FONDSHANDEL I MOBILBANKEN: Konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest sier de to første fasene av Bulder Bank vil bli fulgt opp av en tredje fase der tjenester fra resten av finanshuset, som eksempelvis fondshandel, blir introdusert i mobilbanken. (Foto: Eivind Senneset) 

Bulder har skapt intern konkurranse

Sparebanken Vests egen bankmygg Bulder Bank har skapt konkurranse mellom finanshusets ulike teknologimiljøer. 

 Tekst: Hasse Farstad, Magne S. Otterdal og Tellef Øgrim 

– Bakgrunnen for satsingen var tredelt. For det første så vi et potensial for å satse nasjonalt på en mobilløsning utviklet i Sparebanken Vest. For det andre så vi et potensial for verdiskaping med økt boliglånsvolum, og for det tredje var det synergieffekter mellom de to utviklingsmiljøene som kunne utfordre hverandre, og tilføre verdier på tvers, sier konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth. 

Det Bulder Bank har fått mest oppmerksomhet for siden lanseringen høsten 2019, er løsningen der prisen på en kundes boliglån settes ned etter hvert som sikkerheten blir bedre. Søknadsprosessen er digitalisert, og kundene trenger ifølge Kjerpeseth, svært sjelden å laste inn dokumenter i tillegg til det banken henter fra offentlige registre.  

Vi kan betjene en stor kundebase med en liten stab

Jan Erik Kjerpeseth, Sparebanken Vest

– Det har gjort at vi kan betjene en stor kundebase med en liten stab, sier han. 

Bulderappen inneholder også løsninger for definering av sparemål, kategorisering av typer pengebruk og bilder/skanning av kvitteringer. 

FONDSHANDEL PÅ VEI 

Kjerpeseth varsler at flere tjenester fra moderbanken er på vei inn i Bulder-appen. 

– Bulder er bygget opp rundt en enkel tretrinnsplan. I første fase handlet alt om boliglånet, både konseptuelt og kostnadseffektiv behandling av søknader. I fase to har vi bygget opp en fullverdig og moderne dagligbank. I fase tre vil vi fase inn andre produkter fra finanshuset Sparebanken Vest. Først ut er fondshandel som blir lansert i løpet av året. I tillegg vil vi fortsette å utvikle smarte og moderne dagligbanktjenester som viser at bank kan gjøres på en annen måte enn de tradisjonelle bankene har kunnet vise til så langt, sier han. 

Kjerpeseth mener at en heldigital bank spesialtilpasset mobilen, er en naturlig følge av utviklingen i bransjen 

– Banknæringen har gått gjennom en rivende utvikling de siste 20 årene, og vi tenker at det er naturlig å ta utgangspunkt i de rammebetingelsene og den teknologien vi ser akkurat nå, for en nasjonal satsing i Sparebanken Vest. Sparebanken Vests digitale lederskap gjorde at vi hadde en plattform vi kunne utnytte, hevder han. 

NYTT OG GAMMELT I SKJØNN FORENING? 

I bunnen for satsingen ligger en erkjennelse om at norske bankkunder er ulike. 

Det tilbudet en tradisjonell sparebank representerer, kombinert med digitale løsninger og lokal forankring, står seg ifølge Kjerpeseth fortsatt godt. 

Norske bankkunder har ulike behov.

Jan Erik Kjerpeseth, Sparebanken Vest

– Samtidig har satsingen med Bulder vist oss at norske bankkunder har ulike behov og ønsker, og at det er mulig å nå frem med flere ulike konsepter. 

VOLATILT BANKMARKED 

Av Sparebanken Vests halvårsresultat fremgår det at Bulder Bank så langt i år har 13 milliarder kroner i utlån. Målet for 2021 er å nå 20 milliarder. 

Men flere advarer likevel mot forestillingen om at heldigitale app-banker per definisjon er lønnsomme. Informasjonsdirektør i Eika-alliansen, Sigurd Ulven, sa nylig til FinansWatch at Eika ikke har noen planer om å gå i klinsj med verken Himla eller Bulder.  

– Det er ikke gitt at en slik bank er økonomisk bærekraftig, sa Ulven. 

Den følgende setningen fra Ulven kan stå som en illustrasjon på hvor uforutsigbart finansmarkedet er, og hvor vanskelig det dermed også er for oss finansjournalister å lage artikler som slår fast at noe er enten slik eller sånn: “Men vi følger med og vurderer ting fortløpende.”