Første kull: Her er deltakerne i første kull i utdannelsen. Foran fra venstre: Ellen Lorentzen Stene, Beate Fjeld Ulleland, Elin Teigen, Ragnhild Aasheim Henjesand og Ida Marie Haugsnes. Rad to fra venstre: Sjur Smestad, Tone Anita Martinsen, Karoline Vikan og Eli Svardal. Bakerste rad fra venstre: Stig Standal Taule, Martin Mikkelsen, Eivind Elias Malmo Johansen, Mariann Christensen, Arne Fredrik Haastein og Hans- Jacob Starheim.
Ikke tilstede på bildet: Sindre Ryan, Kjetil Berntsen og Ola Laukeland Knapstad

Finansforbundet med høyskoleutdanning til de hovedtillitsvalgte

Finansforbundet satser hardt på kompetanse og gjennomfører nå et toårig høyskoleløp i samarbeid med Høyskolen Kristiania. Sjur Smedstad er en av deltakerne.

– Jeg har nå blitt 55 år gammel og har ikke noe annet enn videregående skole samt kursing og utdanning via arbeidsgivere, bankakademiet og BI. Jeg er ny i rollen som hovedtillitsvalgt og har behov for faglig oppdatering. Jeg setter særlig pris på at jeg kan få en bredere teoretisk grunn, sier Sjur Smedstad, hovedtillitsvalgt i SpareBank 1 Østlandet og en av de 17 som nå går gjennom dette utdanningsløpet.

– Da dette ble presentert for oss i våres sendte jeg epost og meldte meg på der og da. Dette er akkurat det jeg var ute etter og innholdet er perfekt for mine behov, sier Smedstad.

– Er det noen fag du ser særlig frem imot?

– Organisasjon og ledelse er det første, som vi går gjennom nå, virker veldig spennende. I tillegg kommer vi til forhandlinger og påvirkning til vårsemesteret. Det kan bli veldig nyttig, sier Smedstad.

– Hvordan vil dette påvirke deg i din jobb?

– Jeg vil helt sikker bli enda tryggere i rollen som tillitsvalgt og får knyttet teori og praksis veldig godt sammen. Nå har jeg vært tillitsvalgt i tolv år og hovedtillitsvalgt i et halvt og man har lært mye opp igjennom. Nå kan jeg få noen knagger å henge denne kunnskapen på, sier Smedstad.

TOÅRING UTDANNING

Utgangpunktet for utdanningen er et ønske fra landsmøtet i 2019, da det ble vedtatt å se på mulighetene for å sertifisere de tillitsvalgtes kompetanse og erfaring.

– Vi hadde allerede et samarbeid med Høyskolen Kristiania og det var naturlig å gå dit da vi skulle utvikle dette løpet. Dette tilbudet er et toårlig løp på totalt 30 studiepoeng. Det meste av undervisningen skjer digital, slik at det er enklere for folk fra andre steder enn Østlandet å delta, forteller Mariann Christensen, leder for kompetanse og fordel i Finansforbundet.

Studiet er satt sammen av fire kurs på hvert 7,5 studiepoeng. De fire kursene er organisasjon og ledelse, forhandlinger, kollektiv arbeidsrett og internkommunikasjon og kultur. I all hovedsak har tilbudet gått til hovedtillitsvalgte, men også andre sentrale tillitsvalgte har fått tilbud.

– Dette er fag de kan bygge videre på for å få en grad etter hvert, sier Christensen.

– Hvorfor gjør Finansforbundet dette?

– Vi har som mål ha de mest kompetente tillitsvalgte. Da er det viktig med fagkompetanse i tillegg til grunnopplæringen vi tilbyr. Sammen med topptillitsvalgtutdannelsen vi har startet nå gir dette et helhetlig kompetansetilbud til de tillitsvalgte. Det bidrar også til å synliggjøre at det går å bygge en karriere via det å være tillitsvalgt, sier Christensen.