mellom SNN og de aktuelle saksøkerne om at tilgangen til de enhver tid gjeldene ansattgoder beholdes på livstid. Det klare utgangspunktet er da at arbeidsgiver ikke ensidig kan foreta endringer i denne tilgangen. Hvorvidt SNN var berettiget til å utelate saksøkerne fra de aktuelle ansattgodene er nå overlatt til retten å avgjøre, sier advokat Marte Sogge Jensen.  

TILLITSVALGTE UENIGE 

I en epost til Finansfokus skriver hovedtillitsvalgt Vivi-Ann Pedersen i SNN at de tillitsvalgte er uenige i ledelsens beslutning om å redusere godene for bankens pensjonister.     

BEHOLDE GODER: – I alle år har pensjonistene fått beholde ansattgoder som er tilsvarende det de ordinære ansatte har, skriver hovedtillitsvalgt Vivi-Ann Pedersen i SNN. (Foto: SNN)

-Vi forstår godt at mange av våre pensjonister reagerer sterkt på endringene og tatt kontakt med Finansforbundet sentralt. Vi synes det er beklagelig at pensjonistene våre får endringer i goder som de har hatt i mange år, skriver Pedersen. 

Vi forstår godt at mange av våre pensjonister reagerer sterkt på endringene.

Hovedtillitsvalgt Vivi-Ann Pedersen, SNN.

I dag har ikke de tillitsvalgte forhandlingsrett på individuelle sluttavtaler eller ansattgoder som går på rabatter på finansielle tjenester. De tillitsvalgtes holdning er selvfølgelig at sluttavtaler og goder bør være best mulig. I alle år har pensjonistene fått beholde ansattgoder som er tilsvarende det de ordinære ansatte har. 

Ledelsen i SpareBank 1 Nord-Norge ønsker ikke å kommentere saken nå. 

Foreløpig er ikke tidspunktet for rettsaken i Tromsø tingrett fastsatt.